Novell to teraz część firmy Micro Focus

Press Room

Press Release

pressimg

Novell ponownie liderem na rynku oprogramowania SIEM

Novell umieszczony przez Gartnera w kwadrancie liderów rynku Security Information & Event Management (SIEM) dzięki kompleksowości wizji rozwoju oprogramowania i umiejętności jej realizacji

Warszawa
June 29, 2011

W najnowszym raporcie Gartnera na temat rynku rozwiązań Security Information & Event Management (SIEM) wysoko oceniono dwa produkty Novella, Sentinel oraz Sentinel Log Manager, a samą firmę umieszczono w kwadrancie liderów.

Autorami raportu „Magic Quadrant for Security Information and Event Management" są analitycy Gartnera, Mark Nicolett i Kelly M. Kavanagh. Według nich rynek rozwiązań SIEM nadal jest zdefiniowany przez potrzeby klientów wymagających analizy w czasie rzeczywistym informacji o zdarzeniach w środowisku IT mających wpływ na bezpieczeństwo firmy, przy czym mowa tu o zagrożeniach płynących zarówno z wewnątrz firmy, jak i z zewnątrz. Gromadzenie, przechowywanie, analiza i raportowanie danych z logów wykonywane jest z uwagi na regulacje prawne oraz na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych.

Tegoroczne wyniki badań Gartnera odzwierciedlają niemalejące zapotrzebowanie organizacji na systemy do monitorowania w czasie rzeczywistym zdarzeń w środowisku IT, kontroli działań użytkowników,  analizy zagrożeń oraz raportowania zgodności z przepisami i regulacjami. Novell został doceniony w raporcie za spełnianie konkretnych wymagań klientów i całego rynku. Możliwości systemu Novell Sentinel, jak monitorowanie zdarzeń w oparciu o dane o użytkownikach oraz uproszczone mechanizmy raportowania, z jednej strony dają klientom podstawy do podejmowania lepszych decyzji ukierunkowanych na prowadzoną działalność biznesową, a z drugiej podnoszą ogólny poziom bezpieczeństwa  i ograniczają do minimum koszty raportowania zgodności.

Novell Sentinel ( www.novell.com/products/sentinel ) pomaga firmom i instytucjom z wyprzedzeniem reagować na zagrożenia i upraszcza proces wykazywania zgodności z przepisami. Sentinel automatyzuje proces monitorowania naruszeń polityk bezpieczeństwa, identyfikuje zagrożenia i pomaga je usunąć. W ramach kontroli zgodności z przepisami stosuje wskaźniki, które pomagają w ocenie efektywności nadzoru nad bezpieczeństwem IT.

Novell Sentinel Log Manager ( www.novell.com/products/sentinel-log-manager ) ułatwia spełnienie wymagań audytu, wewnętrznych przepisów firmy i branżowych regulacji. Zwiększa jednocześnie bezpieczeństwo dzięki sprawnemu zarządzaniu coraz to większymi ilościami danych o zdarzeniach , które mogą być wykorzystane podczas ewentualnych postępowań sądowych czy raportowania zgodności.

Więcej informacji o wyróżnionych rozwiązaniach firmy Novell:

www.novell.com/products/sentinel

www.novell.com/products/sentinel-log-manager

Informacje o raportach Magic Quadrant

Prawa autorskie do raportu Magic Quadrant należą do firmy Gartner, Inc. (2011), a raport jest używany za jej zgodą. W raportach firmy Gartner Magic Quadrant (Magiczny Kwadrant) to diagram przedstawiający w postaci graficznej sytuację na rynku w danym okresie. Diagram taki ilustruje analizy firmy Gartner dotyczące spełniania przez określonych dostawców kryteriów zdefiniowanych dla danego rynku. Firma Gartner nie promuje żadnego dostawcy ani produktu przedstawionego na diagramie, a także nie zaleca użytkownikom zaopatrywania się tylko u dostawców zaliczonych do grupy liderów. Magic Quadrant to wyłącznie narzędzie badawcze i nie służy do zachęcania do określonych działań. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w odniesieniu do swoich badań, w tym gwarancji wartości rynkowej lub przydatności do określonego celu.

Informacje o firmie Novell

Novell Inc. pomaga organizacjom w bezpiecznym dostarczaniu i zarządzaniu usługami IT w środowiskach fizycznych, wirtualnych oraz w chmurze (cloud computing). Novell pomaga klientom ograniczać koszty, złożoność i ryzyko powiązane z korzystaniem z rozwiązań IT dostarczając oprogramowanie do zarządzania tożsamością i bezpieczeństwem (www.novell.com/solutions/identity-and-security ), administrowania systemami (www.novell.com/solutions/endpoint-management ), organizacji pracy grupowej (www.novell.com/solutions/collaboration ), a także systemy operacyjne oparte na platformie Linux (www.novell.com/solutions/enterprise-linux-servers ). Dostarczane przez firmę Novell oprogramowanie infrastrukturalne i ekosystem partnerów umożliwiają harmonijną integrację zróżnicowanych środowisk informatycznych, zapewniając optymalną współpracę ludzi i techniki. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.novell.com. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.novell.com.

Novell i Sentinel są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc.  firmy Novell Inc. w USA i innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli.

 

Press Contacts

Rafał Kruschewski
Novell Polska
Telephone: +48-22-537-5000
E-mail: rkruschewski@novell.pl

Investor Relations Contact

Rafał Kruschewski
Novell Polska
Telephone: +48-22-537-5000
E-mail: rkruschewski@novell.pl

Umów rozmowe

Przeslij zgloszenie

* Pola wymagane

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus