Startsida för Novell

Utvärdering av Linux-migrering

Novell IT Consulting

Information om tjänsten

Låt Novell IT Consulting utvärdera din Linux-migrering och hjälpa dig med:

Inventering och prioritering

Med våra metoder och verktyg kan vi ge dig en tydlig översikt över din maskinvara, programvara och infrastruktur. Med hjälp av den här informationen kan du prioritera porteringskandidater och bygga en migreringsplan. Genom att prioritera migreringen av komponenter baserat på risk, komplexitet och möjligheter får du största möjliga fördelar på kortast möjliga tid. Våra experter kan arbeta inom dina uppdateringscykler för maskinvara och programvara, och på så sätt minimera migreringskostnaderna och inverkan på organisationen.

Finansanalys

Våra konsulter hjälper dig att identifiera avkastningen på din investering och få snabbare lönsamhet. Precis som med alla komplexa IT-projekt är det viktigt att jämföra beräknade fördelar med identifierade fördelar. Genom att dokumentera beräknad avkastning skapar vi en baslinje som vi kan mäta dina framgångar mot.

Anpassad plan

Organisationer som har en konkret plan innan de påbörjar migreringsprogrammet upplever bäst resultat på kortast tid. Våra experter utarbetar en plan utifrån inventerings- och prioriteringsarbetet. Planen anpassas efter din organisation och utformas i syfte att undvika oväntade ändringar. Med hjälp av planen är du väl förberedd för kärnuppbyggnaden. Beroende på dina behov kan planen omfatta:

Faktorer som rör arkitekturen – vi hjälper dig att dokumentera viktiga faktorer som rör arkitekturen före migreringsprocessen, så att du kan dra full fördel av möjligheterna i SUSE Linux Enterprise Server.

Övervakning och korrigering – medan migreringsstrategin utformas ger vi dig rekommendationer om eventuella övervaknings- och korrigeringslösningar som fungerar tillsammans med den befintliga infrastrukturen.

Virtualisering

Vi hjälper dig att ta vara på de betydande fördelarna med virtualisering, inklusive minskade kostnader, enklare nödåterställning, hög tillgänglighet, ökad flexibilitet med mera. Eftersom det idag finns flera olika slags hypervisorteknik kan du välja mellan VMware, Microsoft Hyper-V och Xen. Oavsett vad du väljer är SUSE Linux Enterprise Server en perfekt gäst för virtuella distributioner av operativsystem.

Hög tillgänglighet

Vi kan även hjälpa dig att implementera robusta klusterfunktioner för hög tillgänglighet från Novell, bland annat automatiserad omdirigering vid fel, klustrat filsystem, klustrad hantering av logiska volymer och datareplikering.

Hämta informationsbladet om utvärdering av Linux-migrering (PDF) +

Kontakta oss +

Få reda på mer

Med hjälp av de praktiska resurserna nedan kan du ta reda på mer om utvärdering av Linux-migrering och om Novell Services i allmänhet.

Fördelar

Migreringsutvärderingen omfattar:Varför Novell IT Consulting?

Läs mer om fördelarna med att använda Novell eller någon av våra betrodda partners.

Läs mer

Om konsulttjänsterna

Varför Novell IT Consulting? Ta reda på mer +

Med Novells enhetliga leveransprocess UDP säkerställer vi att våra lösningar levereras i tid och inom budget. Ta reda på mer +


Andra konsulttjänster

Kvalitetsutvärderingar hjälper dig att se till att din Novell-lösning gör precis vad du behöver: leverera mätbart värde snabbt och effektivt. Ta reda på mer +


Berättelser om framgångsrika konsulttjänster

Fraport AG

Macmahon Holdings

UMB Financial

St. Vincent Health

© Micro Focus