4.6 Anpassa den grafiska profilen för Desktop-programmet

Filr-administratörer kan nu ändra utseendet på skrivbordsprogrammet så att det stämmer med företagets grafiska profil. Ändringarna i profilen syns inte på skrivbordet förrän du loggar ut från skrivbordsprogrammet och loggar in igen. När du loggar in på skrivbordsprogrammet igen visas ett meddelande om att din Filr-administratör har anpassat användargränssnittet. Du måste starta om skrivbordsprogrammet manuellt.