III Använda fliken Begäranden och godkännanden

I de här avsnitten får du information om hur du använder fliken Begäranden och godkännanden i användargränssnittet i Identity Manager.