III Använda fliken Instrumentpanelen Arbete

I de här avsnitten får du information om hur du använder fliken Instrumentpanelen Arbete i användarprogrammet Identity Manager.