Novell to teraz część firmy Micro Focus

Novell przedstawia siedem zintegrowanych narzędzi do śledzenia, konfigurowania i zabezpieczania urządzeń końcowych

Novell wprowadza na rynek ulepszoną wersję oprogramowania ZENworks 11 z rozszerzeniem SP3 i udostępnia ZENworks Suite - kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania punktami końcowymi z systemami Windows, Linux i Apple OS X

Warszawa | luty 25, 2014

Firma Novell udostępniła na rynku Novell ZENworks Suite - nowy, kompleksowy zestaw narzędzi dla administratorów zastępujący wszystkie dotychczasowe rozwiązania z rodziny ZENworks. Nowe rozwiązanie ułatwia sprawowanie nadzoru i zarządzanie punktami końcowymi - zgromadzonymi na nich zasobami, konfiguracją, usługami oraz zabezpieczeniami. Wszystko to za pomocą jednej konsoli administracyjnej. Jednocześnie Novell udostępnił ulepszoną wersję oprogramowania ZENworks 11 z rozszerzeniem Support Pack 3, w której zawarł nowe funkcje wspomagające audyt, raportowanie, zarządzanie i ochronę zróżnicowanych zasobów i urządzeń.

Wprowadzony na rynek zestaw ZENworks Suite zawiera:

 • ZENworks Asset Management do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania oraz zarządzania zasobami,
 • ZENworks Application Virtualization do wirtualizacji aplikacji użytkowników,
 • ZENworks Configuration Management do zarządzania konfiguracją i aktualizacjami oprogramowania,
 • ZENworks Endpoint Security Management do ochrony punktów końcowych i zarządzania ustawieniami bezpieczeństwa,
 • ZENworks Full Disk Encryption do zabezpieczenia danych poprzez szyfrowanie dysku,
 • ZENworks Patch Management (dostarczany jako subskrypcja) do zarządzania poprawkami do systemów i aplikacji na urządzeniach użytkowników,
 • Novell Service Desk Incident Management do obsługi pomocy technicznej (help desk).


- "Nowy zestaw Novell ZENworks Suite zapewnia klientom Novella maksimum korzyści z inwestycji w rozwiązania ZENworks" - mówi Eric Varness, wiceprezes firmy Novell ds. zarządzania produktami i marketingu. - "Został on stworzony specjalnie z myślą o użytkownikach korporacyjnych, by pomóc im lepiej zarządzać i chronić wszystkie wykorzystywane w przedsiębiorstwie punkty końcowe".

Najnowsza wersja ZENworks to całościowe rozwiązanie do zarządzania punktami końcowymi, które teraz w jeszcze większym stopniu upraszcza i automatyzuje procesy informatyczne bez narażenia na większe ryzyko czy koszty. Dzięki wprowadzonym ulepszeniom ZENworks 11 Support Pack 3 jest w stanie obsłużyć jeszcze większą liczbę punktów końcowych, posiada także rozbudowane możliwości zarządzania aktualizacjami i audytowania.

Novell był już znany z opracowywania znakomitych rozwiązań do audytowania i raportowania, które wyprzedzają  branżowe standardy, czego kolejnym potwierdzeniem są możliwości oferowane przez ZENworks 11 Support Pack 3. Nowe mechanizmy audytowania pozwalają śledzić zmiany dokonane za pomocą konsoli zarządzania i zdalnie zarządzać plikami zapisywanymi na nośnikach wymiennych. Funkcje te są niezbędne w branżach objętych ostrymi regulacjami, takich jak ochrona zdrowia czy usługi finansowe, są również przydatne dla klientów pragnących monitorować zmiany zachodzące w systemach. Najnowsza wersja ZENworks zawiera teraz nowy mechanizm raportowania, pozwalający w łatwy sposób gromadzić i analizować informacje za pomocą szeregu różnorodnych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb raportów.

- "W sytuacji, gdy codziennie na rynek trafiają nowe urządzenia i oprogramowanie chętnie wykorzystywane przez użytkowników pragnących zwiększyć swą produktywność, informatycy muszą sobie radzić z zarządzaniem dynamicznie zmieniającym się środowiskiem punktów końcowych" - mówi Eric Varness. - "Z jednej strony nasi klienci chcą umożliwić pracownikom korzystanie z nowych urządzeń i oprogramowania, a z drugiej nie chcą narażać firmę na zagrożenia. ZENworks rozwiązuje ten problem i pozwala administratorom zarządzać użytkownikami, a nie tylko urządzeniami, i zawiera narzędzia konieczne do monitorowania i natychmiastowego zgłaszania zagrożeń dla bezpieczeństwa".

ZENworks 11 Support Pack 3 zawiera usprawnione funkcje do zarządzania aktualizacjami oprogramowania, w tym wdrażania aktualizacji w oparciu o polityki, które pozwalają użytkownikom definiować preferowane sytuacje i ramy czasowe wdrażania aktualizacji z możliwością pełnej automatyzacji procesów. Innym usprawnieniem procedur informatycznych jest nowa konsola diagnostyczna, pozwalająca informatykom szybko identyfikować problemy i dogłębnie analizować procesy ZENworks na dowolnym serwerze.

- "Gdy korzystaliśmy z oprogramowania firmy Microsoft, dostarczanie szczegółowych informacji audytorom wymagało wielkich nakładów pracy, a poziom niezawodności działania nie spełniał naszych wymagań" - mówi Peter Ridley, dyrektor ds. finansów i informatyki NHS przy Royal Surrey County Hospital. - "Zdecydowaliśmy się sięgnąć po Novell ZENworks, by zapewnić naszym audytorom terminowy dostęp do szczegółowych danych za pomocą niezawodnych i efektywnych procesów, co nie było możliwe z użyciem istniejącej infrastruktury. Oprócz ulepszeń w zakresie audytowania i raportowania, pakiet ZENworks pozwolił nam usprawnić procesy wdrażania oprogramowania i zarządzania aktualizacjami".

ZENworks 11 Support Pack 3 nie wymaga dodatkowych inwestycji w sprzęt czy infrastrukturę. Większa skalowalność i wydajność pracy nowej wersji oprogramowania, dodane nowe funkcje i mechanizmy zabezpieczające czynią z ZENworks jedno z najbardziej kompleksowych i niezawodnych rozwiązań dostępnych na rynku.

Do dodatkowych funkcji ZENworks 11 Support Pack 3 należą:

 • Wielostrefowe współdzielenie treści,
 • W pełni zautomatyzowane wdrażanie aktualizacji w oparciu o polityki,
 • Usprawnione zarządzanie w oparciu o role i uprawnienia,
 • Funkcja Join Proxy do zdalnego zarządzania urządzeniami znajdującymi się za firewallem,
 • Usprawniona inwentaryzacja oprogramowania,
 • Możliwość czyszczenia danych historycznych pochodzących z inwentaryzacji,
 • Pełna zgodność z Windows 8,
 • Usprawniona obsługa obrazów oprogramowania,
 • Wewnętrzna diagnostyka,
 • Większa skalowalność i wydajność,
 • Obsługa pełnego szyfrowania dysków zgodne ze standardem OPAL.


Pełna lista nowości wraz z omówieniem jest dostępna na stronie www.novell.com/products/zenworks/zenworks-suite/whats-new.html.

Dostępność

Novell ZENworks 11 Support Pack 3 jest już dostępny. Oprogramowanie do testów można pobrać bezpłatnie ze strony http://download.novell.com/Download?buildid=PHxec-QSMPQ~. Więcej informacji o rodzinie produktów ZENworks zgromadzono pod adresem www.novell.com/zensuite.

Informacje o firmie Novell

Fundamentem działania Novell, Inc. jest przekonanie, że klient powinien mieć możliwość wyboru i pełnej kontroli nad posiadanymi systemami informatycznymi. Będąc światowym liderem w dziedzinie oprogramowania korporacyjnego, Novell dostarcza rozwiązania zapewniające większą produktywność, bezpieczeństwo i łatwość zarządzania środowiskami pracy. Novell dostarcza tysiącom organizacji na całym świecie rozwiązania wspierające pracę zespołową, zarządzanie punktami końcowymi, obsługę plików i sieci, zapewniając zwiększanie produktywności użytkowników końcowych. Opracowując rozwiązania takie jak Novell Filr, Novell ZENworks Mobile Management i Novell iPrint, Novell pomaga klientom w korzystaniu z mobilności, sieci społecznościowych i wieloplatformowości, a także ograniczać koszty i uzyskać jak największą wartość z posiadanego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.novell.com.
Press Contacts

Rafał Kruschewski
Novell Polska
Telephone: +48-22-537-5000
Email: rkruschewski@novell.plChat Now

Ready to talk? Fill out the form below, or call .

* Required Fields

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus