5.2 Loggfiler

Loggfilerna finns i /Users/användarnamn/Library/Logs/Novell/Filr.

Mappen Library är dold. Du öppnar mappen genom att öppna Finder och trycka på Skift-Cmd-G. Skriv sedan ~/Library/Logs/Novell/Filr.