Viktig information om Filr 3 Desktop

Juni 2018

Filr 3 Desktop-programmet innehåller nya funktioner, har förbättrad användbarhet och löser flera tidigare problem.

Många av dessa förbättringar gjordes på förslag från våra kunder. Tack för din tid och dina värdefulla förslag. Vi hoppas att du även i fortsättningen hjälper oss säkerställa att våra produkter uppfyller alla dina behov.

Dokumentationen till den här produkten finns på Novells webbplats i HTML- och PDF-format på en sida som inte kräver inloggning. Om du har förslag på förbättringar av dokumentationen kan du klicka på kommentera detta ämne längst ned på alla sidor av HTML-versionen av dokumentationen till Filr Desktop på dokumentationswebbplatsen för Filr 3.

Följande avsnitt beskriver de viktigaste egenskaperna och funktionerna i denna version. Mer information finns i följande handböcker:

1.0 Nyheter i Filr 3.4 Desktop-programmet

1.1 Hämta e-postbilagor utan autentisering via Outlook-pluginprogrammet

När ett e-postmeddelande skickades till en extern användare i tidigare versioner av Filr var användaren tvungen att registrera sig på Filr för att kunna hämta bilagorna.

Från och med Filr 3.4 kan Filr-administratören aktivera ett alternativ som gör att externa användare kan hämta bilagorna utan att registrera sig.

1.2 Nya och ändrade delningar upphör som standard att gälla efter 30 dagar

Denna funktion gör att delningar av användarens filer och mappar som standard upphör efter 30 dagar. Alternativet Never (Aldrig) är fortfarande tillgängligt men är inte längre standardalternativet.

1.3 Avisering via e-post och rapport om delningsåtkomst vid åtkomst till delningar (endast licens för Advanced-Edition)

Den delande användaren får en avisering via e-post när den som filen delats med öppnar den för första gången. För mappar fås en avisering via e-post när någon fil från den delade mappen öppnas för första gången. Ingen avisering fås om filnamnet ändras eller filer tas bort eller läggs till i den delade mappen.

Denna funktionalitet är tillgänglig för:

 • Användare med licens för Filr 3.4 Advanced Edition

 • Filer eller mappar som delats med Filr 3.4 eller senare

E-postaviseringen innehåller följande information:

<sharee> has accessed <name of file> on <Filr access time> from the IP address <IP of sharee device>. To view the access details of all the users, click here 

Exempel,

Albert has accessed filr.doc on Wednesday, June 13, 2018 2:53:13 PM from the IP address 172.16.16.132. To view the access details of all the users, click here 

Klicka här visar Rapport om delningsåtkomst. Rapporten innehåller information om alla användare som öppnat delningen. Rapporten kan även öppnas från filens eller mappens delningsfönster.

Åtkomstrapporten innehåller följande information:

 • Användare: Namnet på användaren som öppnat delningen

 • IP-adress: IP-adressen för enheten som användes för att få åtkomst till delningen

 • Första åtkomsttid: Datum, tid och tidzon för första åtkomst. Ingen information tas emot nästa gång delningen öppnas.

 • Grupp: Om användaren delat till en grupp så visas namnet på gruppen som användaren tillhör.

1.4 Möjlighet att känna av användarens språk

Filr har nu möjlighet att känna av användarens språk och visa webbgränssnittet för Filr på det språk användaren ställt in. Om webbläsarspråket inte stöds av Filr används det språk som är inställt på Filr-servern. Information om hur du byter till ett språk som stöds finns i Ändra din profil i Filr: User Access Guide (Filr: Handbok om användarbehörighet).

1.5 Linux-klient på Ubuntu (teknisk förhandsversion)

Filr 3.4 introducerar stöd för Ubuntu 16.04.4 LTS (Xenial Xerus) på Linux.

För att installera Filr Linux-klient på Ubuntu måste du använda bash: sudo bash filrClient.sh --install

2.0 Nyheter i Filr 3.3 Desktop-programmet

2.1 Plattformar som stöds

Filr 3.3 har stöd för Mac OS X 10.13 (High Sierra) och Mac OS X 10.12 (macOS Sierra).

Plattform som inte stöds: Mac OS X 10.11 (El Capitan).

2.2 Åtkomst till Filr-filer och -mappar från Linux-skrivbordet

Filr 3.3 innehåller en teknisk förhandsversion av Linux Desktop-programmet. Du kan nu enkelt komma åt och synkronisera alla Filr-filer och -mappar från Linux-skrivbordet.

Mer information finns i Handbok om Filr Desktop-programmet för Linux.

3.0 Nyheter i Filr 3.2 Desktop-programmet

3.1 Stöd för avancerad autentisering för LDAP-användare

Filr 3.2 lanserar stöd för avancerad autentisering för LDAP-synkroniserade användare av skrivbordsversionen av Filr. En LDAP-användare tillfrågas om ytterligare autentiseringssteg förutom den vanliga autentiseringen med användarnamn och lösenord för att logga in på skrivbordsversionen av Filr, under förutsättning att Filr-administratören har aktiverat flerfaktorsautentisering på Filr-servern.

Den här funktionen är endast tillgänglig i Filr Advanced Edition.

3.2 Integrering med Microsoft Office som lagringstjänst

I Filr 3.2 kan du arbeta med filer som finns på en Filr-server direkt från Microsoft Office 2013- och 2016-program som Word, Excel och PowerPoint. Från Microsoft Office-programmet kan du enkelt bläddra till en fil som finns på en Filr-server, öppna dokumentet, redigera det och sedan spara det tillbaka till Filr-servern.

3.3 Stöd för TLS 1.2

Filr 3.2 introducerar stöd för TLS 1.2 för att förbättra säkerheten för kommunikation mellan Filr-skrivbordsklienterna och Filr-servern.

3.4 Hindra användare från att redigera överförda filer av svartlistad eller icke vitlistad typ

Filr 3.förbättrar funktionen för blockering av filtyper så att det går att hindra Filr-användare från att redigera en fil som redan överförts om filen är av en typ som är antingen svartlistad eller inte vitlistad.

4.0 Nyheter i Filr 3.1 Desktop-programmet

4.1 Tillåta eller blockera överföring av filer

Filr-administratörer kan nu tillåta eller blockera de filtyper som användare av skrivbordsversionen kan överföra.

Om din Filr-administratör har begränsat överföringen av en filtyp, blockeras försök att överföra den begränsade filtypen. Ett felmeddelande visas på sidan Senaste aktivitet på Desktop-konsolen och en pratbubbleavisering visas på skrivbordet om din Filr-administratör har aktiverat pratbubbleaviseringar. Mer information finns i Överföra en fil i Handboken om Filr Desktop-programmet för Windows och Handboken om Filr Desktop-programmet för Mac.

4.2 Aktivera eller inaktivera pratbubbleaviseringar för skrivbordet

Filr-administratörer kan nu aktivera eller inaktivera pratbubbleaviseringar på skrivbordsklienten.

Om din Filr-administratör har inaktiverat pratbubbleaviseringar kan du använda Filr Desktop-konsolen för att visa informationen om aviseringarna och vidta lämpliga åtgärder. Mer information finns i Pratbubbleaviseringar kanske inte visas i Handboken om Filr Desktop-programmet för Windows och Handboken om Filr Desktop-programmet för Mac

5.0 Nyheter i Filr 3.0 Desktop-programmet

Följande avsnitt beskriver de viktigaste egenskaperna och funktionerna i denna version. Mer information finns i handboken om Filr Desktop-programmet för Windows och handboken om Filr Desktop-programmet för Macwebbplatsen för Filr 3-dokumentation.

5.1 Dela mappar inom nätmappar

Filr 3.0 förbättrar nätmappsdelningen genom att innefatta delning av både mappar och filer. Användarna kan nu dela mappar inom sina tilldelade nätmappar med en Filr-klient (webb, mobil eller skrivbord) när detta tillåtits av Filr-administratörer.

5.2 Anpassa Desktop-programmet efter företagets grafiska profil

Filr-administratörer kan nu ändra utseendet på skrivbordsprogrammet så att det stämmer med företagets grafiska profil. Ändringarna i profilen syns inte på skrivbordet förrän du loggar ut från skrivbordsprogrammet och loggar in igen. Mer information finns i Anpassa den grafiska profilen i Desktop-programmet i Filr – handbok om Desktop-programmet för Windows och Filr – handbok om Desktop-programmet för Mac.

5.3 Byte av varumärke från Novell till Micro Focus

Filr 3.0 Desktop-programmet har bytt namn från Novell Filr till Micro Focus Filr.

5.4 Ändra livslängd för cachelagrade filer

Desktop-användare kan ändra livslängden för cachelagrade filer, om Filr-administratörerna har tillåtit detta. Mer information finns i Ta bort cachelagrade filer i Filr – handbok om Desktop-programmet för Windows och Filr – handbok om Desktop-programmet för Mac..

5.5 Plattformar som stöds

Filr 3.0 har stöd för Mac OS X 10.12 (macOS Sierra).

6.0 Kompatibla miljöer

Följande plattformar stöds:

Windows

 • Windows 10, 8.1, 7 SP1

Linux

 • Ubuntu 16.04.4 LTS (Xenial Xerus)

  Har stöd för skrivbordsmiljön Unity

 • SLED 12 SP3

  Filr har endast stöd för den standardversion av GNOME grafiska skrivbordsmiljö som levereras med SLED 12 SP3.

Macintosh-miljön

 • OS X 10.13 (High Sierra)

 • OS X 10.12 (macOS Sierra)

7.0 Hämta och installera Filr Desktop

Information om att ladda ned och installera Filr 3.0 Desktop-programmet finns i Hämta och installera Filr Desktop-programmet i följande handböcker:

8.0 Uppgradera till Filr Desktop 3.0

Du kan uppgradera ditt Filr Desktop-program från version 2.0 till 3.0.

VIKTIGT:Innan du uppgraderar Desktop-programmet för Windows måste du göra följande för att avsluta Filr-klienten:

 1. Tryck ned skifttangenten och håll den nedtryckt. Högerklicka på Filr-ikonen i systemfältet i Windows.

 2. Klicka på Avsluta.

Om du uppgraderar Filr Desktop-programmet medan en tidigare version körs kanske överlagringsikonerna inte visas. Mer information om det här problemet finns i Överlagringsikoner kanske inte visas efter uppgradering av Desktop-versionen av Filr.

9.0 Kända problem

Följande problem håller för närvarande på att undersökas:

9.1 Allmänna problem

Följande problem gäller både Windows och Macintosh:

Försök att logga in på Filr Desktop-klienten med felaktigt lösenord dirigerar om användaren till inloggningssidan för Advanced Authentication

Om du anger fel lösenord när du loggar in på en Filr-server som har avancerad autentisering aktiverad, visas inget felmeddelande och du dirigeras om till inloggningssidan för avancerad autentisering. När du anger inloggningsinformation för avancerad autentisering dirigeras du om till inloggningssidan för Filr med ett felmeddelande om att du har angett fel lösenord.

Osynkroniserat läge i skrivbordsklienten när du byter namn på en mapp i webbklienten och endast byter versal mot gemen, eller vice versa

När du byter namn på en mapp i Filr-webbklienten och endast byter versal mot gemen eller vice versa (exempelvis ändrar marknadsföring till Marknadsföring) synkroniseras inte ändringen till Filr-skrivbordsklienten, och i skrivbordsklienten visas mappen i osynkroniserat läge.

Du synkroniserar mappen genom att byta namn på mappen och ändra mer än en bokstav (byt till exempel namn från Marknadsföring till Marknadsföring_Anteckningar).

Installationsplatsen kan inte vara en mapp som innehåller utökade tecken

När du installerar Filr-skrivbordsprogrammet kan inte namnet på den mapp där du väljer att installera programmet innehålla utökade tecken.

E-postadresser i dialogrutan Dela kan inte innehålla utökade tecken

Om e-postadressen innehåller utökade tecken (såsom apostrof) när du specificerar en e-postadress i dialogrutan Dela, visas ett felmeddelande som säger att objektet inte kan delas med den angivna användaren.

Det går inte att kommentera eller hämta fillänk för dokument som skapats med Apple iWork-program

När du använder Filr-skrivbordsprogrammet kan du inte kommentera eller hämta fillänken för dokument som har skapats med Apple iWork-program, till exempel Pages och Keynote.

Detta är en teknisk begränsning som beror på att filer som skapats med iWork-program lagras som mappar, och Filr har inte stöd för att utföra de här åtgärderna på mappar.

Det går inte att se kontextmenyn eller överlagringsikoner vid redigering av lagringsplatsen för Filr

Om du ändrar platsen för lagring av Filr-filer, visas inte kontextmenyn eller överlagringsikoner.

Tillfällig lösning: Avsluta och starta om skrivbordsklienten.

När du använder program från tredje part för att arbeta med en fil kan det utlösa automatisk hämtning av andra filer

Om du använder program från tredje part, som Microsoft Office eller LibreOffice, för att öppna eller spara en fil, kan en eller flera filer i den mapp som innehåller denna fil hämtas automatiskt.

Det går inte att skapa en fil eller mapp i en online-nätmapp i SharePoint

Om du försöker skapa en fil eller mapp i en online-nätmapp i SharePoint misslyckas detta.

Tillfällig lösning: Markera minst en fil i nätmappen som offline och skapa sedan filen eller mappen.

9.2 Problem i Linux

Följande problem gäller Linux-plattformar:

Det går inte att starta Linux Desktop-konsol efter ominstallation av Desktop-programmet

Om du installerar om Filr på en dator där Filr inte avinstallerats helt så går det inte att starta Filr Desktop-konsol. Det kan bero på att en del av Filr RPM inte tagits bort helt från datorn på grund av för lite diskutrymme (runt 200 MB) under avinstallationen.

Tillfällig lösning: Utför följande för att avinstallera Filr helt och installera sedan om klienten:

 1. Öppna en terminal.

 2. Utför en komplett avinstallation genom att köra följande kommandon som root:

  • # sudo zypper remove filr-linux-desktop

  • # sudo zypper remove filr-linux-desktop-nautillus

  • # sudo rm -r /tmp/filr-installed

 3. Installera om Linux-klienten genom att köra följande kommandon som root:

  sudo sh filrClient.sh --install

Det går inte att starta Linux Desktop-programmet

När du använder det grafiska gränssnittet för att starta Filr-skrivbordsprogrammet kan det hända att programmet inte startar utan att något meddelande visas i gränsnsittet. Det inträffar för att bara en instans av programmet kan vara öppen och en instans av programmet är redan öppen.

Tillfällig lösning: Innan du startar en ny instans av programmet måste du stänga den befintliga instansen av programmet.

Filer som redigeras med redigeringsprogrammet VI synkroniseras inte automatiskt till Filr-servern

När du redigerar en fil med editorn vi så synkroniseras inte filen automatiskt till Filr-servern.

Tillfällig lösning: När du redigerat en fil med editorn vi måste du manuellt synkronisera filen till Filr-servern.

Överlagringsikoner visas inte för en del filtyper

En del filer visar inte överlagringsikoner. Det omfattar:

 • Filer med filtilläggen .sql, .pcap, .png, .accdb, .aspx, .cer, .one eller.pub

 • Filnamn utan filtillägg

Detta är en känd begränsning hos Nautilus.

Filr-ikonen kanske inte visas korrekt under den första inloggningen

Filr-ikonen i meddelandefältet är avklippt under den första inloggningen till klientprogrammet. Ikonen visas korrekt när du startar om Filr eller loggar in på datorn igen.

Åtgärder som utförs på en underliggande mapp i en mapp som bytt namn synkroniseras inte automatiskt

Varje gång du utför en åtgärd på en underliggande mapp i en mapp som bytt namn, måste du manuellt synkronisera filer och mappar.

Det går inte att lägga till nätmappar för att synkronisera data till datorn

Om Filr-administratören inaktiverar synkronisering av data från nätmappen till datorn när du redan använt Linux Desktop-programmet för att manuellt ställa in så att nätmapparna synkroniserar data till din dator, så tas de data för nätmappen som redan synkroniserats till din dator bort under nästa schemalagda eller manuella synkronisering. Om du lägger till nätmappen för synkronisering igen efter att Filr-administratören aktiverar synkroniseringen av data från nätmappen till datorn, så läggs inte nätmappen till.

Tillfällig lösning: Gör så här för att lägga till nätmappen för synkronisering:

 1. Logga ut från Filr.

 2. Ta bort katalogen .novellfilr från hemkatalogen.

 3. Logga in till Filr igen.

9.3 Macintosh-problem

Följande problem gäller Macintosh:

Om du flyttar Filr-programfilen från standardkatalogen (/Program) på Mac uppstår fel

Filr-programfilen (Filr.app) fungerar inte som den ska om den flyttas från sin standard-installationsplats i /Program.

Överlagringsikoner och kontextmeny visas i vissa fall inte på en Mac-dator

Följande omständigheter kan göra att överlagringsikoner och kontextmeny inte visas:

 • Efter uppgradering av Filr Desktop-klient.

 • Vid ändring av informationen för användarkonto eller Filr lagringsplats.

Tillfällig lösning: Starta om Filr-skrivbordsklienten. Om överlagringsikonerna fortfarande inte visas gör du något av följande:

 • Öppna Systeminställningar, avmarkera alternativet Filr > Finder och välj det sedan igen. Starta om Finder.

 • Starta om datorn.

Det kan ta en stund att lista filer på en Mac-dator

När du för första gången navigerar i en mapp i Filr-området på en Mac-dator, kan du uppleva en fördröjning i listningen av filerna i mappen.

Tillfällig lösning: Klicka på någon annan Filr-mapp och klicka sedan på denna mapp igen.

Flera Filr-ikoner i favoriter på en Mac-dator

När du installerar Filr på en Mac-dator visas flera Filr-ikoner i favoriter.

Tillfällig lösning: Detta på verkar inte funktionen. Logga ut ur datorn och logga in igen.

Det går inte att spara fotobibliotek i Filr-platsen på en Mac-dator

Om du använder programmet Bilder för att skapa ett bildbibliotek i en Mac-dator, kan du inte spara biblioteket till Filr-platsen.

Vid bläddring i en mapp som innehåller programfiler på en Mac-dator, hämtas programfilerna

Om du bläddrar i en mapp som innehåller .app-filer på en Mac-dator, laddas alla .app-filer i mappen ned automatiskt.

När du klickar på en pratbubbleavisering på en Mac 10.12-dator utförs inte åtgärden som är kopplad till aviseringen

När du klickar på en pratbubbleavisering på en Mac 10.12-dator, utförs inte åtgärden (som att utföra systemvarningarna, synkronisera väntande ändringar eller starta en webbsida) som är kopplad till aviseringen. Använd Filr Desktop-konsolen för att visa information om aviseringen och vidta lämpliga åtgärder.

9.4 Windows-problem

Följande problem gäller Windows:

Filer och mappar synkroniseras inte om den fullständiga sökvägen överskrider 225 tecken i Windows

Om den fullständiga sökvägen till en fil eller mapp i Windows filsystem överskrider 225 tecken, synkroniseras inte filen eller mappen till Filr-skrivbordsprogrammet.

Den fullständiga sökvägen innefattar alla tecken i sökvägen, så som C:\Användare\Användarnamn\Filr\Mina filer\Mötesanteckningar och så vidare.

Systemmeddelanden visas inte i Windows 10-datorer

I datorer med Windows 10 visas inte systemmeddelanden. Meddelandena visas dock i fliken systemmeddelanden.

Tillfällig lösning: Starta om datorn.

Felaktigt felmeddelande visas vid flytt av stora filer

När Windows-filer som är större än 1 GB flyttas från ett Filr-område till ett annat Filr-område, visas felaktigt ett meddelande om Åtkomst nekad. Ignorera meddelandet och klicka på Avbryt för att stänga meddelandet.

Flytt av online-filer eller online-mappar i Windows från ett Filr-område till ett icke Filr-område kopierar dem istället

Vid flytt av online-filer eller online-mappar i Windows från Filr-området till ett icke Filr-område, kopieras filerna och mapparna från källplatsen till målplatsen.

Det går inte att starta filer med Metro-appar i Windows 8.1

Om du i en Windows 8.1-dator dubbelklickar på en fil för att starta filen i standardprogrammet, startas inte filen. Om du t.ex. dubbelklickar på en musik- eller filmfil online för att spela upp den i Xbox-spelaren så spelas inte filen upp.

Tillfällig lösning: Använd ett vanligt program för att starta filen. Använd exempelvis en vanlig mediaspelare som Windows Media Player för att spela upp musik- eller filmfilen.

Det går inte att återställa attributen för en offline-fil till standardinställningen

Om attributet för en offline-fil redigeras, sparas det nya attributvärdet. Filens egenskapsdialog visar dock inte denna ändring. Du kan därför inte återställa attributet till standardinställningen. Om du exempelvis ställer in attributet för en fil till skrivskydd, markeras inte alternativet skrivskydd i egenskapsdialogen för filen. Du kan därför inte återställa attributet för filen.

Överlagringsstatusikoner visar felaktigt filer och mappar som väntande

När du flyttar eller kopierar en fil eller mapp till roten av Delad med mig-området i Filr-skrivbordsprogrammet för Windows, visar överlagringsstatusikonerna filen eller mappen som att de väntar på synkronisering. Att flytta eller kopiera en fil eller mapp till roten av Delad med mig-området stöds inte och filer och mappar kan därför inte synkroniseras. Mer information om vilka mappar som synkroniseras finns i Vilka mappar synkroniseras? i Filr – handbok om Desktop-programmet för Windowswebbplatsen för Filr 3-dokumentation.

För att lösa problemet med väntande status ska du ta bort filerna eller mapparna från Delad med mig-områdets rot.

Överlagringsikoner kanske inte visas efter uppgradering av Desktop-versionen av Filr

Om du uppgraderar Filr Desktop-programmet medan en tidigare version körs kanske överlagringsikonerna inte visas.

Tillfällig lösning: Starta om Utforskaren.

Desktop i Windows kan hänga sig vid uppgradering av Desktop-programmet

När du uppgraderar Filr Desktop-programmet i Windows kan klientinstallationsprogrammet hänga sig.

Tillfällig lösning: Utför följande steg:

 1. Avsluta klientinstallationsprocessen manuellt:

  1. Starta Aktivitetshanteraren i Windows.

  2. Högerklicka på processen msisexec.exe*32 och klicka sedan på Avsluta processträd.

 2. Starta om datorn.

 3. Starta uppgraderingsprocessen igen och följ uppmaningarna för att slutföra uppgraderingen.

10.0 Juridisk information

Copyright © 2018 Micro Focus eller ett av dess närstående företag.

Information om juridisk information, varumärken, friskrivning, garantier, export och andra begränsningar i användning, rättigheter beträffande myndigheter i USA, patentpolicy och FIPS-uppfyllelse finns i https://www.microfocus.com/about/legal/.