Startsida för Novell

Distribution av ZENworks Application Virtualization

Novell IT Consulting

Information om tjänsten

Få experthjälp med distributionen

Novells IT-rådgivare och våra partners följer beprövade och väl fungerande metoder för att säkra att du får ut så mycket som möjligt av Novell ZENworks® Application Virtualization och våra tjänster.

Identifiering

Varje konsultuppdrag inleds med en identifieringsfas där vi fastställer verksamhetsbehoven och de tekniska kraven för att vi ska kunna utforma en effektiv strategi för programvirtualisering och strömning. Identifieringsfasen omfattar:

Start och fördjupning

När den preliminära lösningen har definierats och godkänts, byggs och testas en mer ingående produkt för dina labbmiljöer. Start- och fördjupningsfasen omfattar:

Byggande

Under byggfasen driftsätts lösningen som består av manuellt konfigurerade viktiga applikationer och Novell ZENworks Application Virtualization i datacentret och på en eller två platser ute på fältet. Den inledande implementeringen omfattar:

Övergångsfasen

När pilotimplementeringen är klar och har utvärderats börjar konsultteamet driftsätta Novell ZENworks Application Virtualization-lösningen globalt i er produktionsmiljö.

Kunskapsöverföring till personalen

Under kunskapsöverföringsfasen arbetar konsulterna med att överföra ansvaret för driften av och supporten för lösningen till er IT-personal.

Kontakta oss +

Ta reda på mer

Vill du veta mer? Med hjälp av de praktiska resurserna nedan kan du ta reda på mer om distributionen av ZENworks Application Virtualization och om Novells tjänster i allmänhet.

Fördelar

Genom att driftsätta ZENworks Application Virtualization kan du:Varför Novell IT Consulting?

Läs mer om fördelarna med att använda Novell eller någon av våra betrodda partners.

Läs mer

Om konsulttjänsterna

Varför Novell IT Consulting? Ta reda på mer +

Med Novells enhetliga leveransprocess UDP säkerställer vi att våra lösningar levereras i tid och inom budget. Ta reda på mer +


Andra konsulttjänster

Kvalitetsutvärderingar hjälper dig att se till att din Novell-lösning gör precis vad du behöver: leverera mätbart värde snabbt och effektivt. Ta reda på mer +


Berättelser om framgångsrika konsulttjänster

Fraport AG

Macmahon Holdings

UMB Financial

St. Vincent Health

© Micro Focus