2.6 Uppgradera Filr Desktop-programmet

Använd Filr 3.3 Desktop-programmet för att uppgradera din befintliga installation av Filr 3.0 Desktop-programmet med den senaste programkorrigeringen installerad.