Novell to teraz część firmy Micro Focus

Dzięki wprowadzeniu systemu Novell Sentinel, aby w czasie rzeczywistym monitorować swoją sieć, firma bwin zapewniła sobie większe bezpieczeństwo, a przy tym zmniejszyła nakłady pracy administracyjnej i w prostszy sposób zagwarantowała zgodność z przepisami PCI-DSS.

Prezentacja wideo

Do obejrzenia tych treści potrzebny jest program Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej. Jeśli widzisz ten komunikat, program Flash nie jest zainstalowany na Twoim komputerze lub zainstalowana wersja programu wymaga aktualizacji.

Pobierz program Adobe Flash Player

Informacje na temat firmy bwin

Firma bwin Group, zatrudniająca ponad 1200 pracowników w Sztokholmie i Wiedniu, jest jednym z największych dostawców rozrywki w postaci gier online. Oferta firmy obejmuje m.in. zakłady sportowe, poker, gry hazardowe, zręcznościowe itp. dostępne w Internecie oraz za pośrednictwem innych cyfrowych kanałów dystrybucji w ponad 27 językach.

Wyzwanie

Wszystkie firmy przetwarzające, przechowujące lub przesyłające dane dotyczące kart płatniczych muszą zachować zgodność z normami bezpieczeństwa danych w branży kart płatniczych (PCI-DSS). Standard ten ma zapobiegać nadużyciom, a przy tym chronić zarówno klientów, jaki i firmy przed stratami finansowymi. Zgodność z tym standardem pozwala firmom na znaczne obniżenie kosztów związanych z obsługą transakcji.

Specyfikacja normy PCI-DSS nakazuje firmom obsługującym transakcje dokonywane za pomocą kart płatniczych między innymi zapewnienie zabezpieczeń w sieci, ochronę przechowywanych danych właścicieli kart, implementację silnych metod zarządzania dostępem, regularne monitorowanie i testowanie sieci oraz gwarantowanie wszechstronnych zasad zabezpieczeń informacji.

Ze względu na miliony klientów, tysiące użytkowników wewnętrznych oraz setki aplikacji i baz danych firma bwin poświęcała dużo czasu i wysiłku na przygotowanie raportów w celu udowodnienia zgodności z przepisami PCI-DSS. Zarządzanie zgodnością z przepisami odbywało się na poziomie działów, co było mało wydajne i utrudniało jednolite zastosowanie tych samych podejść i zasad w całej firmie. Aby zredukować koszty i wysiłki związane z zapewnianiem zgodności z przepisami, a także ulepszyć raportowanie dotyczące zabezpieczeń, firma bwin potrzebowała zautomatyzowanego i scentralizowanego rozwiązania do monitorowania oraz zarządzania wieloma plikami dzienników zabezpieczeń.

Rozwiązanie firmy Novell

Po zapoznaniu się z ofertą dostępnych na rynku rozwiązań firma bwin uruchomiła program pilotażowy wykorzystujący system Novell Sentinel, a następnie podjęła współpracę z firmą Verizon Business celem wdrożenia rozwiązania firmy Novell w całej infrastrukturze związanej z obsługą transakcji płatniczych. Poza wdrożeniem rozwiązania we wszystkich centrach danych swoich podmiotów zależnych na całym świecie firma bwin planuje objąć monitorowaniem wszystkie systemy korporacyjne, które oczekują na zakończenie procesu oceny ryzyka.

„Ważnym czynnikiem, który skłonił nas do wyboru rozwiązania firmy Novell, była szybkość działania jej zespołu” mówi Oliver Eckel, dyrektor ds. bezpieczeństwa korporacyjnego w firmie bwin International Ltd. „Ponadto, na tle pozostałych rozwiązań system Novell Sentinel oferuje znacznie lepszą wydajność”.

Wdrożone w chwili obecnej w firmie bwin środowisko systemu Novell Sentinel obejmuje swoim zakresem serwery Microsoft Windows tworzące infrastrukturę do obsługi płatności, natomiast pełne wdrożenie systemu będzie obsługiwać systemy działające pod kontrolą systemu Solaris firmy Sun oraz bazy danych firmy Oracle. Rozwiązanie firmy Novell agreguje w czasie rzeczywistym dzienniki zabezpieczeń z określonych elementów struktury sieciowej – serwerów, stacji roboczych, urządzeń pamięci masowej, routerów i przełączników – normalizując zawarte w nich dane w celu wygenerowania spójnych i scentralizowanych raportów. Zamiast monitorować setki dzienników w różnych lokalizacjach zespół ds. zabezpieczeń w firmie bwin może teraz śledzić zdarzenia związane z bezpieczeństwem z jednego miejsca.

„Wdrożenie systemu Novell Sentinel pozwoliło nam scentralizować działania związane z monitoringiem i skupić je w pojedynczej funkcji korporacyjnej, dzięki czemu zdjęliśmy z barków poszczególnych oddziałów odpowiedzialność za zapewnianie zgodności i uprościliśmy proces wdrażania zasad korporacyjnych” mówi Eckel. „System Novell Sentinel zapewnia nam narzędzia niezbędne do identyfikacji nieprawidłowości, wykrywania włamań i zapewniania zgodności ze specyfikacją normy PCI-DSS dotyczącą monitorowania i audytu”.

Z uwagi na swoją rynkową pozycję oraz duże ilości przetwarzanych transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych firma bwin jest celem ataków coraz bardziej wyspecjalizowanych oszustów internetowych. W celu zapewnienia ochrony przed pojawiającymi się lukami w zabezpieczeniach firma bwin wdrożyła opcjonalny moduł Sentinel Advisor, który zapewnia scentralizowany i inteligentny system do analizy zabezpieczeń, który w porę identyfikuje i przeciwdziała nowym odmianom ataków oraz eliminuje błędy pierwszego rodzaju.

Wyniki

Dzięki wykorzystaniu systemu Novell Sentinel do scentralizowania i racjonalizacji swoich możliwości w zakresie monitorowania zabezpieczeń sieci i raportowania, firma bwin wzmocniła ochronę przed włamaniami.

System Novell Sentinel zastępuje monitorowanie pojedynczych składników sieci prowadzone niezależnie przez poszczególne działy zautomatyzowanym oprogramowaniem dla całej firmy do monitorowania problemów z zabezpieczeniami w czasie rzeczywistym i raportowania ich. Zarządzanie prowadzone jest z jednego miejsca. Oprócz ulepszenia wskaźników zabezpieczeń rozwiązanie firmy Novell pomaga zredukować koszty zabezpieczeń i zgodności z przepisami poprzez zwolnienie personelu działów z obowiązków monitorowania.

„System Novell Sentinel czyni naszą infrastrukturę bardziej transparentną, a jego poprawione funkcje monitorowania zapewniają nam lepszą gwarancję jakości, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie zarządzania zmianami” mówi Eckel. „Dzięki wykorzystaniu rozwiązania firmy Novell, zoptymalizowaliśmy przepływy pracy związane z zabezpieczeniami, oszczędzając czas poprzez eliminację konieczności ręcznego sprawdzania plików dzienników na setkach systemów”.

Co najważniejsze, rozwiązanie firmy Novell umożliwiło firmie bwin uproszczenie procesu raportowania dotyczącego zabezpieczeń, wzbogacając jednocześnie dostarczane informacje oraz zapewniło skuteczniejszy sposób demonstrowania zgodności z przepisami PCI-DSS.

„Zgodność z przepisami jest jedną z najważniejszych kwestii biznesowych w firmie bwin, ponieważ pomaga nam chronić nasz status zaufanego partnera zajmującego się obsługą transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych oraz zademonstrować naszym klientom, jak ważne jest dla nas bezpieczeństwo danych finansowych” mówi Eckel. „System Novell Sentinel zapewnił nam szersze możliwości w zakresie monitorowania i zestawiania zdarzeń z zakresu bezpieczeństwa, umożliwiając nam bardziej zapobiegawczo traktować kwestie bezpieczeństwa sieciowego i skuteczniej demonstrować zgodność z przepisami”.

Umów rozmowe

Przeslij zgloszenie

* Pola wymagane

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

Powiązane produkty i rozwiązania

© Micro Focus