II Använda fliken Självservice för identitet

De här avsnitten innehåller information om hur du använder fliken Självservice för identitet i användarprogrammet Identity Manager så att du kan visa och arbeta med identitetsinformation.