Snabbguide för GroupWise-användare (Mac)

Oktober 2023

1.0 Komma igång

GroupWise innehåller en GroupWise Calendar Server som gör att Mac-användare kan ansluta till GroupWise med CalDAV och CardDAV för kalender och kontakter. Kombinerat med IMAP och SMTP får Mac-användare en fullständig lösning. Följande dokument beskriver hur du konfigurerar din Mac med GroupWise.

2.0 Mac-operativsystem som stöds

Följande Mac-operativsystem stöds:

 • High Sierra (10.13)

 • Mojave (10.14)

 • Catalina (10.15)

 • Big Sur (10.16)

3.0 Konfigurera appen Mac Mail

Innan du konfigurerar Mac Mail ska du se till att du har fått information om IMAP och SMTP från din GroupWise-administratör. De möjliggör anslutningar för inkommande och utgående e-post via Mac Mail app.

 1. I Mac Mail väljer du E-post > Lägg till konto.

 2. Välj Lägg till ett annat e-postkonto.

 3. Ange ditt fullständiga namn samt e-postadressen och lösenordet för GroupWise.

  När du klickar på Skapa visas en dialogruta som anger vilket konto som måse konfigureras manuellt. Klicka på Nästa.

 4. Ange IMAP-servern. Ditt användarnamn och lösenord bör redan vara ifyllt.

 5. Ange SMTP-servern samt ditt användarnamn och lösenord.

4.0 Konfigurera appen Mac Calendar

Innan du konfigurerar Mac Calendar ska du se till att du har IP-adressen till kalenderservern i GroupWise eller DNS-namnet för GroupWise. Det kanske inte behövs om automatisk identifiering av GroupWise-kalenderservern har konfigurerats av administratören.

 1. I Mac Calendar väljer du Kalender > Lägg till konto.

 2. Välj Lägg till CalDAV-konto.

 3. Om automatisk identifiering har konfigurerats anger du din e-postadress och ditt lösenord.

  eller

  Ändra Kontotyp till Manuell och ange ditt GroupWise-användarnam och -lösenord samt IP-adressen till kalenderservern i GroupWise eller DNS-namnet för GroupWise.

5.0 Konfigurera appen Mac Contacts

Innan du konfigurerar Mac Contacts ska du se till att du har IP-adressen till kalenderservern i GroupWise eller DNS-namnet för GroupWise.

 1. I Mac Contacts väljer du Kontakter > Lägg till konto.

 2. Välj ett annat kontaktkonto.

 3. Ange ditt GroupWise-användarnam och -lösenord samt IP-adressen till kalenderservern i GroupWise eller DNS-namnet för GroupWise.

6.0 Juridisk information

Copyright 1993–2023 Open Text.

De enda garantierna för produkter och tjänster från Open Text och dess närstående bolag och licensgivare ("Open Text") är sådana som kan anges i de uttryckliga garantier som bifogas sådana produkter och tjänster. Ingenting häri ska tolkas som en ytterligare garanti. Open Text ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden som finns här. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.