TeamWorks 18.2.1 Versionsinformation

1.0 Produktöversikt

Med TeamWorks kan team i företaget göra följande

 • Initiera projektbaserade, teaminriktade diskussioner.

 • Konversera i realtid.

 • Dela filer dynamiskt.

2.0 Nyheter i TeamWorks 18

2.1 Nytt i 18.2.1

TeamWorks 18.2.1 har utöver vanliga programkorrigeringar följande nyheter:

 • Förbättrat gränssnitt i TeamWorks-webbklienten.

 • Uppdateringar av operativsystemet och säkerhetsuppdateringar.

 • Uppdateringar av biblioteket.

 • En länk till TeamWorks Idea Exchange i TeamWorks-webbklienten för både användare och TeamWorks-administratörer (adminanvändare)

2.2 Nytt i 18.2

TeamWorks 18.2 har utöver vanliga programkorrigeringar följande nyheter:

 • Stöd för delning av filer i rum och organisering av dem i mappar.

 • Stöd för gemensam redigering via en funktion i Micro Focus Content Editor.

 • Stöd för SLES 15 SP1.

 • Uppdateringar av grundarkitektur.

 • Nytt eller uppdaterat gränssnitt för webb- och mobilklienter.

2.3 Nytt i 18.1.1

TeamWorks 18.1.1 har utöver vanliga programkorrigeringar följande nyheter:

 • Stöd för NetIQ Authentication Manager.

 • Uppdaterade bibliotek.

 • Uppdaterat användargränssnitt.

 • Förbättrad tillförlitlighet, användbarhet och tillgänglighet.

2.4 Nytt i 18.1

TeamWorks 18.1 har utöver vanliga programkorrigeringar följande nyheter:

 • Möjlighet att nämna/tagga användare så att de får meddelanden om nya inlägg.

 • Uppdateringar av grundarkitektur.

 • Förbättrade e-postnotifieringar.

 • Stöd för SLES 15.

 • Förbättrad prestanda.

3.0 Installationsmeddelanden

Implementera TeamWorks:

 1. Du måste ha en fullständigt konfigurerad DNS-tjänst i nätverket. Se Kända problem nedan.

 2. Planera implementeringen med hjälp av guiderna TeamWorks 18.2.1 Planning Your TeamWorks Deployment—Best Practices och TeamWorks 18 Planning Worksheets.

 3. Implementera TeamWorks enligt anvisningarna i GroupWise TeamWorks 18.2.1: Installation and Deployment Guide.

4.0 Problem med installation/uppgradering

Det finns inga kända problem med installation/uppgradering.

5.0 Kända problem

 • HSTS kan orsaka problem med åtkomst: Webbläsare kan ibland blockera åtkomst till TeamWorks och visa felmeddelanden som anger HSTS (HTTP Strict Transport Security) som orsak.

  Exempel: En administratör har en administrationsflik öppen under en längre tid och webbläsaren visar plötsligt ett HSTS-felmeddelande och börjar blockera webbklienten.

  Detta är inte ett fel i TeamWorks-webbklienten men det kan vara frustrerande för användaren.

  Problemet kan lösas med en eller flera av följande åtgärder:

  • Byt ut funktionens IP-adress med DNS-namnet i åtkomstwebbadressen för administrationsapplikationen.

  • Rensa webbläsarens cacheminne och starta sedan om den.

  • Rensa eller inaktivera HSTS-inställningarna i webbläsaren.

   Om du behöver hjälp kan du söka i webben efter information om hur du kan rensa eller inaktivera HSTS.

 • DNS-tjänster måste köras i nätverket: Innan du implementerar TeamWorks måste du ha en fullständigt konfigurerad DNS-server som körs i det nätverk som TeamWorks använder. Annars kommer den initiala systemkonfigurationen att misslyckas.

 • Söknamn och DNS-namn för All-in-One kan inte inledas med en siffra: Om du anger ett DNS-namn som börjar med en siffra under den initiala implementeringen av sökfunktioner och All-in-One-funktioner kommer installationen att misslyckas och den måste sedan göras om.

  Micro Focus arbetar på en lösning i en kommande uppdatering.

 • ASCII-tecken krävs i lösenord för tjänstkontoanvändare: När du ställer in lösenord för de TeamWorks-tjänstkonton som listas nedan under den initiala installationen av TeamWorks-tjänsten kan du bara använda ASCII-tecken för följande användare:

  • svcs-user
  • svcs-admin

  Micro Focus arbetar på en lösning i en kommande uppdatering.

 • Inkludera inte tankstreck i databasnamn: Om du använder ett tankstreck i ett databasnamn kan inte databasen skapas.

  Du måste sedan använda knappen Bakåt för att gå tillbaka till fältet och ändra namnet.

 • Lösning för kontolåsning: Om en användare blir låst på grund av misslyckade inloggningsförsök kan administratören återställa lösenordet och starta om TeamWorks enligt beskrivningen i denna TID.

  Användaren kan också försöka igen efter 30 minuter.

  Micro Focus kommer att implementera Captcha för att återställa lösenord i en kommande version.

 • Användare kan inte autentisera: Om dina användare inte kan autentisera och du ser poster som liknar felen nedan i appserver.log ska du kontrollera din PostgreSQL-databasåtkomst. Kontrollera även att det finns ledigt diskutrymme i /vastorage.

  2017-07-10 11:08:41,789 WARN [http-nio-8443-exec-6] [org.hibernate.util.JDBCExceptionReporter] - SQL Error: 0, SQLState: 53100
  2017-07-10 11:08:41,789 ERROR [http-nio-8443-exec-6] [org.hibernate.util.JDBCExceptionReporter] - ERROR: could not access status of transaction 0
  Detail: Could not write to file "pg_subtrans/000A" at offset 237568: No space left on device.
  2017-07-10 11:08:41,790 ERROR [http-nio-8443-exec-6] [com.novell.teaming.module.authentication.impl.PlusAuthenticationProviderModule] - Authentication failure for [mclark]
  org.springframework.dao.DataAccessResourceFailureException: Hibernate operation: could not get next sequence value; SQL [select nextval ('ss_loginaudit_id_sequence')]; ERROR: could not access status of transaction 0
  Detail: Could not write to file "pg_subtrans/000A" at offset 237568: No space left on device.; nested exception is org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: could not access status of transaction 0
  Detail: Could not write to file "pg_subtrans/000A" at offset 237568: No space left on device.
 • Namnbegränsningar för överföring av bifogade filer: I TeamWorks-webbklienten kan inte en bifogad fil överföras om filnamnet innehåller något av följande:

  • pundtecken eller hashtagg (#)

  • cirkumflex (^)

  • et-tecken (&)

  • snedstreck (/) (endast på Macintosh eftersom Windows-filnamn inte kan innehålla detta tecken)

 • Stöd saknas för självsignerade certifikat: Det finns inget stöd för användning av självsignerade certifikat för säkra anslutningar. Du kan exempelvis inte använda självsignerade certifikat för att upprätta de säkra anslutningar som krävs mellan TeamWorks och Content Editor-applikationer. Istället måste certifikat utfärdas av en tillförlitlig cerifieringsinstans.

 • Problem med anslutning till Content Editor: Det finns två kända anslutningsproblem:

  • Dokument blir inaktiva: Om anslutningen mellan TeamWorks och Content Editor avbryts nedtonas det dokument som redigeras och det går inte att redigera det längre. Detta kan ofta lösas genom att klicka på webbläsarens Bakåt-knapp två eller tre gånger.

  • Dokument kan inte läsas in: Om TeamWorks registrerar en aktiv Content Editor-anslutning när redigeraren egentligen är otillgänglig visar TeamWorks felaktigt alternativet Redigera. Dokumentet kan inte läsas in och ett felmeddelande visas. Om du klickar på webbläsarens Bakåt-knapp kan arbetsområdet med filer och mappar läsas in på nytt.

6.0 Dokumentation

TeamWorks-dokumentationen publiceras här.