Filr 3.4: Handbok om användarbehörighet

Den här handboken förklarar hur du använder Filr från en webbläsare.

Du kan också komma åt Filr på följande sätt:

Handboken innehåller följande underavsnitt:

Målgrupp

Handboken är avsedd för alla Filr-användare.

Återkoppling

Vi välkomnar dina kommentarer och förslag angående den här handboken och annan dokumentation som medföljer den här produkten. Använd gärna funktionen för att kommentera ämnet som du hittar längst ned på varje sida i onlinedokumentationen.

Uppdateringar av dokumentationen

Den senaste versionen av den här handboken finns på webbplatsen med dokumentation för Filr .

Ytterligare dokumentation och resurser

Det finns mer information i dokumentationen till Filr, som du kan hämta på webbplatsen med dokumentation för Filr .

Om du vill öppna användarhandboken för Filr inifrån Filr klickar du på Hjälp-ikonen (frågetecknet).