5.3 Allmänna frågor

5.3.1 Felet ”System Extension Blocked” (Systemutökningar blockerade) visas vid installation av Filr på MacOS 10.13

Felet inträffar när systemutökningarna för montering av FUSE-volymerna inte laddats. MacOS High Sierra 10.13 har uppgraderad säkerhet som inte tillåter kärnutökningar från tredje parter. Gör så här för att använda utökningar för Filr-skrivbordsprogrammet:

  1. Klicka på Open System Preferences (Öppna systeminställningar).

  2. Klicka på Allow (Tillåt) i fönstret Security & Privacy (Säkerhet och sekretess).