Användarhandbok för GroupWise Messenger 18-klienten

  Användarhandbok för GroupWise Messenger 18-klienten
    Komma igång
      Logga in på GroupWise Messenger
      Logga ut från GroupWise Messenger
      Ansluta Messenger till andra snabbmeddelandesystem
    Arbeta med konversationer
      Skicka ett snabbmeddelande
      Använda uttryckssymboler i ett meddelande
      Skicka filer
      Ändra teckensnitt i en konversation
      Ha en gruppkonversation
      Lägga till en tidsstämpel för varje post i en konversation
      Spara en konversation
      Öppna en sparad konversation
      Skriva ut en konversation
      Söka i arkivet efter loggade konversationer
      Skicka ett e-postmeddelande (endast Windows)
    Arbeta med chattrum
      Söka efter ett chattrum
      Ansluta till ett chattrum utan att söka
      Skapa ett chattrum
      Ändra åtkomsträttigheter för ett chattrum
      Ta bort ett chattrum
      Ignorera en användare i ett chattrum
      Vara moderator
    Arbeta med rundsändningar
      Ta emot ett rundsändningsmeddelande
      Radera rundsändningar
      Skicka ett rundsändningsmeddelande till utvalda användare
      Skicka en systemrundsändning
    Arbeta med kontakter
      Lägga till en kontakt
      Ta bort en kontakt
      Sortera kontaktlistan
      Importera en kontaktlista
      Exportera en kontaktlista
    Arbeta med din egen historik
      Visa den senaste historiken för en konversation, ett chattrum eller en rundsändning
      Visa den utökade historiken för en konversation, ett chattrum eller en rundsändning
      Inaktivera eller aktivera egen historik i ett konversationsfönster, chattrumsfönster eller rundsändningsfönster
      Radera historiken
      Så här påverkas den egna historiken när du ansluten på flera enheter
    Arbeta med statusar
      Ändra den egna statusen
      Skapa en anpassad status
      Så här påverkas din status när du är ansluten på flera enheter
    Anpassa GroupWise Messenger
      Ändra ditt lösenord
      Anger när GroupWise Messenger öppnas
      Ange om kontaktlistan ska visas vid programstarten
      Ange efter hur lång tid din status ska visas som Inaktiv
      Ange om du ska uppmanas att spara konversationer
      Ange om du ska uppmanas till att ansluta till Internet
      Ange om grafiska uttryckssymboler ska användas
      Ange om inbjudningar till konferenser ska accepteras utan föregående fråga
      Ange gränssnittsspråk
      Ange om lösenordet ska sparas
      Ange teckensnittet för meddelande du skriver
      Ange hur returtangenten ska fungera
      Ange teckensnitt för mottagna meddelanden
      Ange offlinealternativ för kontakter
      Ange när du ska ta emot ljud och varningar
      Ange vem som kan se din status och skicka meddelanden till dig
      Ändra utseende på kontaktlistan
      Ändra plats på historikfilerna
      Ange om historiken ska visas i konversationsfönstret
      Ange antal dagar som historiken ska sparas
      Visa bara kontakter som är online
      Stänga av ljudet (endast Windows och Linux)
      Använda startalternativ
    Använda GroupWise Messenger från GroupWise (endast Windows)
      Visa närvarostatus i Messenger i GroupWise (endast Windows)
      Skicka ett snabbmeddelande
      Visar kontaktlistan för GroupWise Messenger
      Anger om GroupWise Messenger ska startas när GroupWise startar
      Visa alternativ i GroupWise Messenger
    Använda GroupWise Messenger på din mobila enhet
    Nyheter i GroupWise Messenger 18
    Hjälpmedel för personer med funktionshinder
      Snabbtangenter
    Juridisk information