4.2 Arbeta med Filr Desktop-programmet

När du har installerat Filr-skrivbordsprogrammet och loggar in på programmet körs Filr-skrivbordsprogrammet och Filr-ikonen syns i menyraden. Om du klickar på öppnas Filr-mappen. Du kan göra följande:

  • Du öppnar Filr-mappen genom att klicka på och sedan klicka på Öppna Filr-mappen.

  • Du startar Filr-konsolen genom att klicka på och sedan klicka på Öppna Filr-konsolen.

  • Du öppnar Filr med en webbläsare genom att klicka på och sedan klicka på Besök Filr på webben.

  • Du synkroniserar alla dina filer manuellt genom att klicka på och sedan klicka på Synkronisera nu.

  • Du loggar ut från Desktop-programmet genom att klicka på och sedan klicka på Logga ut.

  • Du loggar in på Desktop-programmet genom att klicka på och sedan klicka på Logga in.

  • Du visar vilken version av Filr du använder genom att klicka på och sedan klicka på Om Företagsnamn Filr.

  • Du visar hjälpfilen genom att klicka på och sedan klicka på Hjälp.

Obs!När du klickar på visas inte längre kommandot Avsluta. Du avslutar Filr-skrivbordsprogrammet genom att trycka på Alternativ-tangenten och klicka på. Klicka sedan på Avsluta.