IV Använda fliken Roller och resurser

I de här avsnitten får du information om hur du använder fliken Roller och resurser i användarprogrammet Identity Manager.