5.9 Cofanie usunięcia wpisu folderu

System Novell Vibe umożliwia anulowanie usunięcia skasowanego wpisu folderu i przywrócenie go do poprzedniego położenia.

 1. Przejdź do folderu, w którym poprzednio znajdował się usunięty wpis.

  Na przykład aby przywrócić wpis, który znajdował się w osobistym obszarze roboczym w folderze Blog, należy przejść do folderu Blog w osobistym obszarze roboczym.

  WSKAZÓWKA:Aby zobaczyć wszystkie elementy, które zostały usunięte z witryny systemu Vibe, należy przejść do obszaru roboczego najwyższego poziomu. (Domyślnie jest to katalog Domowy obszar roboczy).

 2. Kliknij ikonę Kosz znajdującą się na panelu Nawigacja.

  Na stronie Kosz zostaną wyświetlone wszystkie obszary robocze, foldery i wpisy, które zostały usunięte z bieżącego folderu lub jego podfolderów.

 3. Wybierz wpis, którego usunięcie chcesz cofnąć.

 4. Kliknij przycisk Przywróć.

  Wpis zostanie przywrócony do poprzedniego położenia. Jeśli folder lub obszar roboczy zawierający ten wpis również został usunięty, zostanie on przywrócony podczas przywracania wpisu.

Więcej informacji na temat anulowania usunięcia można znaleźć w rozdziale Restoring Deleted Items (Przywracanie usuniętych elementów) w podręczniku Novell Vibe OnPrem 3.1 Advanced User Guide.