Novell Messenger 3.0.1 mobil – snabbstart

1.0 Mobila enheter som kan användas

Appar för Novell Messenger finns nu för mobila enheter med följande operativsystem:

 • iOS 7 eller senare

  Finns på Apple iTunes App Store.

 • Android 2.3 eller senare

  Finns på Google Play App Store, tidigare Android Market.

 • BlackBerry PlayBook och Z10 eller senare

  Appen kan hämtas i BlackBerry World App Store.

Apparna kan användas både på telefoner och surfplattor.

2.0 Starta en tvåvägskonversation

 1. I området Kontakter trycker du på den användare i kontaktlistan som du vill skicka ett snabbmeddelande till.

 2. Skriv meddelandet och knacka på Skicka.

3.0 Starta en gruppkonversation

Gruppkonversationer och tvåvägskonversationer kan åtskiljas på följande sätt:

 • Ikonen Gruppkonversation visas i området längst upp i konversationen.

 • Namnen på deltagarna i konversationen visas i området längst upp i konversationen. Tryck på området så visas alla deltagare.

 • Användarnas namn visas i olika färger ovanför deras meddelanden i konversationen (ditt eget namn visas aldrig).

 • Meddelandebubblan för andra användare än dig själv visas i brunt (i tvåvägskonversationer visas de i blågrönt).

Du inleder en gruppkonversation på olika sätt beroende på vilken enhet du har:

På en iPhone:

 1. Öppna en tvåvägskonversation med en annan användare.

  Information om hur du gör det hittar du i Starta en tvåvägskonversation.

 2. Tryck på och sedan på Lägg till deltagare.

 3. Tryck på den användare du vill lägga till i konversationen om användaren finns i kontaktlistan.

  eller

  Gå till fältet Sök och börja skriva namnet på den användare du vill bjuda in till konversationen. Tryck sedan på namnet när det visas.

På en iPad:

 1. Öppna en tvåvägskonversation med en annan användare.

  Information om hur du gör det hittar du i Starta en tvåvägskonversation.

 2. Tryck på och tryck sedan på den användare du vill lägga till i konversationen om användaren finns i kontaktlistan.

  eller

  Gå till fältet Sök och börja skriva namnet på den användare du vill bjuda in till konversationen. Tryck sedan på namnet när det visas.

På Android- och BlackBerry-enheter:

 1. Öppna en tvåvägskonversation med en annan användare.

  Information om hur du gör det hittar du i Starta en tvåvägskonversation.

 2. Tryck på ikonen Lägg till användare.

 3. Tryck på den användare du vill lägga till i konversationen om användaren finns i kontaktlistan.

  eller

  Tryck på ikonen Sök. I fältet Sök börjar du skriva namnet på den användare du vill bjuda in till konversationen och trycker sedan på namnet när det visas.

4.0 Växla mellan öppna konversationer

 1. Tryck på Konversationer så öppnas konversationsområdet, om det inte redan är öppet.

 2. Tryck på den konversation du vill visa.

5.0 Dölja kontaktlistan på en surfplatta

På surfplattor och vissa större Android-enheter visas kontaktlistan när en konversation är öppen.

Så här döljer du kontaktlistan när du visar en konversation:

 1. Svep kontaktlistan åt vänster.

  eller

  Tryck på ikonen Expandera längst upp till höger på skärmen för att visa konversationsfönstret.

Så här visar du kontaktlistan när den är dold:

 1. Svep från vänster till höger på skärmen.

  eller

  Tryck på ikonen Dölj längst upp till höger på skärmen för att dölja konversationsfönstret och visa kontaktlistan.

6.0 Visa eller dölja tidsstämplar i konversationer

Du kan snabbt visa eller dölja de tidsstämplar som visas efter varje meddelande i en konversation. Tidsstämplarna visar datum och tidpunkt då meddelandet skickades. Tidsstämplar visas inte som standard.

På iOS-enheter:

 1. Tryck länge på tidsangivelsen längst upp i konversationen om du snabbt vill visa eller dölja tidsstämplarna.

  eller

  Tryck på ikonen Inställningar (iPad, iPhone ), tryck på Allmänt och markera eller avmarkera Visa tidsstämpel.

På Android- och BlackBerry-enheter:

 1. Tryck på menyknappen och sedan på Inställningar.

 2. Bläddra till och markera eller avmarkera Visa datum och tid.

7.0 Visa eller dölja namn i en konversation

Du kan visa eller dölja namnet på användaren som visas under ett meddelande i en konversation. (I gruppkonversationer visas namnen alltid.)

På iOS-enheter:

 1. Tryck på ikonen Inställningar (iPad, iPhone ), tryck på Allmänt och markera eller avmarkera Visa namn.

På Android- och BlackBerry-enheter:

 1. Tryck på menyknappen och sedan på Inställningar.

 2. Bläddra till och markera eller avmarkera Visa namn.

8.0 Ändra funktion för returtangenten (eller Enter)

Du kan ställa in hur returtangenten (eller Enter) på enhetens inbyggda tangentbord ska fungera. Du kan antingen välja att meddelandet ska skickas eller att en ny rad ska infogas i meddelandet.

På iOS-enheter:

 1. Tryck på ikonen Inställningar (iPad, iPhone ) och tryck sedan på Allmänt.

 2. Välj Returtangenten infogar ny rad om du vill att en ny rad ska infogas när du trycker på returtangenten. Avmarkera alternativet om du istället vill att meddelandet ska skickas när du trycker på returtangenten.

  Om enheten är ansluten till ett externt tangentbord skickas alltid ett meddelande när du trycker på Kommando+Retur och en ny rad infogas alltid med Ctrl+Retur.

På Android- och BlackBerry-enheter:

 1. Tryck på menyknappen och sedan på Inställningar.

 2. Bläddra till avsnittet Konversationer.

 3. Välj Skicka med returtangenten om du vill konfigurera returtangenten så att den kan användas för att skicka meddelandet. Avmarkera det här alternativet om du vill att en ny rad ska infogas med returtangenten.

9.0 Tilldela användarna i en gruppkonversation olika färger

Du kan ange att alla användare i en gruppkonversation i Messenger ska tilldelas en särskild färg.

På iOS-enheter:

 1. Tryck på ikonen Inställningar (iPad, iPhone ) och tryck sedan på Allmänt.

 2. Välj Tilldela färger om du vill att alla användare i en gruppkonversation i Messenger ska tilldelas en särskild färg.

10.0 Godkänna gruppinbjudningar automatiskt

Du kan ställa in att Messenger automatiskt ska godkänna inbjudningar till gruppkonversationer.

På iOS-enheter:

 1. Tryck på ikonen Inställningar (iPad, iPhone ) och tryck sedan på Allmänt.

 2. Välj Acceptera alltid en inbjudan.

På Android- och BlackBerry-enheter:

 1. Tryck på menyknappen och sedan på Inställningar.

 2. Tryck på Allmänt och markera Acceptera alltid en inbjudan.

11.0 Konfigurera meddelandevarningar

På iOS-enheter:

 1. Tryck på ikonen Inställningar > och tryck sedan på Varningar.

På Android- och BlackBerry-enheter:

 1. Tryck på menyknappen, tryck på Inställningar och gå sedan till området Spela upp ljud.

Du kan ändra följande inställningar:

 • Ursprungligt meddelande: Spelar upp ljud första gången ett meddelande tas emot från en användare.

 • Efterföljande meddelande: Spelar upp ljud varje gång ett meddelande tas emot från en användare.

 • Meddelandet har skickats: Spelar upp ljud varje gång du skickar ett meddelande.

 • Rundsändning mottagen: Spelar upp ljud varje gång ett rundsändningsmeddelande tas emot.

 • Systemrundsändning mottagen: Spelar upp ljud varje gång ett systemövergripande rundsändningsmeddelande tas emot.

 • Spela bara upp ljud när: Välj det här alternativet om du vill att ljud bara ska spelas upp när din status är online eller inaktiv.

 • Vibrera: Välj om du vill att enheten ska vibrera eller inte vid meddelandevarningar.

12.0 Ändra den egna statusen

Din standardstatus är online första gången du loggar in på Messenger-appen på din mobila enhet.

Så här ändrar du status under en pågående session:

 1. Tryck på din nuvarande status och tryck sedan på den nya statusen.

Så här ändrar du din standardstatus:

På iOS-enheter:

 1. Tryck på ikonen Inställningar (iPad, iPhone ).

 2. Tryck på Konto.

 3. Tryck på Standardstatus för att ändra standardstatus.

På Android- och BlackBerry-enheter:

 1. Tryck på menyknappen och sedan på Inställningar.

 2. Tryck på Konto.

 3. Tryck på Standardstatus för att ändra standardstatus.

13.0 Skapa en anpassad status

På iOS-enheter:

 1. Tryck på din nuvarande status.

 2. Tryck på ikonen Lägg till.

 3. Ange ett namn på den nya statusen.

 4. Välj en status för Visa som.

 5. (Valfritt) Om statusen Visa som inte är Online kan du ange ett automatiskt svarsmeddelande som andra ser när de skickar ett meddelande till dig.

På Android- och BlackBerry-enheter:

 1. Tryck på din nuvarande status.

 2. Tryck på Anpassad status.

 3. Tryck på ikonen Lägg till.

 4. Ange ett namn på den nya statusen.

 5. Välj en status för Visa som.

 6. (Valfritt) Om statusen Visa som inte är Online kan du ange ett automatiskt svarsmeddelande som andra ser när de skickar ett meddelande till dig.

14.0 Ändra en anpassad status

På iOS-enheter:

 1. Tryck på din nuvarande status.

 2. Tryck på ikonen Detaljer bredvid den status som du vill ändra.

 3. Gör ändringarna.

  Om du ändrar statusen Visa som till Online raderas det automatiska svarsmeddelandet när ändringarna sparas.

 4. Tryck på Spara.

På Android- och BlackBerry-enheter:

 1. Tryck på din nuvarande status.

 2. Tryck på Anpassad status.

 3. Tryck på menyknappen bredvid statusen som du vill ändra och välj Redigera.

 4. Gör ändringarna.

  Om du ändrar statusen Visa som till Online raderas det automatiska svarsmeddelandet när ändringarna sparas.

 5. Tryck på Spara.

15.0 Ändra teckenstorlek för meddelanden (endast iOS)

 1. Tryck på ikonen Inställningar (iPad, iPhone ) och tryck sedan på Allmänt.

 2. I avsnittet Meddelanden väljer du den nuvarande teckenstorleken och trycker sedan på önskad storlek.

16.0 Lägga till en användare i kontaktlistan

På iOS-enheter:

 1. I området Konversationer, eller när du har sökt efter en användare, trycker du på ikonen Information bredvid den användare du vill lägga till i kontaktlistan.

 2. Tryck på Lägg till i kontaktlista.

  Dialogrutan Lägg till kontakt visas.

 3. Välj den mapp där du vill lägga till kontakten och tryck på Klart.

På Android- och BlackBerry-enheter:

 1. I området Konversationer, eller när du har sökt efter en användare, trycker du länge på den användare du vill lägga till i en mapp.

 2. Tryck på Visa information och sedan Lägg till kontakt.

 3. Tryck på den mapp som kontakten ska läggas till i.

17.0 Lägga till en kontakt i en mapp

På iOS-enheter:

 1. I området Mina kontakter, eller när du har sökt efter en kontakt, trycker du på ikonen Information bredvid den användare du vill lägga till i en mapp.

 2. Tryck på Lägg till i kontaktlista, tryck på den mapp som kontakten ska läggas till i, och tryck sedan på Klart.

På Android- och BlackBerry-enheter:

 1. I området Kontakter, eller när du har sökt efter en användare, trycker du länge på den användare du vill lägga till i en mapp.

 2. Tryck på Visa information och sedan Lägg till kontakt.

 3. Tryck på den mapp som kontakten ska läggas till i.

18.0 Ändra hur kontakter ska visas

Du kan ändra hur kontakter visas i kontaktlistan.

 1. iOS-enheter: Tryck på ikonen Inställningar (iPad, iPhone ) och tryck sedan på Allmänt.

  Android- och BlackBerry-enheter: Tryck på menyknappen och sedan på Inställningar.

 2. I avsnittet Kontakter kan du ändra följande alternativ:

  Visa endast onlinekontakter: När det här alternativet är valt visas bara kontakter med status online i kontaktlistan.

  Sortera efter namn och status: När det här alternativet är valt sorteras kontakterna i kontaktlistan efter namn och status.

19.0 Ta bort en kontakt från kontaktlistan

På iOS-enheter:

 1. Svep åt vänster över kontaktens namn och tryck på Radera.

På Android- och BlackBerry-enheter:

 1. Tryck länge på kontaktens namn och tryck sedan på Ta bort kontakt.

22.0 Använda rundsändningsmeddelanden

Du kan inte skicka ett rundsändningsmeddelande från Messenger-mobilappen. Du kan dock ta emot rundsändningsmeddelanden. Rundsändningsmeddelanden visas med ikonen Rundsändning bredvid meddelandet.

23.0 Ta bort meddelanden automatiskt

Eftersom meddelanden tar upp lagringsutrymme på enheten kan du ange att de ska raderas automatiskt.

VIKTIGT:Om du är inloggad på en annan Messenger-klient när konversationen pågår, sparas konversationen på den klient som du är inloggad på. Om du bara är inloggad på Messenger via Messenger-mobilappen försvinner konversationshistoriken permanent när du tar bort den på det sätt som beskrivs i det här avsnittet.

På iOS-enheter:

 1. Tryck på ikonen Inställningar (iPad, iPhone ) och tryck sedan på Historik.

 2. Välj om du vill att meddelanden aldrig ska raderas, att meddelanden ska raderas när de stängs (Alltid) eller att de ska raderas dagligen, en gång i månaden eller en gång per år.

  eller

  Tryck på Ta bort all historik om du vill ta bort alla meddelanden på enheten.

På Android- och BlackBerry-enheter:

 1. Tryck på menyknappen och sedan på Inställningar.

 2. Bläddra till avsnittet Historik.

 3. Tryck på Alternativ för att ta bort meddelanden och välj sedan om du vill att meddelanden aldrig ska raderas, att meddelanden ska raderas när de stängs (Alltid) eller att de ska raderas dagligen, en gång i månaden eller en gång per år.

  eller

  Tryck på Ta bort all historik om du vill ta bort alla meddelanden på enheten.

24.0 Slå på lösenordskoden

Du kan låsa appen med en lösenordskod så att inte andra kan använda Messenger på din mobila enhet.

På iOS-enheter:

 1. Tryck på ikonen Inställningar.

 2. Tryck på Konto > Lösenordskodlås.

 3. Tryck på Slå på lösenordskod.

 4. Ange en lösenordskod och ange den sedan en gång till.

 5. (Valfritt) Välj Använd Touch ID om det stöds på din enhet.

På Android- och BlackBerry-enheter:

 1. Tryck på menyknappen och sedan på Inställningar.

 2. Tryck på Konto > Lösenordskodlås.

 3. Tryck på Slå på lösenordskod.

 4. Ange en lösenordskod och ange den sedan en gång till.

Efter att en lösenordskod har ställts in ska du ange den för att öppna Messenger. Efter 10 misslyckade försök att låsa upp Messenger med lösenordskoden raderas koden och du loggas ut från Messenger på den enheten.

25.0 Ändra din lösenordskod

På iOS-enheter:

 1. Tryck på ikonen Inställningar.

 2. Tryck på Konto > Lösenordskodlås.

 3. Tryck på Ändra lösenordskod.

 4. Ange din aktuella lösenordskod.

 5. Ange en ny lösenordskod och ange den sedan en gång till.

På Android- och BlackBerry-enheter:

 1. Tryck på menyknappen och sedan på Inställningar.

 2. Tryck på Konto > Lösenordskodlås.

 3. Tryck på Ändra lösenordskod.

 4. Ange din aktuella lösenordskod.

 5. Ange en ny lösenordskod och ange den sedan en gång till.

26.0 Logga ut

På iOS-enheter:

 1. Tryck på ikonen Inställningar (iPad, iPhone ).

 2. Tryck på Logga ut.

På Android- och BlackBerry-enheter:

 1. Tryck på menyknappen och sedan på Logga ut.

27.0 Juridisk information

Copyright © 2015 Novell, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, kopieras, lagras i informationssökningssystem eller överföras utan skriftligt medgivande från utgivaren. Novells varumärken finns i listan över Novells varumärken och tjänstmärken. Alla varumärken från tredje part tillhör respektive ägare.