Startsida för Novell

Compliance Management Platform

Novell IT Consulting

Automatiserad efterlevnadshantering

Novell IT Consulting och Novells partners kan hjälpa till med att utforma och driftsätta ett automatiserat system för hantering av regelefterlevnad.

Enklare efterlevnadshantering

Att följa de olika regelverk som sätts upp av myndigheter och inom branschen är helt nödvändigt, men trots det har många företag brister i sina efterlevnadsstrategier. Många företag använder sig till och med av arbetskraftsintensiva och riskfyllda manuella kontroller. Novell IT Consulting och Novells partners kan hjälpa ditt företag att minska riskerna och hitta en väl fungerande efterlevnadslösning där IT-kontrollerna automatiseras.

Efterlevnad: ett krav för dagens företag

Det är bara att inse fakta: man måste klara granskningarna. Ändå tacklar många företag efterlevnadskraven med hjälp av en rad godtyckliga lösningar – med inkonsekventa rapporter och resultat till följd. Novell och våra partners kan hjälpa ditt företag att sätta samman en enhetlig och heltäckande efterlevnadsstrategi – och minska risken för både regelbrott och underkända granskningar.

Novell Compliance Management Platform-tillägget för SAP-miljöer

Med hjälp av Novell Compliance Management Platform-tillägget för SAP-miljöer utökar du funktionerna för SAP-produkter för styrning, risk och efterlevnad. På organisationsnivå betyder det lägre risk, enklare verksamhetsstyrning och att efterlevnaden säkras i hela företaget.

Novell Compliance Management Platform: en vägledande översikt

Det kan vara komplicerat att implementera en lösning för efterlevnadshantering i en hel organisation. För att klara utmaningen behöver organisationen både en strategi och en plan. Novell IT Consulting och Novells partners drar nytta av sin gemensamma kunskap och erfarenhet och utformar och driftsätter lösningar för efterlevnadshantering som bygger på de bästa och mest beprövade branschmetoderna som ger pålitliga resultat. Det är det säkraste sättet att övervinna de hinder du möter i efterlevnadshanteringen. Vår lösning bygger på Novell Compliance Management Platform, som är en produktsvit som omfattar teknik för identitet, åtkomst- och säkerhetsinformation samt händelsehantering, så att du får en helhetsvy i realtid över alla nätverkshändelser i företaget.

Mer information +Fördelar med Novell IT ConsultingVarför Novell IT Consulting?

Läs mer om fördelarna med att använda Novell eller någon av våra betrodda partners.

Läs mer

Om konsulttjänsterna

Varför Novell IT Consulting? Ta reda på mer +

Med Novells enhetliga leveransprocess UDP säkerställer vi att våra lösningar levereras i tid och inom budget. Ta reda på mer +


Andra konsulttjänster

Kvalitetsutvärderingar hjälper dig att se till att din Novell-lösning gör precis vad du behöver: leverera mätbart värde snabbt och effektivt. Ta reda på mer +


Berättelser om framgångsrika konsulttjänster

Fraport AG

Macmahon Holdings

UMB Financial

St. Vincent Health

© Micro Focus