1.3 Ustawienia osobistego obszaru roboczego

Przed zapoznaniem się z wszystkimi opcjami i funkcjami systemu Novell Vibe konieczne może być dostosowanie swojego osobistego obszaru roboczego.

1.3.1 Modyfikowanie profilu

Profil można zaktualizować ręcznie w celu uwidocznienia istotnych informacji kontaktowych, np. adresu e-mail, numeru telefonu, strefy czasowej czy obrazu.

Innym powodem modyfikacji profilu użytkownika może być poinformowanie innych użytkowników systemu Vibe o posiadanych umiejętnościach i dotychczasowym doświadczeniu. Jedną z zalet systemu Vibe jest możliwość znajdowania ekspertów z dowolnej dziedziny w ramach organizacji. Użytkownik systemu Vibe może być ekspertem w określonej dziedzinie.

UWAGA:Jeśli informacji osobistych (np. hasła do systemu Vibe) nie można zmodyfikować w sposób opisany w tej sekcji, może to oznaczać, że informacje osobiste są synchronizowane z zewnętrznym serwerem katalogu. W celu wprowadzenia zmian należy się skontaktować z administratorem systemu Vibe.

 1. Przejdź do strony domowej osobistego obszaru roboczego, a następnie kliknij łącze Profil znajdujące się obok nazwy użytkownika i awatara.

  lub

  Kliknij ikonę Obecność Interfejs systemu Vibe znajdującą się obok utworzonego lub zmodyfikowanego wpisu, a następnie kliknij łącze Profil.

  Zostanie wyświetlony profil użytkownika.

  Profile nowych użytkowników nie zawierają zwykle wielu informacji.

 2. Kliknij przycisk Edytuj w prawym górnym rogu profilu.

  Zostanie wyświetlona strona użytkownika.

 3. Można na niej m.in.: zmienić hasło, adres e-mail, numer telefonu, strefę czasową, język interfejsu lub umieścić obraz.

 4. Po zakończeniu modyfikowania profilu należy kliknąć przycisk OK.

1.3.2 Nadawanie motywu firmowego obszarowi roboczemu

Dodanie osobistego motywu graficznego do obszaru roboczego poprawia jego wygląd i daje użytkownikowi poczucie komfortu.

 1. Przejdź do osobistego obszaru roboczego.

 2. Kliknij kolejno opcje Obszar roboczy > Oznacz obszar roboczy.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Motyw firmowy obszaru roboczego/folderu.

 3. Podaj następujące informacje, aby utworzyć motyw:

  Użyj obrazu motywu firmowego: Zaznacz tę opcję, aby wybrać istniejący obraz z listy rozwijanej, lub kliknij ikonę Przeglądaj Interfejs systemu Vibe, aby wyszukać obraz w systemie plików komputera.

  Użyj zaawansowanego motywu firmowego: Po wybraniu tej opcji należy kliknąć przycisk Zaawansowane, aby utworzyć motyw zawierający zaawansowane funkcje, takie jak film wideo z serwisu YouTube.

  Film wideo z serwisu YouTube można dodać w sekcji motywu, klikając ikonę Wideo Interfejs systemu Vibe.

  Obraz tła: Kliknij ikonę Przeglądaj Interfejs systemu Vibe, aby wyszukać obraz w systemie plików komputera. Dostępna lista rozwijana zawiera obrazy tylko wtedy, gdy jest ustawiany motyw dla obszaru roboczego zespołu i do obszaru roboczego zostały załączone obrazy.

  Obraz tła jest wyświetlany za wybranym przez użytkownika motywem.

  Rozciągnij obraz: Rozciąga obraz tła do rozmiaru całego obszaru motywu.

  Rozciągnięty obrazu zakrywa wybrany przez użytkownika kolor tła.

  Kolor tła: Dodaje kolor tła wypełniający cały obszar motywu. Aby zmienić kolor tła, należy kliknąć nazwę koloru z prawej strony pola, wybrać nowy kolor i kliknąć przycisk OK.

  Kolor tła nie jest widoczny, jeżeli dodany obraz tła został rozciągnięty.

  Kolor tekstu: Zmienia kolor tekstu nazwy obszaru roboczego w prawym górnym rogu obszaru motywu firmowego. Aby zmienić kolor tekstu, należy kliknąć nazwę koloru z prawej strony pola, wybrać nowy kolor i kliknąć przycisk OK.

  Wyczyść motyw firmowy: Kliknięcie tej opcji powoduje wyczyszczenie wszystkich bieżących ustawień motywu firmowego.

 4. Kliknij przycisk OK.

  W obszarze roboczym jest teraz wyświetlany utworzony motyw firmowy.