Novell Filr 1.1 mobilapp – snabbstart

Juli 2014

Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom är det lätt att samarbeta med andra genom att dela filer och mappar. Allmän information om Novell Filr finns i Om Novell Filr i Filr webbapplikation – användarhandbok.

I den här snabbstartsguiden beskriver vi hur du använder Filr från en mobil enhet.

Förutom att öppna Filr från en mobil enhet kan du även öppna Filr på följande sätt:

Du kan öppna Novell Filr från en mobil enhet som kan användas för detta. Tänk på att åtkomst till Filr-webbplatsen via appen kan inaktiveras av Filr-administratören. Kontakta Filr-administratören om du inte kommer åt Filr via appen.

1.0 Mobila enheter som kan användas

Novell Filr-appen kan användas på följande mobila enheter:

 • iOS-telefoner och surfplattor för iOS 6.x eller senare

  Appen kan hämtas utan kostnad i Apple App Store.

 • Android-telefoner och surfplattor för Android 2.3 eller senare

  Appen kan hämtas utan kostnad i Google Play App Store, Amazon Appstore for Android och Samsung Knox-appbutiken.

 • Windows-telefoner med version 8.0 eller 8.1

  Windows-surfplattor kan för närvarande inte användas.

  De kan endast användas med en Filr 1.1-server eller senare version.

 • BlackBerry PlayBook och Z10

  Appen kan hämtas i BlackBerry World App Store.

  I det här dokumentet är stegen för BlackBerry desamma som för Android-enheter.

2.0 Språk som kan användas:

Filr-mobilappen visas som standard på det språk som är inställt på den mobila enhet där appen körs. Om appen inte är kompatibel med det språk som används på enheten visas appen på engelska.

Filr-mobilappen kan användas med följande språk:

 • Tjeckiska

 • Kinesiska (förenklad)

 • Kinesiska (traditionell)

 • Danska

 • Nederländska

 • Engelska

 • Finska

 • Franska

 • Tyska

 • Ungerska

 • Italienska

 • Japanska

 • Polska

 • Portugisiska (Brasilien)

 • Ryska

 • Spanska

 • Svenska

3.0 Visa filer

Du kan visa de flesta filer direkt i Filr-mobilappen. Beroende på filtyp och filstorlek kan du emellertid behöva öppna filen i ett program från tredje part. Det kan också hända att det visas en varning innan du kan se den i Filr-appen.

3.1 Filer som inte kan visas i Filr-appen

Filr-appen kan inte visa följande typer av filer om de är större än 20 MB på iOS-enheter eller 2 MB på Android-enheter:

 • Textfiler (.txt, .odt, .pdf osv)

 • HTML-filer

Om du vill visa någon av dessa filtyper måste du öppna filen i ett program från tredje part enligt instruktionerna i Redigera eller visa en fil i ett externt program.

3.2 En varning visas innan följande filer visas

När en fil visas i Filr förbrukas data (när en mobiloperatör används) och därför visas en varning om du försöker visa en fil som är större än 5 MB.

Om du är ansluten till WiFi visas en varning om du försöker visa en fil som är större än 50 MB på en iOS-enhet, eftersom processen kan bli tidskrävande.

4.0 Komma igång

4.1 Installera appen

Hämta Filr-mobilappen i en lämplig butik för din mobila enhet. (En lista med enheter som kan användas finns i Mobila enheter som kan användas.) Leta upp appen genom att söka efter Novell Filr.

4.2 Ansluta till Filr-webbplatsen

När du konfigurerar appen för första gången måste du ange information för en enda Filr-webbplats. När du har gjort den första konfigurationen enligt instruktionerna i det här avsnittet ansluts och autentiseras du automatiskt mot Filr-servern när du startar Filr-appen (förutsatt att Filr-administratören har aktiverat funktionen att spara lösenord).

 1. Starta Filr-mobilappen på iOS-, Android- eller Windows-enheten.

 2. Android-enheter: Godkänn licensavtalet för Filr.

 3. Ange följande information på inloggningssidan:

  Användar-ID: Ange det namn du använder för att logga in på Filr-webbplatsen.

  Lösenord: Ange det lösenord du använder för att logga in på Filr-webbplatsen.

  Server: Ange URL:en för Filr-webbplatsen. Till exempel https://Filr-webbplats.com.

  Servern måste vara konfigurerad med en säker HTTP-anslutning (HTTPS) om du ska kunna ansluta till den från en mobil enhet.

  Spara lösenord: Markera det här alternativet om du vill att lösenordet ska lagras säkert på enheten så att du automatiskt kan loggas in på Filr-webbplatsen när du startar appen. (Det här alternativet kan inaktiveras av Filr-administratören.)

 4. Tryck på Logga in.

  Startsidan visas.

4.3 Ändra konfigurationsinställningarna för Filr-webbplatsen

Om du vill ändra konfigurationsinställningarna för Filr-webbplatsen när du redan har konfigurerat dem i Filr-appen måste du logga ut från appen och logga in igen med andra konfigurationsinställningar. Du kan till exempel ändra användarnamn, lösenord och server-URL.

Mer information om hur du loggar ut finns i Logga ut.

5.0 Navigera till appens startsida

Oavsett var du är i Filr-appen kan du enkelt navigera till startsidan.

 1. Om du inte redan är på startsidan trycker du på knappen Hem (i iOS trycker du på , i Android trycker du på och i Windows trycker du på ).

  Startsidan visas.

6.0 Söka med appen

När du utför en sökning i Novell Filr söks följande innehåll igenom i Filr:

 • Mappnamn

 • Filnamn och filinnehåll

 • Kommentarer till filer

 • Nätmappar

  Söker efter filnamn som standard. Beroende på konfigurationsinställningarna som angetts av Filr-administratören kanske filinnehåll söks igenom.

I offlineläge söks filinnehåll inte igenom i hämtade filer i avsnittet Hämtningar. Filnamn, kommentarer och författare söks igenom.

I Novell Filr-appen kan du söka efter objekt antingen i en viss mapp eller på hela webbplatsen.

6.1 Söka i en mapp

 1. Navigera till den mapp du vill söka igenom.

 2. iOS-enheter: Tryck på ikonen Sök .

  Android-enheter: Tryck på ikonen Sök bredvid mappnamnet.

  Windows-enheter: Tryck på ikonen Sök .

 3. Välj något av följande sökalternativ:

  • Aktuell mapp: Söker efter filer i den aktuella mappen. Undermappar omfattas inte. Detta är standardinställningen.

  • Ta med undermappar: Söker efter filer i den aktuella mappen och i eventuella undermappar.

 4. iOS- och Android-enheter: Börja skriva de ord eller fraser du vill söka efter. Sökresultatet visas medan du skriver.

  Windows-enheter: Ange det ord eller den fras som du vill söka efter och tryck sedan på Retur.

  Du kan använda olika jokertecken och operatorer i Filr för att förfina sökningen. Mer information finns i Operatorer och jokertecken du kan använda i sökning i Novell Filr 1.1 webbapplikation – användarhandbok.

  När du söker i avsnittet Hämtningar kan endast jokertecken med operatorn * och ? användas.

6.2 Söka globalt

Med globala sökningar söker du igenom allt du har åtkomst till på Filr-webbplatsen.

Så här kör du en global sökning från den mobila enheten:

 1. Om du inte redan är på startsidan trycker du på knappen Hem (i iOS trycker du på , i Android trycker du på och i Windows trycker du på ).

 2. iOS- och Android-enheter: Tryck på Sök .

  Windows-enheter: Tryck på ikonen Sök .

 3. iOS- och Android-enheter: Börja skriva de ord eller fraser du vill söka efter. Sökresultatet visas medan du skriver.

  Windows-enheter: Ange det ord eller den fras som du vill söka efter och tryck sedan på Retur.

  Du kan använda olika jokertecken och operatorer i Filr för att förfina sökningen. Mer information finns i Operatorer och jokertecken du kan använda i sökning i Novell Filr 1.1 webbapplikation – användarhandbok.

Information om hur du söker från Filr-webbapplikationen finns i Söka efter information i Novell Filr 1.1 webbapplikation – användarhandbok.

7.0 Få åtkomst till dina personliga filer (Mina filer)

Alla dina personliga filer och mappar lagras bekvämt på en och samma plats.

Personliga filer (Mina filer) omfattar filer som du överför till Filr-webbplatsen och andra personliga filer som är knutna till din hemkatalog på en företagsserver.

Så här kommer du åt Mina filer från den mobila enheten:

 1. Om du inte redan är på startsidan trycker du på knappen Hem (i iOS trycker du på , i Android trycker du på och i Windows trycker du på ).

 2. Windows-enheter: Tryck på Samlingar.

 3. Tryck på Mina filer.

 4. Tryck på en enskild fil om du vill visa den i HTML.

  Om filen inte visas kan orsaken vara att den är för stor för att visas i Filr-appen. Mer information finns i Visa filer.

  Information om hur du öppnar filen i ett annat program finns i Redigera eller visa en fil i ett externt program.

Information om hur du kommer åt Mina filer från Filr-webbapplikationen finns i Komma åt dina personliga filer och mappar (Mina filer) i Novell Filr 1.1 webbapplikation – användarhandbok.

8.0 Få åtkomst till delade filer och mappar

Filer och mappar som du har delat med andra lagras bekvämt på en och samma plats. Filer och mappar som andra har delat med dig lagras på en annan plats.

Så här visar du filer och mappar som andra har delat med dig:

 1. Om du inte redan är på startsidan trycker du på knappen Hem (i iOS trycker du på , i Android trycker du på och i Windows trycker du på ).

 2. iOS- och Android-enheter: Tryck på listfliken.

  Windows-enheter: Tryck på Samlingar.

 3. Tryck på Delad med mig.

  Objekt som har delats med dig visas i den ordning de delades, med de senaste först.

  Information om en viss delning visas under det delade objektet (till exempel vem som delade objektet, när det delades och eventuella anteckningar om delningen).

 4. Tryck på en enskild fil om du vill visa den i HTML.

  Om filen inte visas kan orsaken vara att den är för stor för att visas i Filr-appen. Mer information finns i Visa filer.

  Mer information om hur du öppnar filen i ett annat program finns i Redigera eller visa en fil i ett externt program.

Så här visar du filer och mappar som du har delat:

 1. Om du inte redan är på startsidan trycker du på knappen Hem (i iOS trycker du på , i Android trycker du på och i Windows trycker du på ).

 2. iOS- och Android-enheter: Tryck på listfliken.

  Windows-enheter: Tryck på Samlingar.

 3. Tryck på Delad av mig .

 4. Tryck på en enskild fil om du vill visa den i HTML.

  Mer information om hur du öppnar filen i ett annat program finns i Redigera eller visa en fil i ett externt program.

Information om hur du kommer åt dina delade filer och mappar från Filr-webbapplikationen finns i Få åtkomst till delade filer och mappar i Novell Filr 1.1 webbapplikation – användarhandbok.

9.0 Få åtkomst till filer och mappar i företagsfilsystemet (nätmappar)

Nätmappar är mappar och filer i företagsfilsystemet. Företagsfiler kan vara filer i din hemkatalog, filer på en mappad enhet eller filer på en fjärrserver. Med Filr får du sömlös åtkomst till filerna, oavsett var de finns. Vilka företagsfiler du har åtkomst till definieras av Filr-administratören.

Filer i Nätmappar kanske inte är helt indexerade och sökbara på Filr-webbplatsen, beroende på vilka konfigurationsinställningar Filr-administratören har gjort.

Filr-administratören kan förhindra åtkomst till Nätmappar från Filr-mobilappen. Om du inte har åtkomst till filer i Nätmappar som du normalt kommer åt har administratören inaktiverat den här funktionen.

Så här öppnar du Nätmappar på den mobila enheten:

 1. Om du inte redan är på startsidan trycker du på knappen Hem (i iOS trycker du på , i Android trycker du på och i Windows trycker du på ).

 2. iOS- och Android-enheter: Tryck på listfliken.

  Windows-enheter: Tryck på Samlingar.

 3. Tryck på Nätmappar.

Information om hur du kommer åt nätmappar från Filr-webbapplikationen finns i Få åtkomst till filer och mappar i företagsfilsystemet (nätmappar) i Novell Filr 1.1 webbapplikation – användarhandbok.

10.0 Få åtkomst till offentliga filer och mappar

Offentliga filer är filer som har delats med allmänheten. Möjligheten att göra filer och mappar tillgängliga för allmänheten måste aktiveras av Filr-administratören.

 1. Om du inte redan är på startsidan trycker du på knappen Hem (i iOS trycker du på , i Android trycker du på och i Windows trycker du på ).

 2. iOS- och Android-enheter: Tryck på listfliken.

  Windows-enheter: Tryck på Samlingar.

 3. Tryck på Offentlig.

  Objekt som har delats med allmänheten visas i den ordning de delades, med de senaste först.

  Information om en viss delning, till exempel vem som delade objektet, när det delades och eventuella anteckningar om delningen, visas under det delade objektet.

 4. Tryck på en enskild fil om du vill visa den i HTML.

  Om filen inte visas kan orsaken vara att den är för stor för att visas i Filr-appen. Mer information finns i Visa filer.

  Information om hur du öppnar filen i ett annat program finns i Redigera eller visa en fil i ett externt program.

11.0 Dela filer och mappar

Obs!Funktionen är för närvarande inte tillgänglig i Windows Phone.

Om alternativ för delning:

I Filr finns flera sätt att göra filer och mappar tillgängliga för andra. Vilken metod du väljer kan bero på olika faktorer, som hur känslig den information du delar är eller hur relevant den är för vissa enskilda personer.

 • Dela med enskilda användare och grupper: Med hjälp av delningsfunktionen kan du dela filer och mappar med specifika användare och grupper inom organisationen eller med specifika externa användare. När du delar en fil eller mapp anger du vilken behörighetsnivå de andra användarna ska ha till objektet. Kanske vill du endast ge användaren behörigheten Läsare. Alternativt kan du välja att ge användaren behörighet att redigera en fil och dela den igen med andra.

  Den högsta säkerhetsnivån för dina filer och mappar får du om du delar med specifika användare och grupper. Användarna får en avisering om det delade objektet och kan se objektet i området Delad med mig på sina enheter.

  I det här avsnittet beskrivs hur du delar med enskilda användare och grupper.

 • Distribuera en fillänk: Du kan distribuera en länk (URL) till en fil. Om du distribuerar en länk till en fil kan alla användare som har länken komma åt filen. Filen visas dock inte i området Offentligt, så användarna måste ha direkt åtkomst till länken för att kunna visa filen.

  Information om hur du distribuerar en fillänk finns i Distribuera en länk till en fil.

 • Dela med allmänheten: När du delar ett objekt med allmänheten kan alla som har URL:en till Filr-webbplatsen visa filen i området Offentligt.

  I det här avsnittet beskrivs hur du delar med allmänheten.

Du kan dela filer och mappar direkt från Filr-mobilappen.

 1. Navigera till den plats där filen eller mappen som du vill dela eller ändra delningsinställningar för finns.

 2. iOS-enheter: Tryck på informationsikonen bredvid fil- eller mappnamnet.

  Android-enheter: Tryck på listikonen bredvid fil- eller mappnamnet.

 3. Tryck på ikonen Dela .

  Dialogrutan Dela visas.

 4. Tryck i sökfältet.

 5. Börja skriva namnet på den användare eller grupp du vill dela med och tryck sedan på namnet när det visas i listrutan.

  eller

  Skriv den fullständiga e-postadressen för den externa användare du vill dela med och tryck sedan på adressen när den visas i listrutan.

  Ledtråd:Om du planerar att dela med flera användare och vill bevilja alla användare samma behörighet anger du behörigheten för den första användare du delar med (enligt beskrivningen i Steg 7) och delar sedan med ytterligare användare (enligt beskrivningen i Steg 4 och Steg 5).

  Varje ytterligare användare du delar med ärver behörigheten för den användare som senast lades till i listan Delas med.

 6. (Valfritt) Upprepa Steg 4 och Steg 5 om du vill dela med ytterligare användare.

 7. (Villkorligt) Så här ändrar du behörighetsinställningar för en enskild användare:

  1. I avsnittet Delas med trycker du på den användare vars behörighetsinställningar du vill ändra.

  2. Välj bland följande behörighetsinställningar som kan ändras:

   Behörighet: Bevilja användaren eller gruppen någon av följande åtkomstroller:

   • Läsare: Användarna kan visa enskilda filer som delas med dem, eller alla filer i den mapp som har delats med dem.

   • Redaktör: Användarna kan visa och ändra enskilda filer som har delats med dem, eller alla filer i den mapp som har delats med dem.

   • Deltagare: (Endast tillämpligt när mappar delas.) Användarna kan skapa filer i mappen, byta namn på befintliga filer, ändra filer, flytta filer och ta bort filer i mappen. Användare kan inte utföra några åtgärder på själva mappen.

   Förfaller: Ange när delningen upphör att gälla.

   Du kan konfigurera delningen att upphöra att gälla antingen efter ett visst antal dagar (varje dag räknas som en period på 24 timmar från den tidpunkt när du anger utgångstiden) eller på en specifik dag (behörigheten upphör att gälla vid början av den dag du anger).

   Tillåt att objekt delas vidare: Tillåt att delningsmottagarna delar objektet igen med följande grupper:

   • Interna användare: Tillåt att delningsmottagare delar objektet igen med interna användare.

   • Externa användare: Tillåt att delningsmottagare delar objektet igen med externa användare.

   • Allmän: Tillåt att delningsmottagare delar objektet igen med alla.

   • Fillänk: Tillåt att delningsmottagarna delar objektet igen via en fillänk.

    Mer information om fillänkar finns i Distribuera en länk till en fil.

   Anteckning: Ta med en personlig anteckning till delningsmottagare. Endast delningsmottagare kan läsa anteckningen.

  3. iOS-telefoner: Tryck på Dela om du vill gå tillbaka till avsnittet Delad med.

   Android-telefoner: Knacka på .

 8. (Villkorligt) Så här ändrar du behörighetsinställningar för flera användare samtidigt:

  1. iOS-enheter: Tryck på Redigera (ovanför avsnittet Delas med) och markera sedan de användare vilkas behörighetsinställningar du vill ändra. På telefonenheter trycker du på Definiera delning.

   Android-enheter: Tryck länge på (håll ned) varje användare du vill markera. På telefonenheter trycker du sedan på Redigera efter att ha markerat varje användare som du vill ändra inställningarna för.

  2. Välj bland följande behörighetsinställningar som kan ändras:

   Behörighetsinställningar som du lämnar odefinierade behåller eventuella enskilda behörighetsinställningar som gäller för en viss användare. Behörighetsinställningar som du definierar ändras för alla markerade användare.

   Behörighet: Bevilja läsare, redigerare eller deltagare behörighet. (Deltagare gäller endast för mappar.)

   Förfaller: Ange ett datum då delningen upphör att gälla.

   Tillåt att objekt delas vidare: Tillåt att delningsmottagarna delar objektet igen med följande grupper:

   • Interna användare: Tillåt att delningsmottagare delar objektet igen med interna användare.

   • Externa användare: Tillåt att delningsmottagare delar objektet igen med externa användare.

   • Allmän: Tillåt att delningsmottagare delar objektet igen med alla.

   • Fillänk: Tillåt att delningsmottagarna delar objektet igen via en fillänk.

    Mer information om fillänkar finns i Distribuera en länk till en fil.

   Anteckning: Ta med en personlig anteckning till delningsmottagare. Endast delningsmottagare kan läsa anteckningen.

  3. iOS-telefoner: Tryck på Dela om du vill gå tillbaka till avsnittet Delad med.

   Android-telefoner: Knacka på .

 9. (Valfritt) Tryck på ikonen Gör allmänt om du vill göra objektet tillgängligt för alla. Gå till avsnittet Delad med, tryck påOffentlig som precis lades till, och ange sedan behörighetsinställningarna för allmänheten.

 10. (Valfritt) Tryck på Avisera och välj sedan bland följande aviseringsalternativ:

  Ingen: Skicka inga aviseringar.

  Alla mottagare: Alla mottagare i delningslistan får en avisering.

  Bara mottagare som nyligen lagts till: Endast mottagare som du har lagt till på delningslistan får en avisering.

  Nya och ändrade mottagare: Endast mottagare vilkas delningsbehörighet du ändrar samt nya mottagare får en avisering.

 11. iOS-enheter: Tryck på Spara om du vill spara delningsinställningarna.

  Android-enheter: Tryck på ikonen Bekräfta om du vill spara delningsinställningarna.

12.0 Distribuera en länk till en fil

Obs!Funktionen är för närvarande inte tillgänglig i Windows Phone.

Du kan distribuera en länk (URL) till en fil. Om du distribuerar en länk till en fil kan alla användare som har länken komma åt filen. Filen visas dock inte i området Offentligt, så användarna måste ha direkt åtkomst till länken för att kunna komma åt filen.

 1. Navigera till den plats där filen du vill dela en länk för finns.

 2. Tryck på informationsikonen bredvid filnamnet (i iOS trycker du på och i Android trycker du på ).

 3. Tryck på ikonen Skicka länk .

  Dialogrutan Fillänk visas.

 4. Om det inte redan har skapats någon länk för filen klickar du på Hämta fillänk.

  Följande URL:er skapas för åtkomst till filen:

  Filhämtningslänk: Beroende på webbläsarens inställningar uppmanas användarna att hämta eller öppna filen, eller också visas filen automatiskt i webbläsaren. Med den här länken kan användare få åtkomst till filen direkt.

  Filvisningslänk: Om användaren klickar på den här länken visas filen i HTML-vy i en webbläsare. Länken är endast tillgänglig om den aktuella filtypen kan visas i en webbläsare.

  Fillänken finns nu i dialogrutan Dela. Du kan ändra förfallodatum för länken eller anteckningar associerade med den, eller också ta bort länken så att filen inte längre är tillgänglig för användare med länken, genom att gå till dialogrutan Dela enligt instruktionerna i Dela filer och mappar.

 5. (Valfritt) Du kan konfigurera ett förfallodatum genom att trycka på avsnittet Går ut, välja ett förfallodatum och sedan klicka på Klart eller Ange.

  Du kan konfigurera länken så att den upphör att gälla antingen efter ett visst antal dagar (varje dag räknas som en period på 24 timmar från den tidpunkt när du anger utgångstiden) eller på en specifik dag (behörigheten upphör att gälla vid början av den dag du anger).

 6. iOS-enheter: Välj någon av följande åtgärder för distribution av fillänken:

  • Kopiera: Med det här alternativet kan du markera antingen hämtnings- eller visningslänken och kopiera den till Urklipp på enheten. Därefter kan du klistra in länken i ett annat program på enheten.

  • E-post: Länken skickas med e-post via enhetens standardprogram för e-post. Både hämtnings- och visningslänkarna inkluderas i e-postmeddelandet.

  • Filr-e-post: Länken skickas med e-post via Filrs interna e-postsystem. Både hämtnings- och visningslänkarna inkluderas i e-postmeddelandet.

  • Ta bort: Fillänken tas bort så att användare inte kan komma åt filen via de aktuella länkarna.

  Android-enheter: Klicka på Skicka.

  En lista med alternativ för att skicka fillänksdata till andra program på enheten visas. Följande Filr-specifika åtgärder är tillgängliga:

  • Skicka e-post via Filr: Länkarna skickas med e-post via Filrs interna e-postsystem. Både hämtnings- och visningslänkarna inkluderas i e-postmeddelandet. Du kan ange ett förfallodatum i e-postformuläret.

  • Kopiera till Urklipp: Med det här alternativet kan du markera antingen hämtnings- eller visningslänken och kopiera den till Urklipp på enheten. Därefter kan du klistra in länken i ett annat program på enheten.

 7. (Valfritt) När du har skapat fillänken kan du ändra användarnas behörighet och hantera fillänken på andra sätt genom att gå till dialogrutan Dela enligt instruktionerna i Dela filer och mappar.

13.0 Visa nyheter

Obs!Funktionen är för närvarande inte tillgänglig i Windows Phone.

I Filr-appen kan du se vilka nya filer som har lagts till på Filr-webbplatsen. (Filer som nyligen har lagts till, ändrats eller kommenterats visas.)

 1. Om du inte redan är på startsidan trycker du på knappen Hem (i iOS trycker du på , i Android trycker du på och i Windows trycker du på ).

 2. Tryck på Nyheter .

  Filer som senast har lagts till, ändrats eller kommenterats och som du har åtkomst till visas.

  Du kan filtrera listan genom att trycka på en kategori, till exempel Mina filer, Delad med mig, Delad av mig och Nätmappar.

 3. Tryck på en enskild fil om du vill visa den i HTML.

  Mer information om hur du öppnar filen i ett annat program finns i Redigera eller visa en fil i ett externt program.

Information om hur du visar nyheter i Filr-webbapplikationen finns i Hitta nyheter i Novell Filr 1.1 webbapplikation – användarhandbok.

14.0 Visa de senaste filerna

På startsidan visas de filer som du senast visade eller ändrade, i kronologisk ordning.

 1. Om du inte redan är på startsidan trycker du på knappen Hem (i iOS trycker du på , i Android trycker du på och i Windows trycker du på ).

  I kolumnen Mina filer visas de filer som du senast har visat eller ändrat.

 2. iOS- och Android-enheter:

  • På en telefon: Svep åt höger om du vill visa de senaste filerna i kolumnerna Delad med mig, Nätmappar, Delad av mig och Offentligt.

   De senaste filerna för det området visas.

   Obs!Om du visar filer via Nyheter eller från en global sökning och filerna inte har cachelagrats, visas inte de filerna i listan med de senaste filerna.

  Windows-enheter: Svep åt vänster för att visa den senaste listan.

 3. Tryck på en enskild fil om du vill visa den i HTML.

  Mer information om hur du öppnar filen i ett annat program finns i Redigera eller visa en fil i ett externt program.

15.0 Visa kommentarer om en fil

Obs!Funktionen är för närvarande inte tillgänglig i Windows Phone.

 1. Navigera till och visa filen du vill visa kommentarer om på den mobila enheten.

 2. iPad och Android-enheter: Visa filen och tryck på ikonen Kommentar .

  iPhone: Visa filen, tryck på ikonen Åtgärder och sedan på Kommentar.

16.0 Kommentera en fil

Obs!Funktionen är för närvarande inte tillgänglig i Windows Phone.

 1. Navigera till och visa filen du vill kommentera på den mobila enheten.

 2. iPad och Android-enheter: Visa filen och tryck på ikonen Kommentar .

  iPhone: Visa filen, tryck på ikonen Åtgärder och sedan på Kommentar.

 3. Tryck på ikonen Plus och lägg till en ny kommentar.

  eller

  Om du vill svara på en befintlig kommentar trycker du på ikonen Svara bredvid den kommentar du vill svara på.

 4. Skriv kommentaren och tryck sedan på Lägg till/Skicka.

Information om hur du kommenterar en fil från Filr-webbapplikationen finns i Kommentera en fil i Novell Filr 1.1 webbapplikation – användarhandbok.

17.0 Redigera eller visa en fil i ett externt program

Du kan öppna filer i program utanför Filr. Här är några anledningar till att du kan vilja göra det:

 • Om du vill redigera en fil.

  Du kan öppna en fil i ett annat program, redigera den och sedan spara den i Filr igen.

  På iOS-enheter kan du till exempel visa ett dokument i DOC-format i Filr och öppna det i Pages. (Alla appar från tredje part måste hämtas separat.)

 • Filtypen kan inte visas i själva Filr-appen.

  De flesta filtyper kan öppnas i Filr-appen. De som inte kan öppnas i Filr kan du öppna i ett annat program.

Obs!Om Filr-administratören har förhindrat hämtning av filer till mobila enheter kan du inte redigera eller visa en fil i ett externt program enligt instruktionerna i det här avsnittet.

Så här öppnar du en fil i ett program utanför Filr:

 1. Navigera till den fil du vill öppna i ett externt program och tryck sedan på ikonen Åtgärder (iOS-enheter: tryck på , Android-enheter: tryck på , Windows-enheter: tryck på ).

 2. Tryck på namnet på det program du vill använda för att öppna filen.

  På iOS-enheter är Filr registrerat med Open In-tekniken för att importera och exportera alla filtyper. Andra program kan också ha begränsningar av vilka filtyper som kan användas.

 3. (Valfritt) Redigera filen och spara den på Filr-webbplatsen enligt instruktionerna i Överföra en fil.

  eller

  På Android-enheter: Redigera filen i det externa programmet, spara den och stäng appen eller använd knappen Bakåt och gå tillbaka till Filr-appen.

  Du blir tillfrågad om du vill överföra de ändringar du har gjort. Tryck på Överför så överförs ändringarna.

18.0 Spara en fil i appen Bilder (endast iOS)

Du kan spara en fil direkt till appen Bilder på en iOS-enhet:

 1. Navigera på den mobila enheten till och visa den fil du vill spara i Bilder.

  Filen måste vara en bildfil, till exempel .jpg eller .png.

 2. Tryck på ikonen Åtgärder och sedan på Spara bild.

 3. (Villkorligt) Klicka på OK om du måste tillåta åtkomst från Filr till fotoalbumet.

19.0 Hämta en fil

Du kan hämta filer till din mobila enhet om du vill ha dem tillgängliga när du är offline. Kommentarer som gjorts på hämtade filer finns också tillgängliga.

Filr-administratören kan förhindra att filer hämtas till mobila enheter från Filr-mobilappen. Om du inte kan hämta filer till den mobila enheten enligt instruktionerna i det här avsnittet, eller om filer som du tidigare har hämtat inte finns kvar, har administratören inaktiverat den här funktionen.

 1. Navigera till den fil du vill hämta.

 2. iPhone: Visa filen på iPhone, tryck på ikonen Åtgärder och sedan på Lägg till i hämtningar.

  Om du vill ta bort filen från hämtningarna trycker du på ikonen Åtgärder och sedan på Ta bort från Hämtningar.

  iPad: Visa filer på iPad eller Android-enheten och tryck på ikonen Hämta .

  Om du vill ta bort filen från hämtningarna trycker du på ikonen Ta bort .

  Android-enheter: Tryck på menyknappen och sedan på Lägg till i hämtningar.

  Om du vill ta bort filen från hämtningarna trycker du på menyknappen och sedan på Ta bort från Hämtningar.

  Windows-enheter: Visa filen på en Windows-telefon och tryck på ikonen Hämta .

  Om du vill ta bort filen från hämtningarna trycker du på ikonen Ta bort .

Följande ikoner anger att en fil har hämtats:

 • Hämtningsikonen ligger ovanpå filikonen, bredvid filnamnet.

  På iOS- och Android-enheter:

  På Windows-enheter:

 • På iPad-enheter ändras ikonen Hämta till ikonen Ta bort .

  På Windows-enheter ändras ikonen Hämta till ikonen Ta bort .

Du kommer åt de hämtade filerna genom att trycka på Hämtningar från startskärmen.

Så här visar du hur mycket minne de hämtade filerna upptar på enheten:

 1. Tryck på knappen Hem (i iOS trycker du på , i Android trycker du på och i Windows trycker du på ).

 2. iOS-enheter: Tryck på Inställningar > Användning.

  I avsnittet Hämtade filer visas minnesanvändningen för de hämtade filerna.

  Android-enheter: Tryck på Inställningar. I avsnittet Lagringsutrymme visar Storlek på nuvarande hämtningar hur mycket minne de hämtade filerna använder.

  Windows-enheter: Tryck på Inställningar och svep sedan till avsnittet Lagringsutrymme. Storlek på nuvarande hämtningar visar hur mycket minne de hämtade filerna använder.

20.0 Synkronisera hämtade filer

Filr synkroniserar de hämtade filerna på den mobila enheten med filerna på servern enligt ett schema som Filr-administratören angett.

Så här ändrar du synkroniseringsinställningarna eller synkroniserar filerna omedelbart:

 1. Tryck på knappen Hem (i iOS trycker du på , i Android trycker du på och i Windows trycker du på ).

 2. iOS-enheter: Tryck på Inställningar , välj Allmänt och titta på alternativen i avsnittet Synkronisera hämtningar.

  Android-enheter: Tryck på Inställningar och titta på alternativen i avsnittet Synkronisera hämtningar.

  Windows-enheter: Tryck på Inställningar och svep sedan till avsnittet Synkronisera så visas synkroniseringsalternativen. (Förutom synkroniseringsinställningarna kan du visa datum och tid för den senaste synkroniseringen samt se om en synkronisering eventuellt pågår.)

  Följande alternativ visas:

  • Endast WiFi: När det här alternativet är valt sker synkroniseringen endast när den mobila enheten är ansluten till WiFi. När alternativet är inaktiverat sker synkroniseringen via WiFi när det är möjligt, och använder data via mobiloperatören när WiFi inte är tillgängligt.

  • Synkronisera nu: De hämtade filerna synkroniseras omedelbart, oavsett inställningen för Endast WiFi.

21.0 Överföra en fil

Obs!Funktionen är för närvarande inte tillgänglig på:

 • Windows Phone-enheter

 • BlackBerry-enheter

Du kan överföra filer till Filr-webbplatsen från den mobila enheten.

 1. Visa den fil du vill överföra till Filr i en annan app på den mobila enheten.

 2. iOS-enheter: Tryck på ikonen Öppna med och sedan på Filr-ikonen.

  Det här alternativet är inte tillgängligt från appen Bilder på iOS-enheter. Tryck i stället på ikonen Plus från startsidan i Filr-appen, markera de filer du vill överföra och tryck sedan på Överför. (Om det inte går att komma åt bilder från appen Bilder via Filr kan du kontrollera att sekretessinställningarna för appen Bilder har konfigurerats så att Filr beviljas behörighet.)

  Obs!Filr är registrerat med Open In-tekniken för att importera och exportera alla filtyper. Andra program kan också ha begränsningar av vilka filtyper som kan användas.

  Android-enheter: Tryck på Dela och sedan på Filr-ikonen.

  Filr-appen startas och dialogrutan Överför fil visas.

 3. (Valfritt) Byt namn på filen i fältet Filnamn.

 4. Om du vill spara filen i standardmappen (Mina filer) trycker du på Överför.

  eller

  Om du vill spara filen någon annanstans på Filr-webbplatsen:

  iOS-enheter: Titta i avsnittet Markera ett mål och tryck antingen på Mina filereller på Nätmappar, navigera till den mapp där du vill spara filen och tryck sedan på Markera > Överför.

  Android-enheter: Tryck på Bläddra, tryck på platslistrutan och välj antingen Mina filer eller Nätmappar, tryck på den mapp där du vill spara filen och sedan på Markera > Överför.

22.0 Skapa en mapp

Obs!Funktionen är för närvarande inte tillgänglig i Windows Phone.

Du kan skapa en ny mapp från den mobila enheten.

 1. (Villkorligt) Om du vill skapa en mapp i en befintlig mapp navigerar du till mappen där du vill skapa en ny mapp och trycker på informationsikonen bredvid namnet på den mapp som den nya mappen ska skapas i (i iOS trycker du på och i Android trycker du på ).

 2. (Villkorligt) Om du vill skapa en mapp i rotmappen i området Mina filer navigerar du till området Mina filer och klickar på ikonen Skapa mapp.

 3. iOS-enheter: Tryck på ikonen Åtgärder .

 4. Tryck på Ny mapp.

 5. Skriv namnet på den nya mappen och tryck sedan på Spara/OK.

23.0 Flytta en fil eller mapp

Obs!Funktionen är för närvarande inte tillgänglig i Windows Phone.

Du kan flytta en fil eller mapp till en annan plats på Filr-webbplatsen med hjälp av din mobila enhet.

 1. Navigera till den plats där filen eller mappen du vill flytta finns.

 2. Tryck på informationsikonen bredvid namnet på den fil eller mapp du vill flytta (i iOS trycker du på och i Android trycker du på ).

 3. iOS-enheter: Tryck på ikonen Åtgärder .

 4. Tryck på Flytta.

 5. Gå till avsnittet Ändra mapp och klicka på ikonen Mina filer, Delad med mig eller Nätmapp, beroende på vart du vill flytta filen eller mappen.

  Exempel: Om du vill flytta en fil till en mapp i området Mina filer klickar du på ikonen Mina filer.

 6. (Valfritt) Om du vill flytta filen eller mappen till en specifik mapp i området Mina filer, Delad med mig eller Nätmapp:

  1. Navigera till den mapp dit du vill flytta filen.

  2. iOS-enheter: Klicka på Markera.

  3. Klicka på Flytta.

24.0 Kopiera en fil eller mapp

Obs!Funktionen är för närvarande inte tillgänglig i Windows Phone.

Du kan kopiera en fil eller mapp till en annan plats på Filr-webbplatsen med hjälp av din mobila enhet.

 1. Navigera till den plats där filen eller mappen du vill kopiera finns.

 2. Tryck på informationsikonen bredvid namnet på den fil eller mapp du vill kopiera (i iOS trycker du på och i Android trycker du på ).

 3. (Villkorligt) Tryck på ikonen Åtgärder i iOS.

 4. Tryck på Kopiera.

 5. Gå till avsnittet Ändra mapp och klicka på ikonen Mina filer, Delad med mig eller Nätmapp, beroende på vart du vill kopiera filen eller mappen.

  Exempel: Om du vill kopiera en fil till en mapp i området Mina filer klickar du på ikonen Mina filer.

 6. (Valfritt) Om du vill kopiera filen eller mappen till en specifik mapp i området Mina filer, Delad med mig eller Nätmapp:

  1. Navigera till den mapp dit du vill flytta filen.

  2. iOS-enheter: Klicka på Markera.

  3. Klicka på Kopiera.

25.0 Byta namn på en fil eller mapp

Obs!Funktionen är för närvarande inte tillgänglig i Windows Phone.

Du kan byta namn på en fil eller mapp från den mobila enheten.

 1. Navigera till den plats där filen eller mappen du vill byta namn på finns.

 2. Tryck på informationsikonen bredvid namnet på den fil eller mapp du vill byta namn på (i iOS trycker du på och i Android trycker du på ).

 3. iOS-enheter: Tryck på ikonen Åtgärder .

 4. Tryck på Byt namn.

 5. Skriv det nya namnet och tryck sedan på Spara/Byt namn.

26.0 Ta bort en fil eller mapp

Obs!Funktionen är för närvarande inte tillgänglig i Windows Phone.

Du kan ta bort en fil eller mapp från den mobila enheten.

 1. Navigera till den fil eller mapp du vill ta bort.

 2. Tryck på informationsikonen bredvid den fil eller mapp du vill ta bort (i iOS trycker du på och i Android trycker du på ).

 3. iOS-enheter: Tryck på ikonen Åtgärder .

 4. Tryck på Ta bort.

 5. Bekräfta borttagningen genom att trycka på Ja/Ta bort.

27.0 Visa filinformation

Du kan visa viktig information om filer på den mobila enheten.

 1. Navigera till den fil du vill visa information om.

 2. iOS och Android: Tryck på informationsikonen (i iOS trycker du på , i Android trycker du på och väljer Information) bredvid filnamnet.

  Windows: Tryck länge på filnamnet och tryck sedan på Information.

  Följande information visas:

  • Filnamn: Filens namn.

  • Filsökväg: Sökvägen till filen.

  • Storlek: Filens storlek.

  • Skapad av: Användaren som skapade filen.

  • Skapad: Datum då filen skapades.

  • Ändrad av: Den användare som senast ändrade filen.

  • Ändrades senast: Datum då filen senast ändrades.

  • Observera: Anteckning om delningen från den användare som delade filen. (Visas endast för delade filer i området Delad med mig.)

  • Hämtade: Anger om filen har hämtats och kan visas offline.

  • Dela med: Visar vem filen har delats med samt information om delningen.

28.0 Visa mappinformation

Du kan visa viktig information om mappar på den mobila enheten.

 1. Navigera till den mapp du vill visa information om.

 2. iOS- och Android-enheter: Tryck på informationsikonen (i iOS trycker du på , i Android trycker du på ) bredvid mappnamnet.

  Windows-enheter: Tryck länge på mappnamnet och tryck sedan på Information.

  Följande information visas:

  • Mappnamn: Mappens namn.

  • Mappsökväg: Sökvägen till mappen.

  • Skapad av: Användaren som skapade mappen.

  • Skapad: Datum då mappen skapades.

  • Ändrad av: Den användare som senast ändrade mappen.

  • Ändrades senast: Datum då mappen senast ändrades.

  • Observera: Anteckning om delningen från den användare som delade mappen. (Visas endast för delade mappar i området Delad med mig.)

  • Dela med: Visar vem mappen har delats med samt information om delningen.

29.0 Hantera cachelagrade filer

Om du inte ser uppdaterat innehåll i Filr-appen eller om du upplever liknande problem, kanske du behöver rensa Filr-cachen. Du kan även visa mängden data som dina cachelagrade filer använder samt ange en största storlek för cachelagrade filer.

29.1 Rensa cachen

 1. Om du inte redan är på startsidan trycker du på knappen Hem (i iOS trycker du på , i Android trycker du på och i Windows trycker du på ).

 2. iOS-enheter: Tryck på Inställningar > Användning > Rensa cacheminne.

  Android-enheter: Tryck på Inställningar , gå till avsnittet Lagringsutrymme och tryck på Rensa cacheminne.

  Windows-enheter: Tryck på Inställningar , svep till avsnittet Lagringsutrymme och tryck sedan på Rensa cacheminne.

  Hur stor mängd data som cachelagrade objekt förbrukar visas även i avsnittet Cachelagrade filer (iOS), avsnittet För närvarande cachelagrade filer (Android) och avsnittet Nuvarande storlek på cacheminne (Windows).

29.2 Ange en största storlek för cachelagrade filer

Du kan ange en största tillåtna filstorlek så att inget större än så cachelagras.

 1. Om du inte redan är på startsidan trycker du på knappen Hem (i iOS trycker du på , i Android trycker du på och i Windows trycker du på ).

 2. iOS-enheter: Tryck på Inställningar > Användning och tryck sedan på Maximalt cacheminne.

  Android-enheter: Tryck på Inställningar , gå till avsnittet Lagringsutrymme och tryck på Maximalt cacheminne.

  Windows-enheter: Tryck på Inställningar , svep till avsnittet Lagringsutrymme och tryck sedan i fältet Maximalt cacheminne.

 3. Tryck på den siffra som motsvarar den största filstorleken du vill cachelagra.

30.0 Logga ut

 1. Om du inte redan är på startsidan trycker du på knappen Hem (i iOS trycker du på , i Android trycker du på och i Windows trycker du på ).

 2. iPhone: Tryck på ikonen Användare .

  iPad och Android-enheter: Tryck på ditt länkade användarnamn i det övre högra hörnet på sidan.

  Windows: Tryck på Inställningar.

 3. Tryck på Logga ut.

31.0 Säkerhetsaspekter

När du använder Filr på en mobil enhet är det viktigt att känsliga dokument är säkra. Filr tillhandahåller säker åtkomst till filer från din mobila enhet. Om Filr-administratören har tillåtit att du hämtar filer till den mobila enheten måste du emellertid se till att enheten är konfigurerad att kryptera filer.

31.1 Standardvärden för säkerhetsinställningar

När du öppnar Novell Filr från en mobil enhet har du samma säkerhetsnivå som när du öppnar Filr från en arbetsstation. Säkerhetsfunktionerna omfattar följande:

 • Säker tillgänglighet via SSL

 • Alla tidigare upprättade inställningar för behörighetsstyrning

31.2 Kryptera hämtade filer

Filr-administratören kan tillåta att du hämtar filer till den mobila enheten och att du öppnar filer med program från tredje part. Om Filr-administratören har aktiverat de här funktionerna ska du se till att den mobila enheten är konfigurerad att kryptera filer:

Kryptera hämtade filer på iOS-enheter

Obs!Den här funktionen är endast tillgänglig på enheter som erbjuder maskinvarukryptering, bland annat iPhone 3GS och senare, iPad (alla modeller) och iPod Touch i tredje generationen och senare.

När du ska konfigurera iOS-enheten att kryptera filer måste du aktivera en lösenkod:

 1. Aktivera kryptering med lösenkod genom att trycka på Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås.

 2. Skapa lösenkoden genom att följa instruktionerna.

 3. När lösenkoden har angetts rullar du längst ned på skärmen och ser till att texten Dataskydd aktiverat visas.

Kryptera hämtade filer på Android-enheter

Obs!Funktionen är endast tillgänglig i Android 4 och senare. Stegen kan variera beroende på vilken enhet du har.

Om du vill konfigurera en Android-enhet att kryptera filer måste du konfigurera datakryptering:

 1. Tryck på Inställningar > Systemsäkerhet.

 2. Tryck på Datakryptering och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera datakryptering på enheten och på SD-kortet (hämtade filer finns på SD-kortet).

Kryptera hämtade filer på Windows-enheter

Obs!Funktionen är endast tillgänglig i Windows Phone 8.0 eller 8.1 och måste aktiveras av systemadministratören.

 1. Kontrollera att din enhet är ansluten till ett nätverk där Exchange ActiveSync körs och markera sedan RequireDeviceEncryption.

Mer information om Windows Phone for Business finns på Microsofts webbplats.

32.0 Funktioner som inte är tillgängliga i mobilappen

Med Filr-mobilappen kommer du åt dina viktigaste filer var du än är. Alla Filr-funktioner är dock inte tillgängliga i mobilappen. För att få tillgång till den fullständiga uppsättningen funktioner öppnar du Filr från en webbläsare på arbetsstationen enligt beskrivningen i Novell Filr 1.1 webbapplikation – användarhandbok.

33.0 Juridisk information

Copyright © 2013–2014 Novell, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, kopieras, lagras i informationssökningssystem eller överföras utan skriftligt medgivande från utgivaren. Novells varumärken finns i listan över Novells varumärken och tjänstmärken. Alla varumärken från tredje part tillhör respektive ägare.