Startsida för Novell

Novells policy

Konfidentialitetspolicy
Vi har förbundit oss att skydda våra kunders och webbplatsbesökares konfidentialitet. Novell är en av huvudsponsorerna för TRUSTe och medverkar i TRUSTe-konfidentialitesprogrammet, som är ett självständigt och ideellt initiativ som tagit till sin uppgift att skapa tillförsikt och förtroende hos Internetanvändare genom att främja TRUSTe:s principer för hederlig informationspraxis.

Antipiratkopieringspolicy
Antipiratkopieringsgruppen undersöker fall av misstänkt piratkopiering utförd av återförsäljare eller slutanvändare, förfalskningar, Internetpiratkopiering, missbruk av utbildningsprogram, överträdelse av varumärkes/varubeteckningsrättigheter samt olaglig kopiering av böcker och handböcker.

Handels- och exportpolicy
Novells produkter och teknologier korsar stänfigt nationsgränser - direkt från Novell till kunder och mellan våra olika enheter rutn om i världen.

Varumärken
Användning av Novells varumärken kräver så gott som alltid antingens skriftligt tillstånd eller en licens. Ibland är emellertid så inte fallet - förutsatt att vissa riktlinjer följs. Detta hjälper dig att avgöra om ett tillstånd behövs.

Copyright
De flesta tillfällen då material som Novell har copyright på kräver skriftligt tillstånd. Här får du reda på om ett sådant tillstånd behövs.

Tillstånd
Novell ordnar gärna med länkar från ert företags webbplats till Novells globala webbplats. Vi har tagit fram olika varianter av länkgrafik som du kan använda för detta.

Licensing
Du har också flera olika programlicensieringsmodeller att välja mellan, vilket gör 'Novell Customer Connections' till ett paraplyprogram som hjälper dig att ägna mindre tid åt att skaffa dig de program du behöver och mer tid att koncentrera dig på ert företags verksamhet.

© Micro Focus