5.1 Tworzenie nowego folderu

System Micro Focus Vibe umożliwia tworzenie folderów i podfolderów w dowolnym obszarze roboczym lub folderze, do którego masz odpowiednie prawa.

 1. Przejdź do obszaru roboczego lub folderu, w którym chcesz utworzyć nowy folder.

 2. Kliknij ikonę Konfiguruj obok nazwy obszaru roboczego, a następnie kliknij opcję Nowy folder.

  lub

  Aby utworzyć podfolder, kliknij ikonę Konfiguruj obok nazwy folderu, a następnie kliknij opcję Nowy folder.

  Zostanie wyświetlona strona Nowy folder.

 3. Podaj następujące informacje:

  Tytuł folderu: Określ tytuł folderu.

  Jeśli tytuł nie zostanie określony, folder otrzyma nazwę domyślną. Na przykład folder dyskusji otrzyma nazwę Dyskusja.

  Folder: Wybierz typ folderu, który chcesz utworzyć.

 4. Kliknij przycisk OK.