Viktigt-fil för Novell Filr-skrivbordsprogrammet

September 2014

1.0 Produktöversikt

Med Novell Filr-skrivbordsprogrammet kan du synkronisera dina Novell Filr-filer med filsystemet på din dator och sedan ändra filerna utan att behöva komma åt Filr direkt. Tillägg och ändringar synkroniseras mellan Filr och datorn.

2.0 Systemkrav

2.1 På Windows

Novell Filr-skrivbordsprogrammet stöds för följande versioner av operativsystemet Windows:

  • Windows XP SP3 32 bitar

  • Windows 7 SP1

  • Windows 8 och 8.1

2.2 På Mac

Novell Filr-skrivbordsprogrammet på Mac kräver 64-bitars Mac OS X 10.7 eller senare.

3.0 Problem

Följande problem är kända för Novell Filr-skrivbordsprogrammet:

3.1 När en mapp skapas från skrivbordsprogrammet skapas två mappar

När en mapp skapas med Filr-skrivbordsprogrammet (via Windows Explorer) skapas ibland två mappar istället för en. Den ena har namnet som du anger och den andra har namnet Ny mapp. Om du stöter på det här problemet tar du bort mappen som heter Ny mapp.

3.2 Filr-mappen kan inte flyttas till roten på en volym på Mac

Om du flyttar Filr-mappen till roten på en volym på Mac (exempelvis /Volymer/ABC) uppstår ett fel och mappen flyttas inte till den angivna platsen.

Om du flyttar mappen till en underkatalog (exempelvis /Volymer/ABC/Novell), flyttas mappen utan problem.

3.3 Om du flyttar bort Filr-programfilen från standardkatalogen (/Program) på Mac uppstår fel

Filr-programfilen (Filr.app) fungerar inte som den ska om den flyttas från sin standard-installationsplats i /Program.

3.4 Filer och mappar synkroniseras inte om den fullständiga sökvägen överskrider 260 tecken i Windows

Om den fullständiga sökvägen till en fil eller mapp i Windows filsystem överskrider 260 tecken, synkroniseras inte filen eller mappen till Filr-skrivbordsprogrammet.

Den fullständiga sökvägen innefattar alla tecken i sökvägen, så som C:\Användare\Användarnamn\Filr\Mina filer\Mötesanteckningar och så vidare.

3.5 Filr-mappen kan inte konfigureras till samma nätverksmapp på flera datorer

När du väljer en plats för Filr-mappen ska du inte konfigurera Novell Filr-skrivbordsprogrammet på flera datorer att använda samma delade plats på nätverket. Detta beror på att Novell Filr-skrivbordsprogrammet inte synkroniserar filer korrekt om två instanser synkroniserar till samma delade plats, även om instanserna inte körs samtidigt. Därför är det bäst att alltid undvika att konfigurera Filr-mappen så att den finns på en nätverksenhet.

3.6 Om en fil synkroniseras efter att den har ändrats på filserverns filsystem kan detta resultera i ett felmeddelande

Om en fil ändras i nätmappens filsystem utanför Filr kan ett felmeddelande visas nästa gång filen synkroniseras till Filr-skrivbordsprogrammet. Felmeddelandet säger att programmet inte kunde bekräfta filens kontrollsumma. Detta inträffar därför att Filr-serverns metadata inte matchar filen på nätmappens filsystem.

Detta fel bör lösa sig självt automatiskt nästa gång skrivbordsprogrammet synkroniseras eftersom det kommer att dirigera Filr-servern att uppdatera sina metadata. Om problemet inte löses kan ett av följande lösa det, beroende på hur din Filr-administrator har konfigurerat synkronisering mellan nätmappar och Filr:

  • Öppna filen från Filr-webbklienten. När du har öppnat filen kan ändringen visas i Filr-skrivbordsprogrammet.

  • Vänta på att Filr-servern ska upptäcka ändringen på nätmappsfilsystemet och uppdatera metadata. Uppdateringsfrekvensen beror på synkroniseringsschemat för nätmappen, som konfigureras av din Filr-administratör.

3.7 När gränsen för maximal filstorlek har ändrats måste Filr avslutas för att de filer som väntar ska synkroniseras

Om du försöker lägga till en fil till Filr via Filr-skrivbordsprogrammet och filen överskrider gränsen för maximal filstorlek kommer inte filen att synkroniseras.

Din Filr-administratör kan justera gränsen för maximal filstorlek. Om storleksgränsen höjs efter att du försökt lägga till filer som överskrider gränsvärdet måste du avsluta (stänga av helt) och starta om Filr-skrivbordsprogrammet innan de filer som väntar kan synkroniseras.

3.8 När gränsen för maximal filstorlek har ändrats måste Filr avslutas för att den korrekta gränsen ska visas

Om Filr-administratören ändrat gränsen för maximal filstorlek visas inte det nya värdet i Filr-konsolen (på sidan med kontoinformation) förrän du avslutat och startat om Filr.

3.9 Osynkroniserat läge i skrivbordsklienten när du byter namn på en mapp i webbklienten och endast byter versal mot gemen, eller vice versa

När du byter namn på en mapp i Filr-webbklienten och endast byter versal mot gemen eller vice versa (exempelvis ändrar marknadsföring till Marknadsföring) synkroniseras inte ändringen till Filr-skrivbordsklienten, och i skrivbordsklienten visas mappen i osynkroniserat läge.

Du synkroniserar mappen genom att byta namn på mappen och ändra mer än en bokstav (byt till exempel namn från Marknadsföring till Marknadsföring_Anteckningar).

3.10 Installationsplatsen kan inte vara en mapp som innehåller utökade tecken

När du installerar Filr-skrivbordsprogrammet kan inte namnet på den mapp där du väljer att installera programmet innehålla utökade tecken (t.ex. å, ä och ö).

3.11 Standardbakgrunden för Windows-skrivbordet visas under installation

Under installationen av Filr-skrivbordsprogrammet kan bakgrunden på Windows-skrivbordet tillfälligt återgå till Windows standardbakgrund. Du kan ignorera det här problemet.

3.12 Det går inte att öppna Filr-skrivborsprogrammet i 32-bitarsläge

Efter att ha installerat 64 bitars Filr-skrivbordsprogrammet på Mac OS X kan du högerklicka på Filr-ikonen i menyraden och sedan se ett alternativ att starta Filr i 32-bitarsläge. Den här funktionaliteten stöds inte.

3.13 Överlagringsstatusikoner visar felaktigt filer och mappar som väntande

När du flyttar eller kopierar en fil eller mapp till roten av Delad med mig-området i Filr-skribordsprogrammet för Windows, visar överlagringsstatusikonerna filen eller mappen som att de väntar på synkronisering. Att flytta eller kopiera en fil eller mapp till roten av Delad med mig-området stöds inte (så som beskrivet i Vilka mappar är synkroniserade i Filr-skrivbordsprogrammet för Windows snabbstart), och därför kan inte filerna eller mapparna synkroniseras.

För att lösa problemet med väntande status ska du ta bort filerna eller mapparna från Delad med mig-områdets rot.

3.14 E-postadresser i dialogrutan Dela kan inte innehålla utökade tecken

Om e-postadressen innehåller utökade tecken (så som apostrof) när du specificerar en e-postadress i Dialogrutan Dela, visas ett felmeddelande som säger att objektet inte kan delas med den angivna användaren.

3.15 Du måste starta om Filr-skrivbordsprogrammet efter att ha uppgraderat och ändrat platsen till en ny disk

Efter att ha uppgraderat Filr-skrivbordsprogrammet och ändrat platsen till en ny disk (exempelvis om Filr-skrivbordsprogrammet ursprungligen var installerat på disken C:\ och du ändrar platsen till E:\), så måste du starta om Filr-skrivbordsprogrammet. Om du inte startar om programmet kan oväntade fel uppkomma.

3.16 Du måste starta om Filr-skrivbordsprogrammet eller Finder när du har gjort en uppdradering på en Mac

När du har uppgraderat Filr-skrivbordsprogrammet på en Mac måste du antingen starta om Filr-skrivbordsprogrammet eller starta om Finder. Om inget av dessa program startas om fungerar inte funktionen för att hämta fillänkar som den ska.

4.0 Dokumentation för Filr-skrivbordsprogrammet

Information om hur du installerar, konfigurerar och använder Novell Filr-skrivbordsprogrammet på din dator finns i Filr Skrivbordsprogram för Windows - snabbstart eller Filr Skrivbordsprogram för Mac - snabbstart.

Information om hur du aktiverar eller inaktiverar Novell Filr-skrivbordsprogrammet, och utför andra administrativa funktioner, finns i Konfigurera Filr-skrivbordsprogrammet för att komma åt filer i Novell Filr 1.1 Administrationsguide.