Hjälp för TeamWorks-användare

Oktober 2018

Om Micro Focus TeamWorks

Med TeamWorks kan du samarbeta med andra användare i virtuella rum som du skapar eller ansluter dig till.

Mobila enheter och webbläsare som stöds

TeamWorks-appar går att använda på:

 • iOS-telefoner och -surfplattor för iOS 10 eller senare.

  TeamWorks-appen är gratis i Apple App Store.

 • Android-enheter för version 7.x och senare.

  TeamWorks-appen finns i Apple App Store.

 • Följande webbläsare: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari på Mac.

Språk som kan användas:

TeamWorks standardspråk definieras av det språk som angetts för den mobila enhet eller webbläsare du använder. Om appen inte är kompatibel med det språk som används på enheten visas appen på engelska.

TeamWorks stöder följande språk för användare. (Administrativa gränssnitt är enbart på engelska)

 • Tjeckiska

 • Kinesiska (förenklad)

 • Kinesiska (traditionell)

 • Danska

 • Nederländska

 • Engelska

 • Finska

 • Franska

 • Tyska

 • Ungerska

 • Italienska

 • Japanska

 • Koreanska

 • Norska

 • Polska

 • Portugisiska (Brasilien)

 • Ryska

 • Spanska

 • Svenska

1.0 Öppna TeamWorks

Du kan öppna TeamWorks från en mobil enhet, en webbläsare eller genom GroupWise-klienten.

 • Denna snabbstart omfattar grundläggande funktioner för mobila enheter och webbläsare.

 • Information om användning av TeamWorks i GroupWise-klienten finns i GroupWise 18-dokumentationen.

1.1 Access Credentials, Etc.

När du vill ansluta till TeamWorks behöver du följande:

 • Användar-ID: Det namn du använder för att logga in på TeamWorks-webbplatsen.

  Om du använder GroupWise, använder du ditt användarnamn för GroupWise.

 • Lösenord: Lösenordet för det ID du anger.

 • Server: Webbadressen (från din TeamWorks-administratör) för den TeamWorks-webbplats som du vill öppna.

  Till exempel TeamWorks-webbplats.com.

1.2 Med en mobilapp

Om du vill komma åt TeamWorks från en mobil enhet gör du följande:

 1. Från en mobil enhet som stöds, ladda ner TeamWorks-mobilappen från en appbutik och installera den.

 2. När du installerar appen anger du ditt användarnamn och följer anvisningarna (se Område 1.1, Access Credentials, Etc.).

1.3 Med en webbläsare

Om du vill komma åt TeamWorks från en webbläsare gör du följande:

 1. Använd en webbläsare som stöds och ange den webbadress som du fått från din TeamWorks-administratör.

 2. När du ombeds att göra det anger du ditt användarnamn och lösenord (se Område 1.1, Access Credentials, Etc.).

2.0 Hemsidan

TeamWorks gränssnitt ser i stort sett likadant ut oavsett om du använder en telefon, en surfplatta eller en webbläsare. I webbläsaren och på en stor surfplatta kan du se hela gränssnittet. På en telefon och liten surfplatta visas automatiskt den del av gränssnittet som du behöver för det du gör.

3.0 TeamWorks-användare

Det finns två sorters TeamWorks-användare:

 • LDAP-användare: Dessa importeras till TeamWorks från ett LDAP-katalogarkiv, som till exempel GroupWise, eDirectory eller Active Directory.

  Vanligtvis är detta anställda eller medlemmar i organisationen. Alla med ett konto i LDAP-katalogarkivet kan emellertid importeras och synkronisera sina uppgifter med TeamWorks, inklusive de som är uppdragstagare.

  LDAP-katalogarkivet är den primära lagringsplatsen för lösenord och andra uppgifter. Till exempel är processer för lösenordsändringar oförändrade.

 • Lokala användare: Dessa skapas i TeamWorks av administrativa användare.

  Detta är vanligtvis uppdragstagare eller andra som inte är anställda eller medlemmar i organisationen, men som arbetar och samarbetar inom organisationen.

  Lokala användare ändrar sina lösenord och hanterar annan information direkt i TeamWorks.

4.0 Rum

Rum är virtuella platser där konversationer och samarbeten sker.

Det finns två sorters rum.

 • Offentliga rum: är synliga och tillgängliga av alla TeamWorks-användare.

  Exempel: Ett rum för att rapportera anläggningsproblem är en logisk kandidat för ett offentligt rum.

 • Privata rum: är endast synliga och tillgängliga av de som läggs till i rummet av rumsinnehavaren.

  Exempel: Ett rum för känsliga diskussioner angående produktutveckling måste vara ett privat rum.

Tabell 1 och de sektioner som följer riktlinjer för grundläggande TeamWorks-uppgifter och hur man genomför dem.

Tabell 1 Rumsuppgifter

Uppgift

Steg

Anteckningar

Skapa ett rum

 1. Klicka eller tryck på plusikonen

 2. Namnge rummet och, om så önskas, skriv en kort beskrivning.

 3. Om du endast vill att vissa personer ska kunna visa och använda rummet, klickar du på listrutan Behörighet och ändrar Offentligt till Privat.

 4. Om du skapar ett privat rum kan du lägga till medlemmar genom att klicka på plusikonen ovanför medlemslistan. (Till en början är listan självklart tom)

 5. När du är klar med informationen om rummet klickar du på Spara.

Vem som helst i TeamWorks kan göra detta.

När du skapar ett rum kan du även ställa in aviseringsalternativen eller så kan du göra det senare.

Appaviseringar: Som standard får du aviseringar i appen när någon kommenterar ett av dina ämnen eller en av dina kommentarer (dvs. ett direktsvar).

E-postaviseringar: Som standard är e-postaviseringar endast aktiverade för direktsvar.

Du kan också få aviseringar om allt genom att markera Alla meddelanden, eller så kan du inaktivera aviseringar för rummet genom att markera Inga.

När aviseringar via e-post har aktiverats genereras de endast när händelser uppstår och du inte är inloggad på TeamWorks.

Gör ett rum privat

 1. Klicka eller tryck på informationsikonen bredvid rumsnamnet.

 2. Klicka eller tryck på Redigera.

 3. Med hjälp av alternativen i listrutan Behörighet ändrar du behörighet till Privat.

 4. Klicka eller tryck på Spara.

  Endast de som du specifikt lägger till kan nu se rummet.

Endast rumsinnehavaren kan göra detta.

Gör ett rum offentligt

 1. Klicka eller tryck på informationsikonen bredvid rumsnamnet.

 2. Klicka eller tryck på Redigera.

 3. Med hjälp av alternativen i listrutan Behörighet ändrar du behörighet till Offentligt.

 4. Klicka på Spara.

  All information i rummet är nu offentligt synlig och tillgänglig.

Endast rumsinnehavaren kan göra detta.

Lägg till någon i ett privat rum

 1. Klicka eller tryck på informationsikonen bredvid namnet på ett privat rum.

 2. Klicka eller tryck på Redigera.

 3. Lägg till en medlem genom att klicka på plusikonen ovanför medlemslistan.

 4. Klicka på Spara.

Endast rumsinnehavaren kan göra detta.

Ta bort ett rum

 1. Klicka eller tryck på informationsikonen bredvid rumsnamnet.

 2. Klicka eller tryck på Redigera.

 3. Rulla till botten av dialogen och klicka eller tryck på Ta bort rum.

 4. Klicka eller tryck på Ja för att bekräfta.

VIKTIGT:Om du tar bort ett rum permanent, tar du bort rummet och allt som finns i rummet från systemet. Åtgärden kan inte ångras.

Endast rumsinnehavaren kan göra detta.

Ändra namn på eller beskrivning av rummet

 1. Klicka eller tryck på informationsikonen bredvid rumsnamnet.

 2. Klicka eller tryck på Redigera.

 3. Ändra namnet på och/eller beskrivningen av rummet efter behov.

 4. Klicka eller tryck på Spara.

Endast rumsinnehavaren kan göra detta.

Visa rumsinformation

 1. Klicka eller tryck på informationsikonen bredvid rumsnamnet.

 2. Visa rumsinformation.

 3. När du är klar klickar eller trycker du på Klar.

Alla som kan se rummet kan visa detta.

Ta bort en rumsmedlem

 1. Tryck på informationsikonen bredvid namnet på ett privat rum.

 2. Klicka eller tryck på Redigera.

 3. Ta bort medlemmen genom att klicka på X-ikonen bredvid medlemmens post.

  Medlemmen tas omedelbart bort.

 4. Klicka på Spara.

Endast innehavaren av ett privat rum kan göra detta.

5.0 Aviseringar

Du får en avisering när du nämns i en annan användares meddelanden.

Aviseringar kan också informera om aktivitet för ämnen och kommentarer som du äger enligt inställningarna som förklaras i Tabell 2.

Tabell 2 Aviseringsuppgifter

Uppgift

Steg

Anteckningar

Ställa in aviseringsnivån för ett rum

 1. Klicka eller tryck på informationsikonen bredvid rumsnamnet.

 2. Ange följande:

  • Aviseringsnivå: Inga, Direkta svar till dina inlägg eller Alla meddelanden (all aktivitet i rummet).

  • Dina leveransinställningar: I TeamWorks-appen, via e-post eller båda. Aviseringsmetoder aktiveras när du väljer ett annat alternativ än Inga.

 3. När du är klar klickar eller trycker du på Klar för att spara inställningarna.

Alla som deltar i ett rum kan ange vilka aviseringar de vill få från rummet.

I mobilappen för iOS visas aviseringar tillfälligt i meddelanden som du kan dra nedåt och loggas dessutom i Meddelandecenter.

När du läggs till i ett rum får du ett meddelande som visas genom att dra ned det.

Använda Meddelandecenter.

 1. En bricka bredvid aviseringsklockan längst ner i TeamWorks-fönstret indikerar hur många olästa aviseringar du har.

  Klicka här för att visa dina aviseringar.

 2. Alla aviseringar listas.

  Klicka eller tryck på poster för att se den utlösande händelsen i rätt sammanhang. Nya poster har en grön kant.

Aviseringar om att du har lagts till i ett rum loggas inte i Meddelandecenter.

6.0 Ämnen

Ämnen startar konversationer eller samarbeten i ett rum.

Exempel: Personalchefen skapar ett rum som kallas Personalfrågor och skapar sedan olika ämnen, som till exempel:

 • Sjukförsäkring

 • Hälsoprogram

 • Företagsfest

 • Prestationsutvärdering

Tabell 3 Ämnesuppgifter

Uppgift

Steg

Anteckningar

Skapa ett ämne

 1. Klicka eller tryck på ett rum.

 2. Skriv ämnet i fältet Nytt ämne längst ner i fönstret och klicka eller tryck sedan på sändningsikonen.

Exempel: Någon skapar ett ämne i rummet Anläggningsproblem – ”Mitt kontorsfönster är sönder”

Alla med tillgång till ett rum kan göra detta i rummet.

Ändra ett ämne

 1. Klicka eller tryck på menyikonen bredvid ämnet.

 2. Klicka eller tryck på Redigera.

 3. Ändra ämnet.

 4. Klicka eller tryck på Spara.

Exempel: Personen i det ovanstående exemplet upptäcker att fönsterramen är böjd också. Han ändrar då ämnet till ”Mitt kontorsfönster är sönder och ramen är böjd”

Endast ämnesskaparen kan göra detta.

Ta bort ett ämne

 1. Klicka eller tryck på menyikonen bredvid ämnet.

 2. Klicka eller tryck på Ta bort och bekräfta sedan genom att välja Ja.

VIKTIGT:Om du tar bort ett ämne tar du även bort alla underordnade kommentarer.

Endast ämnesskaparen kan göra detta.

7.0 Kommentarer

Kommentarer är svar på ämnen eller andra kommentarer. TeamWorks bäddar visuellt in (drar in) kommentarer för att påvisa förhållandet mellan kommentarerna.

Tabell 4 Kommentarsuppgifter

Uppgift

Steg

Anteckningar

Kommentera ett ämne eller en annan kommentar

 1. Klicka eller tryck på det rum där du vill lämna en kommentar.

 2. Klicka eller tryck på ämnet eller kommentarer som du svarar på.

 3. Ditt val flyttas till toppen av skärmen och fältet Svara är redo för din text.

 4. Skriv en kommentar och klicka sedan på sändningsikonen.

Alla med tillgång till ett rum kan göra detta i rummet.

Ändra en kommentar

 1. Klicka eller tryck på menyikonen bredvid kommentaren.

 2. Klicka eller tryck på Redigera.

 3. Ändra kommentaren.

 4. Klicka eller tryck på Spara.

Endast kommentarsskaparen kan göra detta.

Ta bort en kommentar

 1. Klicka eller tryck på menyikonen bredvid kommentaren.

 2. Klicka eller tryck på Ta bort och bekräfta sedan genom att välja Ja.

VIKTIGT:Om du tar bort en kommentar tar du även bort alla underordnade kommentarer.

Endast kommentarsskaparen kan göra detta.

8.0 Tagga eller nämna andra användare

När du publicerar ett ämne eller gör en kommentar kan du göra så att andra meddelas om dina inlägg genom att nämna deras namn. Gör så här:

 1. På lämplig plats i din text skriver du ett snabel-a (@) följt av minst de två första bokstäverna i användarens namn.

  En lista visas med matchande användare som har åtkomst till rummet.

 2. Klicka eller peka på namnet på den användare som du vill nämna så läggs den omedelbart till i din text.

 3. Om du vill begränsa en angivelse till endast det första namnet kan du använda backsteg för att ta bort de namn som följer det första namnet.

 4. Om du vill ta bort en namnangivelse använder du backsteg och raderar från sista till första namnet.

När du publicerar ett ämne eller en kommentar får alla användare som du har nämnt aviseringar loggade i deras aviseringslista.

9.0 Bifogade filer

Du kan bifoga filer på både ämnes- och kommentarsnivå. Rumsdeltagare kan sedan hämta filerna för att öppna dem.

Tabell 5 Bifogningsuppgifter

Uppgift

Steg

Anteckningar

Bifoga en fil

 1. I ett ämne eller en kommentar som du äger klickar eller trycker du på menyikonen .

 2. Klicka eller tryck på Lägg till bilaga.

 3. Bläddra till filen du vill bifoga och markera eller öppna den, beroende på vilket system du använder.

  Efter en liten stund har filen bifogats

Ämnes- och kommentarsinnehavare kan göra detta.

Ta bort en bilaga

 1. Navigera till bilagan du vill ta bort.

 2. iOS: Svep bilagan åt vänster.

  Webbklient: Klicka eller tryck på länken TA BORT.

  Länken till filen tas bort.

Ämnes- och kommentarsinnehavare kan göra detta.

10.0 Avatarer, lösenord och andra inställningar

Alla TeamWorks-användare kan ladda upp en bild som visas som deras avatar. Lokala användare kan ändra sina lösenord genom TeamWorks. Användare kan även kontrollera om instruktionsvideon ska visas när de loggar in och om de senaste eller äldsta ämnena ska visas högst upp i deras rumsfönster.

Tabell 6 Andra uppgifter

Uppgift

Steg

Anteckningar

Ändra avatar

 1. När du är inloggad på TeamWorks klickar eller trycker du på kugghjulsikonen vid din nuvarande avatar och väljer Konto.

 2. Klicka på VÄLJ AVATAR längst ner på skärmen.

 3. Navigera till den fil du vill visa och markera eller öppna den.

 4. Klicka på SPARA. Du måste göra detta för att ditt val ska laddas upp och sparas.

 5. Klicka på KLAR.

Alla användare.

Ändra ditt lösenord (endast lokala användare)

 1. När du är inloggad på TeamWorks klickar eller trycker du på kugghjulsikonen vid din nuvarande avatar och väljer Konto.

 2. Klicka på knappen ÄNDRA LÖSENORD.

  Knappen visas inte för LDAP-användare.

 3. Ange ditt gamla lösenord. Ange och bekräfta sedan ditt nya lösenord.

 4. Klicka på ÄNDRA LÖSENORD. Du loggas ut så att du kan logga in med ditt nya lösenord.

Endast lokala användare kan göra detta.

Aktivera eller inaktivera instruktionsvideon som spelas upp när TeamWorks startas

 1. När du är inloggad på TeamWorks klickar eller trycker du på kugghjulsikonen vid din nuvarande avatar och väljer Konto.

 2. Justera skjutreglaget Visa instruktioner vid inloggning? till det läge du föredrar.

 3. Klicka på KLAR.

Alla TeamWorks-användare kan göra detta genom webbappen.

Ändra ordning på ämnen

Som standard visas de senaste ämnena högst upp i rummet. Du kan ändra detta efter behov.

 1. När du är inloggad på TeamWorks klickar eller trycker du på kugghjulsikonen vid din nuvarande avatar och väljer Allmänt.

 2. Justera skjutreglaget Visa senaste ämnen först till det läge du föredrar.

 3. Klicka på KLAR.

Alla TeamWorks-användare kan göra detta.

11.0 Logga ut

Logga ut från TeamWorks

 1. Klicka eller tryck på kugghjulsikonen vid din nuvarande avatar och välj Logga ut.

  Du loggas ut och inloggningsdialogen visas.

12.0 Juridisk information

Information om juridiska meddelanden, varumärken, friskrivning, garantier, export och andra begränsningar i användning, rättigheter beträffande myndigheter i USA, patentpolicy och FIPS-uppfyllelse finns i https://www.novell.com/company/legal/.

Upphovsrätt © 2018 Micro Focus Inc. Alla rättigheter förbehållna.