Novell to teraz część firmy Micro Focus

Press Room

Press Release

pressimg

MobileIron i Novell łączą siły w celu zapewnienia klientom bezpiecznego, mobilnego dostępu do plików

Dzięki integracji oprogramowania Novell Filr z MobileIron AppConnect użytkownicy mobilni mają zapewniony dostęp do plików i możliwość ich współdzielenia z poziomu dowolnego urządzenia dopuszczonego przez dział IT

Warszawa
październik 9, 2013

Novell poinformował o nawiązaniu współpracy z firmą MobileIron, która jest obecnie liderem w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania mobilnymi urządzeniami, aplikacjami i danymi. Zawarte porozumienie na celu zapewnianie bezpiecznego mobilnego dostępu i możliwości kontrolowanego współdzielenia plików za pomocą rozwiązań Novell Filr  i MobileIron AppConnect.

Novell Filr to rozwiązanie do mobilnego współdzielenia plików, dające informatykom firmy pełną kontrolę nad wszystkimi współdzielonymi plikami. Zapewnia użytkownikom dostęp do plików z dowolnego miejsca bez względu na rodzaj wykorzystywanego urządzenia. Novell Filr w przeciwieństwie do działających w chmurze rozwiązań do współdzielenia plików jak Dropbox, Skydrive czy Google Drive, został stworzony specjalnie do zastosowań korporacyjnych.

Novell i MobileIron upraszczają zapewnianie bezpiecznego mobilnego dostępu do plików. Novell Filr zapewnia autoryzowanym urządzeniom mobilnym dostęp do plików znajdujących się na korporacyjnych serwerach, zaś MobileIron AppConnect dba o rozdzielenie danych zarządzanych od prywatnych, tworząc w ten sposób dodatkowy poziom zabezpieczeń (tzw. konteneryzacja). Dzięki konteneryzacji zapewnianej przez MobileIron AppConnect pliki dostępne za pomocą Novell Filr są szyfrowane i chronione przed nieautoryzowanym dostępem.  

Bob Flynn, prezes i dyrektor generalny firmy Novell, zwrócił uwagę, że znaczne upowszechnienie urządzeń mobilnych w przedsiębiorstwach postawiło informatyków wobec nowych wyzwań związanych z ochroną firmowych danych. „Współpraca firm Novell i MobileIron zagwarantuje naszym klientom, że dzięki Novell Filr mobilny dostęp i możliwość współdzielenia firmowych plików - rezydujących bez zmian na firmowych serwerach - będą mieli wyłącznie autoryzowani pracownicy”.

Korzystając z połączonych możliwości Novell Filr i MobileIron AppConnect, informatycy mogą użytkownikom zablokować opcje przenoszenia i kopiowania plików,  zezwalać na otwieranie dokumentów w określonych aplikacjach, czy definiować listy aplikacji mogących otwierać dokumenty. Efekty współpracy obu firm ułatwią informatykom zapewnianie bezpieczeństwa danych i zgodności z regulacjami. Z jednej strony dział IT nie straci kontroli nad określaniem praw dostępu do plików, z drugiej - ograniczy możliwość wycieku danych poprzez ich replikację lub użycie niedozwolonych aplikacji.

Na temat współpracy firm MobileIron i Novell tak wypowiedział się Ojas Rege, wiceprezes MobileIron ds. strategii: – „W sytuacji, gdy urządzenia mobilne stają się coraz istotniejszą platformą informatyczną w przedsiębiorstwach, pracownikom niezbędna jest możliwość bezpiecznego dostępu do newralgicznych plików. Novell to uznana marka w dziedzinie pracy zespołowej oraz rozwiązań sieciowych, dlatego cieszymy się z możliwości połączenia mechanizmów bezpieczeństwa aplikacji MobileIron AppConnect z funkcjami współdzielenia plików Novell Filr”.

Novell Filr umożliwia wykorzystanie istniejącej już w firmach infrastruktury IT i zdefiniowanych wcześniej polityk bezpieczeństwa. Zapewnia bezpieczny mobilny dostęp i współdzielenie plików bez konieczności inwestowania w nowy sprzęt. Dzięki integracji z MobileIron AppConnect dostęp do przechowywanych plików poprzez aplikację Filr będzie możliwy wyłącznie z urządzeń dopuszczonych przez informatyków.

Dostępność

Oprogramowanie Novell Filr zapewniające integrację z MobileIron AppConnect jest już dostępne na rynku za pomocą serwisów iTunes i Google Play. Więcej informacji o tym oprogramowaniu można znaleźć pod adresem www.novell.com/products/filr lub kontaktując się z autoryzowanymi partnerami handlowymi firmy Novell.

Informacje o firmie MobileIron

MobileIron jest liderem w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania aplikacjami, danymi i urządzeniami mobilnymi. Misją firmy jest umożliwianie przedsiębiorstwom z całego świata korzystania z rozwiązań mobilnych jako podstawowej platformy informatycznej w celu usprawnienia działania i zwiększania konkurencyjności. Ze skalowalnej architektury, nowatorstwa i dobrych praktyk MobileIron korzystają wiodące firmy świata, w tym 8 z 10 największych producentów motoryzacyjnych, 7 z 10 największych koncernów farmaceutycznych, 5 z 10 największych banków, 5 z 10 największych firm prawniczych i 4 z 10 największych sieci handlu detalicznego. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.mobileiron.com.

Informacje o firmie Novell

Fundamentem działania Novell, Inc. jest przekonanie, że klient powinien mieć możliwość wyboru i pełnej kontroli nad swymi systemami informatycznymi. Będąc światowym liderem w dziedzinie oprogramowania korporacyjnego, Novell dostarcza rozwiązania zapewniające większą produktywność, bezpieczeństwo i łatwość zarządzania środowiskami pracy. Novell dostarcza tysiącom organizacji na całym świecie rozwiązania wspierające pracę zespołową i zarządzanie punktami końcowymi oraz obsługę plików i sieci, które bezpośrednio lub pośrednio zapewniają zwiększanie produktywności użytkowników końcowych. Rozwiązania takie jak Novell GroupWise, Novell ZENworks i Novell Open Enterprise Server pozwalają firmom osiągać nowe poziomy produktywności przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów, złożoności i ryzyka. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.novell.com.

###

Novell jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Novell, Inc. w USA i innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli.

Press Contacts

Rafał Kruschewski
Novell Polska
Telephone: +48-22-537-5000
E-mail: rkruschewski@novell.pl

Umów rozmowe

Przeslij zgloszenie

* Pola wymagane

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus