Startsida för Novell

Strategi för identitetshantering

Novell IT Consulting

Information om tjänsten

En välplanerad strategi

Tjänsten för strategi för identitetshantering omfattar både verksamhetsrelaterade och tekniska element. De här sammanförs sedan till en slutgiltig, integrerad identitetshanteringsplan som anpassas efter din organisation. Metodiken omfattar tre olika faser: utvärdering, analys och planering.

Utvärderingsfasen

Målet under utvärderingsfasen är att:

Analysfasen

Målet under analysfasen är att med hjälp av resultaten från utvärderingsfasen:

Planeringsfasen

I planeringsfasen sammanförs slutligen resultaten från de två första faserna och vi jobbar för att:

Kontakta oss +

Få reda på mer

Vill du veta mer? Med hjälp av de praktiska resurserna nedan kan du ta reda på mer om strategin för identitetshantering och om Novell Services i allmänhet.

Fördelar

Hur kan en tjänst för strategi för identitetshantering underlätta ditt arbete och förbättra dina resultat?Varför Novell IT Consulting?

Läs mer om fördelarna med att använda Novell eller någon av våra betrodda partners.

Läs mer

Om konsulttjänsterna

Varför Novell IT Consulting? Ta reda på mer +

Med Novells enhetliga leveransprocess UDP säkerställer vi att våra lösningar levereras i tid och inom budget. Ta reda på mer +


Andra konsulttjänster

Kvalitetsutvärderingar hjälper dig att se till att din Novell-lösning gör precis vad du behöver: leverera mätbart värde snabbt och effektivt. Ta reda på mer +


Berättelser om framgångsrika konsulttjänster

Fraport AG

Macmahon Holdings

UMB Financial

St. Vincent Health

© Micro Focus