6.19 Wyświetlanie filmów wideo z serwisu YouTube we wpisie folderu

System Micro Focus Vibe umożliwia publikowanie filmów wideo z serwisu YouTube we wpisie folderu, jak również w następujących miejscach w witrynie Vibe:

Aby wyświetlić film wideo z serwisu YouTube we wpisie folderu:

  1. Przejdź do folderu, w którym chcesz wyświetlić film wideo z serwisu YouTube.

  2. Kliknij ikonę Konfiguruj obok nazwy folderu, a następnie kliknij opcję Edytuj folder.

  3. Kliknij w sekcji Opis, a następnie kliknij opcję Wstaw > Multimedia.

  4. Na karcie Ogólne wklej adres URL filmu wideo z serwisu YouTube, który chcesz opublikować.

  5. W polach Wymiary nie dokonuj żadnych zmian, jeśli mają być zachowane domyślne wymiary z serwisu YouTube.

  6. Kliknij przycisk OK, aby wyświetlić film w folderze.