Novell Messenger 3.0

December 2015

Novell Messenger är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell eDirectory. Messenger-systemet kan installeras på Linux eller Windows. Du kan bland annat skicka snabbmeddelanden, tillåta eller hindra andra från att se när du är tillgänglig, skapa ett arkiv för konversationer på företagsnivå med mera.

Handboken Snabbstart innehåller en allmän översikt över hur du installerar Novell Messenger och utför vanliga åtgärder. Fullständiga systemkrav och installationsanvisningar finns i handboken Novell Messenger 3.0 Installation. Fullständig information om funktionerna i Novell Messenger-klienten hittar du i Novell Messenger 3.0 Användarhandbok eller genom att klicka på Hjälp och sedan på Hjälp i klienten.

1.0 Installera Messenger

Fullständig information om hur du installerar server och klienter för Novell Messenger, finns i Novell Messenger 3.0 Installation.

2.0 Systemkrav för Messenger

Information om systemkrav för server och klienter för Messenger, finns i Novell Messenger Krav på maskinvara och programvara i Novell Messenger 3.0 Installation.

3.0 Grundläggande funktioner i Novell Messenger

3.1 Skicka ett snabbmeddelande

 1. Dubbelklicka på en kontakt och följ sedan Steg 3.

  eller

  Om du vill skicka ett meddelande till en person som inte finns i kontaktlistan klickar du på Skicka meddelande och fortsätter sedan med Steg 2.

 2. Klicka på Sök efter användare, välj Använd detta användar-ID, ange personens användar-ID och klicka på Slutför.

  eller

  Klicka på Sök efter användare, välj Sök efter en användare, skriv en del av eller hela det namn som du letar efter och klicka sedan på Nästa. Välj användare i listan Sökresultat, klicka på Lägg till om du vill lägga till användaren i kontaktlistan, och klicka sedan på Slutför.

  eller

  Klicka på Sök efter användare, klicka på Avancerat, klicka på börjar med, innehåller eller lika med i listrutan bredvid ett fält, skriv den information du söker i fältet och klicka sedan på Nästa. Välj användare i listan Sökresultat, klicka på Lägg till om du vill lägga till användaren i kontaktlistan, och klicka sedan på Slutför.

 3. Skriv meddelandet.

 4. Klicka på pilikon eller tryck på returtangenten.

3.2 Skicka ett snabbmeddelande från GroupWise-klienten

 1. Klicka på Arkiv > Nytt > Snabbmeddelande.

 2. Välj den person som du vill skicka ett snabbmeddelande till.

  eller

  Om du vill leta reda på en person som inte finns i kontaktlistan väljer du knappen Sök efter användare.

 3. Klicka på OK.

 4. Skriv meddelandet och välj sedan pilknappen eller tryck på Retur.

3.3 Använda uttryckssymboler i ett meddelande

 1. Klicka på smiley-ikon i en öppen konversation och välj en bild som motsvarar dina känslor.

  eller

  Du kan representera en uttryckssymbol med följande tangentnedtryckningar:

  Tangent-kombina-tioner

  Uttrycks-symbol

  Betydelse

  :) eller :-)

  Glad

  :( eller :-(

  Ledsen

  ;) eller ;-)

  Blinkning

  :O eller :-O

  Förvånad

  :@ eller :-@

  Arg

  :/ eller :-/

  Osäker

  :D eller :-D

  Skrattar

  :’( eller :’-(

  Gråter

  O:) eller O:-)

  Oskyldig

  :[ eller :-[

  Förlägen

  :X eller :-X

  Mina läppar är förseglade

  :! eller :-!

  Nu har jag gjort bort mig

  Om du använder tangentkombinationer i stället för att välja en bild, visas uttryckssymbolen när du trycker på Retur för att skicka meddelandet. Om du vill bli påmind om vilka tangentkombinationer du ska använda när du skriver ett meddelande klickar du på Redigera och väljer Uttryckssymboler.

  Om du inte vill att tangentkombinationerna ska omvandlas till bilder klickar du på Verktyg och sedan på Alternativ och avmarkerar Använd grafiska uttryckssymboler. Med den inställningen omvandlas inte de teckenföljder du skriver till bilder.

3.4 Lägga till en kontakt

 1. Klicka på Lägg till en kontakt.

 2. Skriv en del av namnet eller hela namnet på den person som du vill lägga till och klicka på Nästa. Klicka på namnet i listan Sökresultat och sedan på Lägg till.

  eller

  Välj Använd detta användar-ID, ange personens användar-ID och klicka sedan på Lägg till.

  eller

  Klicka på Avancerat, klicka på börjar med, innehåller eller lika med i listrutan bredvid ett fält skriv den information du söker i fältet och klicka på Nästa. Välj en användare i listan Sökresultat och klicka på Lägg till.

3.5 Ha en gruppkonversation

Du kan ha snabbmeddelandekonversationer med mer än en användare. Starta en konversation med en användare och bjud sedan in fler användare.

 1. Dubbelklicka på en användare i kontaktlistan.

 2. Klicka på expanderingspilen bredvid namnet på den användare du kommunicerar med.

 3. Klicka på Bjud in andra.

 4. Klicka på en användare (eller håll ned Ctrl-tangenten och klicka på flera användare) i kontaktlistan och välj sedan OK.

Du kan också inleda en gruppkonversation genom att hålla ned Ctrl-tangenten och klicka på flera användare i kontaktlistan och sedan trycka på Retur.

Alla användare som bjuds in till konversationen tillfrågas om de vill delta i konversationen.

Om listan med konversationsdeltagare inte visas kan du välja ikonen Öppna kontrollpanel-ikon så öppnas kontrollpanelen.

När en användare har godkänt inbjudan kan han eller hon skicka meddelanden till de andra deltagarna. Användaren kan inte se meddelanden som skickats innan han eller hon kom in i konversationen eller meddelanden som skickas efter att han eller hon lämnar konversationen.

3.6 Ändra den egna statusen

 1. Klicka i statusfält (där ditt namn visas under menyfältet).

 2. Välj den status som du vill att andra användare ska se bredvid ditt namn i deras kontaktlistor.

  • Ansluten-ikon Ansluten

  • Upptagen-ikon Upptagen

  • Inte vid datorn-ikon Inte vid datorn

  • Visa som offline-ikon Visa som offline

Du kan också högerklicka påMessenger Online-ikon Novell Messenger-ikonen i meddelandefältet (endast i Windows och Linux), klicka på Status och sedan klicka på en status.

3.7 Skapa ett chattrum

Du kan bara skapa ett chattrum om administratören har beviljat dig behörighet för att skapa chattrum. Standardbehörighet ger dig inte rätt att skapa ett chattrum.

 1. Klicka på Verktyg och Chattrum och klicka sedan på Skapa.

 2. (Valfritt) Markera chat-rummets ägare.

  Som standard är ägaren den användare som skapat chat-rummet.

 3. Skriv chattrummets namn.

 4. (Valfritt) Ange en beskrivning och ett välkomstmeddelande för chattrummet.

 5. (Valfritt) Välj maximalt antal deltagare.

  Standardantalet är 50 och 500 är det högsta antalet tillåtna deltagare i vilket chattrum som helst.

 6. (Valfritt) Välj om du vill arkivera chatrummet.

 7. (Valfritt) Välj om du vill att chatrummet ska vara sökbart.

 8. (Valfritt) Klicka på fliken Åtkomst och välj åtkomsträttigheter för alla användare eller för en viss användare.

 9. Klicka på OK så skapas chattrummet.

3.8 Skicka ett rundsändningsmeddelande till utvalda användare

 1. Högerklicka på en kontakt och klicka på Skicka rundsändning och fortsätt sedan med Steg 3.

  eller

  Om du vill skicka ett rundsändningsmeddelande till en person som inte finns i kontaktlistan klickar du på Skicka rundsändning och fortsätter sedan med Steg 2.

 2. Klicka på Sök efter användare, välj Använd detta användar-ID, ange personens användar-ID och klicka sedan på Lägg till.

  eller

  Klicka på Sök efter användare, välj Sök efter en användare, skriv en del av eller hela det namn som du letar efter och klicka sedan på Nästa. Välj önskad användare i listan Sökresultat, klicka på Lägg till i kontaktlista om du vill, och klicka sedan på Slutför.

  eller

  Klicka på Sök efter användare, klicka på Avancerat, klicka på börjar med, innehåller eller lika med i listrutan bredvid ett fält, skriv den information du söker i fältet och klicka sedan på Nästa. Välj önskad användare i listan Sökresultat, klicka på Lägg till i kontaktlista om du vill, och klicka sedan på Slutför.

 3. Skriv rundsändningsmeddelandet.

 4. Klicka på pilikon eller tryck på returtangenten.

3.9 Visa din personliga historik

 1. Klicka på Åtgärder och sedan på Visa historik i ett konversationsfönster, chat-rumsfönster eller rundsändningsfönster.

4.0 Dokumentation och resurser

Dokumentation om Novell Messenger finns på webbplatsen för Messenger 3.0-dokumentation.

5.0 Juridisk information

Copyright © 2003–2015 Novell, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, kopieras, lagras i informationssökningssystem eller överföras utan skriftligt medgivande från utgivaren. Novells varumärken finns i listan över Novells varumärken och tjänstmärken. Alla varumärken från tredje part tillhör respektive ägare.