Snabbguide för GroupWise-användare (Mac)

Oktober 2018

GroupWise 18 innehåller en GroupWise Calendar Server som gör att Mac-användare kan ansluta till GroupWise med CalDAV och CardDAV för kalender och kontakter. Kombinerat med IMAP och SMTP får Mac-användare en fullständig lösning. Följande dokument beskriver hur du konfigurerar din Mac med GroupWise.

1.0 Mac-operativsystem som stöds

Följande Mac-operativsystem stöds:

 • Yosemite (10.10)

 • El Capitan (10.11)

2.0 Konfigurera appen Mac Mail

Innan du konfigurerar Mac Mail ska du se till att du har fått information om IMAP och SMTP från din GroupWise-administratör. De möjliggör anslutningar för inkommande och utgående e-post via Mac Mail app.

 1. I Mac Mail väljer du Mail > Add Account.

 2. Välj Add Other Mail Account.

 3. Ange ditt fullständiga namn samt e-postadressen och lösenordet för GroupWise.

  När du klickar på Create visas en dialogruta som anger vilket konto som måse konfigureras manuellt. Klicka på Next.

 4. Ange IMAP-servern. Ditt användarnamn och lösenord bör redan vara ifyllt.

 5. Ange SMTP-servern samt ditt användarnamn och lösenord.

3.0 Konfigurera appen Mac Calendar

Innan du konfigurerar Mac Calendar ska du se till att du har IP-adressen till kalenderservern i GroupWise eller DNS-namnet för GroupWise. Det kanske inte behövs om automatisk identifiering av GroupWise-kalenderservern har konfigurerats av administratören.

 1. I Mac Calendar väljer du Calendar > Add Account.

 2. Välj Add CalDAV Account.

 3. Om automatisk identifiering har konfigurerats anger du din e-postadress och ditt lösenord.

  eller

  Ändra Account Type till Manual och ange ditt GroupWise-användarnam och -lösenord samt IP-adressen till kalenderservern i GroupWise eller DNS-namnet för GroupWise.

4.0 Konfigurera appen Mac Contacts

Innan du konfigurerar Mac Contacts ska du se till att du har IP-adressen till kalenderservern i GroupWise eller DNS-namnet för GroupWise.

 1. I Mac Contacts väljer du Contacts > Add Account.

 2. Välj ett annat kontaktkonto.

 3. Ange ditt GroupWise-användarnam och -lösenord samt IP-adressen till kalenderservern i GroupWise eller DNS-namnet för GroupWise.

5.0 Juridisk information

© Copyright 1993-2018 Micro Focus eller ett av dess närstående bolag.

De enda garantierna för produkter och tjänster från Micro Focus och dess dotterbolag och licensgivare ("Micro Focus") framgår av de uttryckliga garantier som bifogas sådana produkter och tjänster. Ingenting häri borde tolkas som en ytterligare garanti. Micro Focus ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden som finns här. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.