Novell to teraz część firmy Micro Focus

Autoryzowani partnerzy Novell, NetIQ i SUSE

Autoryzowani Partnerzy

Aktualna lista autoryzowanych partnerów firm Novell, NetIQ i SUSE w Polsce dostępna jest w wyszukiwarce:

PARTNER FINDER.

Wystarczy wskazać rodzaj partnera (Type) "Solution Provider / System Integrator", a następnie lokalizację (Location), czyli Eastern Europe / Poland, by otrzymać całą listę kontaktów do partnerów zajmujących się sprzedażą oprogramowania i wdrożeniami. Listę można zawęzić wybierając partnerów z określonego województwa (State) lub o określonym statusie partnerskim (Partner Level).

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasoby dla firmy zainteresowanych partnerstwem:

Autoryzowane Centra Szkoleniowe

Aktualna lista autoryzowanych ośrodków szkolewniowych firm Novell, NetIQ i SUSE w Polsce dostępna jest w wyszukiwarce:

PARTNER FINDER.

Wystarczy wskazać rodzaj partnera (Type) "Training Provider", a następnie lokalizację (Location), czyli Eastern Europe / Poland, by otrzymać całą listę kontaktów do partnerów zajmujących się komercyjnymi szkoleniami. Listę można zawęzić wybierając partnerów z określonego województwa (State) lub o określonym statusie partnerskim (Partner Level).

Akademickie Autoryzowane Centra Szkoleniowe

Program Academic Training Partner ATP (Akademickie Centrum Edukacyjne) umożliwia szkołom średnim i wyższym prowadzenie wybranych, autoryzowanych kursów firmy SUSE w ramach programu nauczania. Uczniowie i studenci mogą przejść w swojej szkole pełen autoryzowany kurs oraz otrzymać oryginalne certyfikaty zawodowe, zaliczając równocześnie dany przedmiot szkolny.

Koordynatorem programu w Polsce jest firma On-line Education. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie oedu.pl.

© Copyright Micro Focus or one of its affiliates