3.0 Avinstallera Filr Desktop-programmet

Innan du avinstallerar Filr-skrivbordsprogrammet stänger du alla öppna Filr-filer och program.

Avinstallera Filr-skrivbordsprogrammet:

 • Tar bort alla Filr-programfiler och konfigurationsdata.

 • Som en del av avinstallationen flyttas tidigare hämtade och synkroniserade filer och mappar till den här mappen:

  /Users/Användarnamn/Library/Filr Storage (Archived_datum)

  där datum är det datum då Filr avinstallerades, i formatet ddMMMHHmm.

  Du kan ta bort mapparna om de inte längre behövs. Filerna och mapparna finns dock kvar på Filr-servern.

Gör så här för att avinstallera Filr-skrivbordsprogrammet:

VIKTIGT:Om du bara drar Program > Filr till papperskorgen tas inte Filr bort fullständigt.

 1. Öppna Finder och gå till Program.

 2. Högerklicka på Filr och välj Visa paketinnehåll.

 3. Gå till Contents/Resources.

 4. Kör Filr Uninstaller.