II Använda fliken Självbetjäning

De här avsnitten innehåller information om hur du använder fliken Självbetjäning i användarprogrammet Identity Manager så att du kan visa och arbeta med identitetsinformation.