IV Använda fliken Roller

I de här avsnitten får du information om hur du använder fliken Roller i användarprogrammet Identity Manager.