Przewodnik użytkownika systemu Novell Vibe OnPrem 3.1

Przewodnik użytkownika systemu Novell Vibe OnPrem 3.1 zawiera omówienie sposobu używania produktu Novell Vibe OnPrem.

W tej części omówiono następujące zagadnienia:

Odbiorcy

Niniejszy przewodnik jest przeznaczony dla wszystkich nowych użytkowników produktu Novell Vibe.

Opinie

Oczekujemy na komentarze i propozycje dotyczące tego podręcznika i pozostałej dokumentacji dołączonej do tego produktu. Aby je przekazać, należy skorzystać z funkcji User Comments (Komentarze użytkownika) dostępnej u dołu każdej strony dokumentacji online lub przejść pod adres www.novell.com/documentation/feedback.html i wprowadzić tam swój komentarz.

Aktualizacje dokumentacji

Najnowsza wersja niniejszego podręcznika jest dostępna w witrynie sieci Web z dokumentacją produktu Novell Vibe OnPrem 3.1.

Dokumentacja dodatkowa i zasoby

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji systemu Novell Vibe dostępnej w witrynie sieci Web z dokumentacją produktu Novell Vibe OnPrem 3.1.

Aby uzyskać dostęp do Przewodnika użytkownika systemu Novell Vibe OnPrem z poziomu systemu Novell Vibe, należy kliknąć ikonę Pomoc (znak zapytania).

Dodatkowe informacje oraz zasoby, w tym dostępne do pobrania niestandardowe formularze i przepływy pracy, powiązane artykuły i inne materiały, można znaleźć w bibliotece Novell Vibe Resource Library.