Novell to teraz część firmy Micro Focus

O firmie SUSE Polska Sp. z o.o.

Firma Micro Focus | SUSE posiada swoje przedstawicielstwo w Polsce od 1994 r. - w celu reagowania na potrzeby polskich klientów, organizacji sieci sprzedaży, obsługi posprzedażnej, wsparcia technicznego oraz zapewnienie dostępności szkoleń. Wszelkie uwagi dotyczące prac polskiego biura, jak i działalności autoryzowanych partnerów (handlowych i edukacyjnych) prosimy kierować do biura SUSE Polska Sp. z o.o., które znajduje się w Warszawie.

Informacje na temat oferty Micro Focus i SUSE w Polsce są dostępne w Internecie jak również w Centrum Obsługi Klienta pod bezpłatnym numerem telefonu 800 22 6685.

Firma SUSE Polska Sp. z o.o. (wcześniej Novell Sp. z o.o.), z siedzibą w Warszawie, Park Postępu, ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000219857. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) - 526 28 02 364. Firma posiada kapitał zakładowy w wysokości 154 000 PLN.

Dotacje na Innowacje

Jesteśmy beneficjentem dotacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

logo_innowacyjna_gospodarka ue

Czytaj dalej

© Copyright Micro Focus or one of its affiliates