Startsida för Novell

Varför Novell IT Consulting?

Novell IT Consulting

Metodik

Komma igång med Novell

Novell IT Consulting med partners hjälper dig med alla tekniska utmaningar så att du snabbt kommer igång med din Novell-lösning. Från projektets början till dess slut använder Novell IT Consulting beprövade metoder och faser så att projektets framgång säkerställs. Här är några av faserna:

Orientering

Under orienteringsfasen tar Novell IT Consulting tillsammans med partners fram verksamhetens krav på lösningen samt riktlinjer för projektets övergripande mål genom att titta på verksamhetens krav och behov. Det här ger ett sammanhang som används för att strukturera en lösning på hög nivå och anger gränserna och, inte minst, projektets omfattning. Under orienteringsfasen planeras bland annat projektets omfattning och riktning.

Start

Startfasen utgör leveransstart på projektet och innefattar driftsättning av projektet samt en fördjupning i hur din affärsmiljö fungerar och hur lösningen är strukturerad. I startfasen utvärderas lösningens struktur och krav.

Fördjupning

Syftet med fördjupningsfasen är att analysera problemet mer ingående, skapa en mer detaljerad struktur för det övergripande målet och skapa en välplanerad och detaljerad lösning. Det är under fördjupningsfasen som vi ser en dramatisk svängning mot de detaljerade teknikbeslut som krävs för att implementera en lyckad lösning. Huvudaktiviteten under fördjupningsfasen är att ta fram en detaljerad struktur för lösningen.

Byggnad

Under byggnadsfasen skapar Novell IT Consulting med partners lösningen i enlighet med resultatet från fördjupningsfasen. Byggnadsfasen är mer en tillverkningsprocess där tyngdpunkten ligger på resurshantering och driftskontroll för att optimera kostnader, schema och kvalitet. I den här fasen ingår konstruktion, konfiguration och anpassad utveckling av lösningen, samt test av lösningens integritet.

Överföring

När väl din lösning har levererats hjälper Novell dig med användartester och att distribuera lösningen i den produktionsmiljö där den ska användas. I överföringsgångsfasen aktiveras även supportprocesser och sådan resurser som kunden vill ta med sig till det nya systemet vid implementeringen. Vanliga aktiviteter i den här fasen är detaljerade användartester, distribution, etablering av kontinuerlig support och utbildning av din personal.

Få reda på mer

Vill du veta mer? Använd nedanstående praktiska resurser till att ta reda på mer information om Novell IT Consulting och Novell Services.

Fördelar

När du vänder dig till Novell IT Consulting, direkt från Novell eller någon av våra betrodda partners får du fördelar som:Varför Novell IT Consulting?

Läs mer om fördelarna med att använda Novell eller någon av våra betrodda partners.

Läs mer

Om konsulttjänsterna

Varför Novell IT Consulting? Ta reda på mer +

Med Novells enhetliga leveransprocess UDP säkerställer vi att våra lösningar levereras i tid och inom budget. Ta reda på mer +


Andra konsulttjänster

Kvalitetsutvärderingar hjälper dig att se till att din Novell-lösning gör precis vad du behöver: leverera mätbart värde snabbt och effektivt. Ta reda på mer +


Berättelser om framgångsrika konsulttjänster

Fraport AG

Macmahon Holdings

UMB Financial

St. Vincent Health

© 2014 Novell