4.0 Zarządzanie obszarami roboczymi i korzystanie z nich

Witryna Micro Focus Vibe składa się z różnych obszarów roboczych. Obszary robocze to wyznaczone miejsca, w których użytkownicy mogą razem pracować nad realizacją zadań. System Vibe obsługuje wiele typów obszarów roboczych, w tym osobiste obszary robocze, w których można przechowywać takie elementy jak osobiste pliki, kalendarze i zadania, oraz obszary robocze zespołów, w których można współpracować z członkami zespołu, dzieląc się pomysłami, plikami i innymi rzeczami. Dostępne są też inne przydatne typy obszarów roboczych.