V Använda fliken Regelkontroll

De här avsnitten handlar om hur du använder fliken Regelkontroll i användarprogrammet Identity Manager: