GroupWise 2012 och Messenger 2.2

21 november 2011

Novell Messenger är en företagsanpassad produkt för snabbmeddelanden som använder eDirectory för användardatabasen. Du kan skapa en kontaktlista, skicka snabbmeddelanden, skapa ett meddelandearkiv, tillåta och blockera andra från att se din tillgänglighet och så vidare.

VIKTIGT:Novell Messenger måste ha installerats på arbetsstationen för att Messenger-funktionerna ska vara tillgängliga i GroupWise.

1.0 Aktivera Novell Messenger i GroupWise

 1. Klicka i GroupWise på Verktyg > Alternativ.

 2. Klicka på Arbetsinställningar > Allmänt.

 3. Markera Starta Messenger när datorn startas.

 4. Markera Visa Messenger-ikoner.

 5. Klicka på OK.

2.0 Skicka ett snabbmeddelande från Novell Messenger

 1. I GroupWise, klickar du på ikonen Adressbok.

 2. Välj den person som du vill skicka ett meddelande till.

  Snabbinfouppgifterna för den personen visas med närvarostatusen i Novell Messenger.

 3. Klicka på närvaroikonen. Ett konversationsfönster för Novell Messenger öppnas.

 4. Skriv ett meddelande.

 5. Skicka meddelandet genom att trycka på Retur.

3.0 Skicka ett snabbmeddelande från Arkiv-menyn

 1. Klicka på Arkiv i GroupWise, sedan på Ny(tt) och därefter Snabbmeddelande.

 2. Välj den person som du vill skicka ett meddelande till.

  eller

  Om du vill leta reda på en person som inte finns i kontaktlistan väljer du knappen Sök efter användare.

 3. Klicka på OK.

 4. Skriv ett meddelande.

 5. Tryck på Retur eller på Alt+Retur.

4.0 Visa kontaktlistan i Messenger

 1. Klicka på Verktyg >Messenger >Kontaktlista i GroupWise.

5.0 Visa närvarostatus i Novell Messenger

I GroupWise kan du visa närvaroinformation från Novell Messenger för personer som finns i företagets adressbok. Närvaroinformationen visas på tre ställen: Snabbinfo i fälten Till, Kopia och Hemlig kopia för en försändelse, fältet Från i försändelser du tar emot och Snabbinfo för kontakten i adressboken.

Du kan skicka ett meddelande från Novell Messenger till kontakter som är online eller inaktiva.

6.0 Lägga till kontakter från GroupWise i Novell Messenger

 1. Dra en kontakt från en adressbok i GroupWise och släpp kontakten i kontaktlistan för Novell Messenger.

7.0 Starta Novell Messenger när GroupWise startas

 1. Klicka i GroupWise på Verktyg > Alternativ.

 2. Dubbelklicka på Arbetsinställningar.

 3. På fliken Allmänt markerar eller avmarkerar du Starta Messenger vid start.

Om du kör både GroupWise och Novell Messenger och avslutar GroupWise, fortsätter Novell Messenger att köras tills du avslutar det också.

8.0 Visa alternativ för Novell Messenger

 1. Klicka på Verktyg >Messenger >Inställningar i GroupWise.

  Dialogrutan Alternativ för Messenger
 2. Markera önskade alternativ och klicka sedan på OK.

9.0 Juridisk information:

Copyright © 2011 Novell, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, kopieras, lagras i informationssökningssystem eller överföras utan skriftligt medgivande från utgivaren. Novells varumärken finns i listan över Novells varumärken och tjänstmärken. Alla varumärken från tredje part tillhör respektive ägare.