Novell to teraz część firmy Micro Focus

Informacje dodatkowe

 

Telefon

(+48) (22) 537 5000

Faks

(+48) (22) 537 5099

Adres pocztowy

SUSE Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 21
02-676 Warszawa
Polska

Adres poczty elektronicznej

Adresy pracowników firmy SUSE Polska są konstruowane w następujący sposób: Imie.Nazwisko@microfocus.com.
Na przykład Jan Nowak miałby adres Jan.Nowak@microfocus.com.

© Copyright Micro Focus or one of its affiliates