Novell Filr 1.1 webbapplikation – användarhandbok

I Novell Filr 1.1 webbapplikation – användarhandbok finns instruktioner om hur du använder Novell Filr från en webbläsare.

Förutom att öppna Filr i en webbläsare kan du även öppna det på följande sätt:

Handboken innehåller följande underavsnitt:

Målgrupp

Handboken är avsedd för alla nya Novell Filr-användare.

Feedback

Vi välkomnar dina kommentarer och förslag angående den här handboken och annan dokumentation som medföljer den här produkten. Använd gärna funktionen för användarkommentarer som du hittar längst ned på varje sida i onlinedokumentationen.

Uppdateringar av dokumentationen

Den senaste versionen av den här handboken finns på webbplatsen med dokumentation för Novell Filr 1.1.

Ytterligare dokumentation och resurser

Det finns mer information i dokumentationen för Novell Filr som du kan hämta på webbplatsen med dokumentation för Novell Filr 1.1.

Om du vill öppna användarhandboken för Novell Filr inifrån Novell Filr klickar du på Hjälp-ikonen (frågetecknet).