I Välkommen till Identity Manager

Läs den här delen först om du vill ha information om användarprogrammet Identity Manager och hur du kan börja använda programmet.