4.7 Pratbubbleaviseringar kanske inte visas

Som standard visar Filr pratbubbleaviseringar på skrivbordet när vissa händelser inträffar, som när Filr-programmet startas, en fil eller mapp delas, en fil eller mapp ändras från online eller offline, ett svartlistad program öppnas eller om en uppgradering för skrivbordsklienten är tillgänglig.

Från och med Filr 3.1 kan Filr-administratörer dock aktivera eller inaktivera pratbubbleaviseringar på användarnas skrivbord.

Om din Filr-administratör har inaktiverat pratbubbleaviseringar kan du använda Filr Desktop-konsolen för att visa följande information om aviseringarna och vidta lämpliga åtgärder.

  • Senaste aktivitet: Visar de senaste aktiviteterna i skrivbordsprogrammet, till exempel fil- eller mappåtgärder.

  • Systemvarningar: Visar olika varningar, t.ex. nya programuppdateringar, lösenord som gått ut, serverns stopptid.