Startsida för Novell

Driftsättning av molnsäkerhetstjänster

Novell IT Consulting

Identitetsbaserad åtkomst i molnet

Novell IT Consulting och våra partners hjälper dig att garantera dina kunder säker åtkomst till molntjänsterna.

Erbjud dina kunder säker åtkomst!

Om du tillhandahåller molntjänster vet du att säkerhet är en av de saker dina kunder värdesätter högst. Hur kan du försäkra kunderna om att du har säkrat dina molntjänster och bara ger åtkomst till rätt personer? Novell IT Consulting och våra partners hjälper dig att implementera ett lättdelat säkerhetsramverk som löser säkerhetsproblemen kring åtkomst i molnet.

Använd molnet utan oro

Många företag vill dra nytta av möjligheten att bara betala för de resurser och tjänster som de använder, när de behöver dem. Men ofta finns en tveksamhet vad gäller säkerheten. Kan identiteter spåras i hela molnet? Kan åtkomsten till tjänster från olika leverantörer kontrolleras på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt? Kan omedelbara start- och stoppfunktioner garanteras även för resurser utanför företagets brandvägg? Det här är frågor som potentiella kunder ställer sig när de ska införskaffa molntjänster. Novell kan hjälpa dig som leverantör av molntjänster att bemöta de här frågeställningarna och försäkra dina kunder om att deras krav på identitet, säkerhet och efterlevnad uppfylls.

Novell Cloud Security Service

Med Novell Cloud Security Service får leverantörer av molntjänster den kraft de behöver för att hantera användaråtkomst, säkra lagring av data och se till att regelverk inom och utom företaget efterlevs. Novell Cloud Security Service baseras på teknik som innebär att företag kan hantera molntjänster som en naturlig förlängning av det egna datacentret eftersom de får SSO-funktioner som fungerar enligt en modell för samlad företagsidentitet. Det betyder att organisationer lugnt kan använda dina molnprogram och andra molntillgångar, och veta att regelverk och riktlinjer följs även i molnet.

Med hjälp av Novell Cloud Security Service kan leverantörer av molntjänster acceptera pålitlig identitetsinformation i många format utan att behöva replikera identitetsuppgifter på deras sida och hantera uppgifterna separat. Det är bara Novell som tillhandahåller både enkel inloggning (SSO) och funktioner för delade roller, regler och arbetsflöden i en molnmiljö.

Mer information +Fördelar med Novell IT ConsultingVarför Novell IT Consulting?

Läs mer om fördelarna med att använda Novell eller någon av våra betrodda partners.

Läs mer

Om konsulttjänsterna

Varför Novell IT Consulting? Ta reda på mer +

Med Novells enhetliga leveransprocess UDP säkerställer vi att våra lösningar levereras i tid och inom budget. Ta reda på mer +


Andra konsulttjänster

Kvalitetsutvärderingar hjälper dig att se till att din Novell-lösning gör precis vad du behöver: leverera mätbart värde snabbt och effektivt. Ta reda på mer +


Berättelser om framgångsrika konsulttjänster

Fraport AG

Macmahon Holdings

UMB Financial

St. Vincent Health

© Micro Focus