Gränssnitt för GroupWise WebAccessBasic

21 november 2011

När systemadministratören har installerat GroupWise 2012 WebAccess kan du använda det grundläggande gränssnittet i GroupWise 2012 WebAccess när du vill öppna brevlådan i GroupWise med hjälp av mobilenheten för HTTP eller WAP. Du kan läsa och skriva e-post, bokningar och uppgifter, visa adressboken, söka efter dokument och mycket annat direkt från mobiltelefonen. Om du använder WebAccess på en iPad finns det instruktioner i Användarhandbok för GroupWise 2012 WebAccess Mobile om hur du använder GroupWise på den.

WebAccess fungerar på olika sätt på olika mobila enheter och funktionerna kan skilja sig från beskrivningarna nedan.

1.0 Ansluta till GroupWise

 1. Välj dataläget eller webbläsarläget på mobiltelefonen.

 2. Ange följande webbadress:

  http://web_server_name/gw/webacc
  

  Webbserverns namn får du av systemadministratören.

  Ledtråd:Lägg till webbadressen i Favoriter eller Bokmärken i enheten genom att följa anvisningarna i enhetens användarhandbok.

 3. Ange ditt användar-ID och lösenord och välj Logga in.

2.0 Läsa e-post

 1. Anslut och logga in i GroupWise. När du har loggat in går du till huvudmenyn.

 2. Välj Brevlåda eller Post.

 3. Bläddra igenom meddelandelistan i enheten med hjälp av bläddringsknapparna.

Det går att visa tio meddelanden samtidigt på enhetens skärm.

 • Visa de efterföljande tio meddelandena genom att välja Visa nästa eller Mer.

 • Visa en tidigare uppsättning meddelanden med hjälp av tillbakaknappen i webbläsaren.

 • Sök efter nya meddelanden genom att välja Uppdatera eller Uppdatering.

 • Gå tillbaka till en tidigare skärm genom att använda tillbakaknappen i webbläsaren.

 • Sök efter meddelanden i en annan mapp genom att välja Byt mapp och sedan markera mappen.

 • Läs ett meddelande genom att välja meddelandets ämne.

Nya meddelanden markeras med en asterisk (*). Meddelanden med hög prioritet markeras med ett utropstecken (!). Antalet bifogade filer anges i meddelandehuvudet.

3.0 Skicka GroupWise-försändelser

3.1 Skicka ett e‑postmeddelande

 1. Anslut och logga in i GroupWise. När du har loggat in går du till huvudmenyn.

  Gå tillbaka till en tidigare skärm med hjälp av enhetens tillbakaknapp.

 2. Välj Nytt.

 3. Välj Till och ange GroupWise-användarnamnen eller mottagarnas e-postadresser. Avgränsa namnen med semikolon (;). Tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

  Tryck på den högra programmerbara knappen när du vill ändra knappsatsen till stora eller små bokstäver eller till symboler.

  eller

  Information om hur du infogar ett namn från adressboken finns i Använda adressboken.

 4. Välj Ämne, ange ämnet och tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

 5. Välj Meddelande, skriv meddelandet och tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

 6. Tryck på den högra programmerbara knappen eller välj Skicka.

3.2 Skicka en bokning

 1. Anslut och logga in i GroupWise. När du har loggat in går du till huvudmenyn.

  Gå tillbaka till en tidigare skärm med hjälp av enhetens tillbakaknapp.

 2. Välj Nytt.

 3. Välj Bokning.

 4. Välj Till och ange GroupWise-användarnamnen eller mottagarnas e-postadresser. Avgränsa namnen med semikolon (;). Välj OK genom att trycka på den vänstra programmerbara knappen.

  Tryck på den högra programmerbara knappen när du vill ändra knappsatsen till stora eller små bokstäver eller till symboler.

  eller

  Information om hur du infogar ett namn från adressboken finns i Använda adressboken.

 5. Välj Startdatum, ange datumet i det angivna formatet och tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

 6. Välj Tid, ange tiden i det angivna formatet och tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

 7. Välj Längd och därefter Minuter, Timmar eller Dagar.

 8. Om du inte vill använda standardvärdet 1 tar du bort det och anger ett numeriskt värde. Tryck därefter på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

 9. Välj Plats, ange platsen och tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

 10. Välj Ämne, ange ämnet och tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

 11. Välj Meddelande, skriv meddelandet och tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

 12. Tryck på den högra programmerbara knappen eller välj Skicka.

3.3 Skicka en uppgift

 1. Anslut och logga in i GroupWise. När du har loggat in går du till huvudmenyn.

  Gå tillbaka till en tidigare skärm med hjälp av enhetens tillbakaknapp.

 2. Välj Nytt.

 3. Välj Uppgift.

 4. Välj Till och ange GroupWise-användarnamnen eller mottagarnas e-postadresser. Avgränsa namnen med semikolon (;). Välj OK genom att trycka på den vänstra programmerbara knappen.

  Tryck på den högra programmerbara knappen när du vill ändra knappsatsen till stora eller små bokstäver eller till symboler.

  eller

  Information om hur du infogar ett namn från adressboken finns i Använda adressboken.

 5. Välj Startdatum, ange datumet i det angivna formatet och tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

 6. Välj Klart den, ange datumet i det angivna formatet och tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

 7. Välj Prioritet, ange en prioritet (t.ex. 1, 2, A1 eller B1) och tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

 8. Välj Ämne, ange ämnet och tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

 9. Välj Meddelande, skriv meddelandet och tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

 10. Tryck på den högra programmerbara knappen eller välj Skicka.

3.4 Skicka en anteckning

 1. Anslut och logga in i GroupWise. När du har loggat in går du till huvudmenyn.

  Gå tillbaka till en tidigare skärm med hjälp av enhetens tillbakaknapp.

 2. Välj Nytt.

 3. Välj Anteckning.

 4. Välj Till och ange GroupWise-användarnamnen eller mottagarnas e-postadresser. Avgränsa namnen med semikolon (;). Tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

  Tryck på den högra programmerbara knappen när du vill ändra knappsatsen till stora eller små bokstäver eller till symboler.

  eller

  Information om hur du infogar ett namn från adressboken finns i Använda adressboken.

 5. Välj Datum, ange datumet i det angivna formatet och tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

 6. Välj Ämne, ange ämnet och tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

 7. Välj Meddelande, skriv meddelandet och tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

 8. Tryck på den högra programmerbara knappen eller välj Skicka.

3.5 Skicka ett telefonmeddelande

 1. Anslut och logga in i GroupWise. När du har loggat in går du till huvudmenyn.

  Gå tillbaka till en tidigare skärm med hjälp av enhetens tillbakaknapp.

 2. Välj Nytt.

 3. Välj Telefon.

 4. Välj Till och ange GroupWise-användarnamnen eller mottagarnas e-postadresser. Avgränsa namnen med semikolon (;). Tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

  Tryck på den högra programmerbara knappen när du vill ändra knappsatsen till stora eller små bokstäver eller till symboler.

  eller

  Information om hur du infogar ett namn från adressboken finns i Använda adressboken.

 5. Välj Tel från, ange uppringarens namn och tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

 6. Välj Företag, ange företagsnamnet och tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

 7. Välj Telefon, ange uppringarens telefonnummer och tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

 8. Välj Meddelande, skriv meddelandet och tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

 9. Tryck på den högra programmerbara knappen eller välj Skicka.

3.6 Återkalla en försändelse

Du kan återkalla ett e-postmeddelande eller ett telefonmeddelande förutsatt att mottagaren inte har öppnat försändelsen än. Du kan återkalla bokningar, anteckningar och uppgifter när som helst. Försändelser som har skickats via Internet till andra e-postsystem går däremot inte att återkalla.

 1. Anslut och logga in i GroupWise. När du har loggat in går du till huvudmenyn.

  Gå tillbaka till en tidigare skärm med hjälp av enhetens tillbakaknapp.

 2. Välj Brevlåda.

 3. Ange Byt mapp.

 4. Välj först Skickade försändelser och markera sedan meddelandet som du vill återkalla.

 5. Välj Radera från alla brevlådor.

4.0 Använda adressboken

 1. Anslut och logga in i GroupWise. När du har loggat in går du till huvudmenyn.

  Gå tillbaka till en tidigare skärm med hjälp av enhetens tillbakaknapp.

 2. Välj Adressbok.

 3. Visa hela adressboken genom att välja Bok, välja adressbokens nummer och trycka på den högra programmerbara knappen eller välja Sök. Hoppa till Steg 8

  eller

  Följ Steg 4 till Steg 7 om du vill söka efter ett visst namn.

 4. Välj Bok och därefter adressbokens nummer.

 5. Välj Efternamn, ange efternamnet och tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

 6. Välj Förnamn, ange förnamnet och tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Godkänn.

 7. Tryck på den högra programmerbara knappen eller välj Sök.

 8. Tryck på numret för namnet som du vill välja.

 9. Välj Ring om du vill växla till röstläge och ringa upp personen. Beroende på telefonmodell kan du behöva välja fler alternativ innan du kan göra samtalet.

  eller

  Välj E-post om du vill byta till e-post och infoga namnet i fältet Till.

  eller

  Välj Information om du vill visa mer adressboksinformation om användaren.

5.0 Hantera mottagna försändelser

5.1 Ta bort ett meddelande

 1. Öppna meddelandet.

 2. Tryck på den högra programmerbara knappen eller välj Alternativ och välj sedan Ta bort.

  Om du tar bort ett meddelande från mappen med skickade meddelanden väljer du Ta bort från brevlådan.

5.2 Svara på ett meddelande

 1. Öppna meddelandet som du vill svara på.

 2. Tryck på den högra programmerbara knappen eller välj Alternativ.

 3. Välj Svara.

  eller

  Välj Svara alla. (Det går inte att ändra mottagarlistan.)

 4. Följ Steg 3, Steg 5 och Steg 6 i Skicka ett e‑postmeddelande.

5.3 Vidarebefordra ett meddelande

 1. Öppna meddelandet.

 2. Tryck på den högra programmerbara knappen eller välj Alternativ och välj sedan Vidarebefordra.

 3. Följ Steg 3, Steg 5 och Steg 6 i Skicka ett e‑postmeddelande.

6.0 Hantera bokningar och uppgifter

6.1 Kontrollera dagens bokningar eller uppgifter

 1. Anslut och logga in i GroupWise. När du har loggat in går du till huvudmenyn.

  Gå tillbaka till en tidigare skärm med hjälp av enhetens tillbakaknapp.

 2. Välj Bokningar.

  eller

  Välj Uppgifter.

 3. Tryck på den högra programmerbara knappen eller välj Alternativ och välj sedan Nästa eller Föregående om du vill kontrollera bokningar eller uppgifter för en annan dag.

 4. Tryck på den högra programmerbara knappen eller välj Alternativ och välj sedan Uppdatera om du vill söka efter nya bokningar eller uppgifter på den valda dagen.

 5. Öppna bokningen eller uppgiften genom att trycka på motsvarande nummer.

6.2 Godkänna eller avslå bokningar och uppgifter

 1. Öppna bokningen eller uppgiften.

 2. Tryck på den högra programmerbara knappen eller välj Alternativ.

 3. Välj Godkänn eller Avslå.

  eller

  Om bokningen eller uppgiften är automatiskt daterad väljer du Godkänn alla förekomster eller Avslå alla förekomster.

6.3 Delegera bokningar och uppgifter

 1. Öppna bokningen eller uppgiften.

 2. Tryck på den högra programmerbara knappen eller välj Alternativ och välj sedan Delegera.

 3. Följ Steg 3, Steg 5 och Steg 6 i Skicka ett e‑postmeddelande.

6.4 Ange att en uppgift är slutförd

 1. Öppna uppgiften.

 2. Tryck på den högra programmerbara knappen eller välj Alternativ och sedan Markera som slutförd.

När en uppgift har markerats som slutförd överförs den inte till nästa dag.

7.0 Ändra ditt lösenord

 1. Anslut och logga in i GroupWise. När du har loggat in går du till huvudmenyn.

 2. Välj Alternativ > Ange lösenord

 3. Ange det aktuella lösenordet och tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Nästa.

 4. Ange det nya lösenordet och tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Nästa.

 5. Ange det nya lösenordet igen och tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Nästa.

 6. Tryck på den vänstra programmerbara knappen eller välj Klar.

8.0 Avsluta det grundläggande läget

Stäng det grundläggande gränssnittet genom att stänga alla webbläsare. Starta därefter WebAccess igen och avmarkera rutan Använd det grundläggande gränssnittet.

Du kan inte avsluta det grundläggande läget på mobiltelefoner.

9.0 Felsökning

Om det inte går att ansluta till GroupWise provar du att ansluta till andra platser med enhetens dataläge/webbläsarläge.

 • Om det går att ansluta till andra platser frågar du systemadministratören för GroupWise om GroupWise WebAccess-servern fungerar.

 • Om det inte går att ansluta till andra platser kontaktar du den tekniska supporten för telefonen.

10.0 Juridisk information:

Copyright © 2004–2011 Novell, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, kopieras, lagras i informationssökningssystem eller överföras utan skriftligt medgivande från utgivaren. Novells varumärken finns i Novell Trademark and Service Mark list. Alla varumärken från tredje part tillhör respektive ägare.