Novell Vibe Desktop

Vanliga frågor och svar – vad du behöver känna till

Vi har gjort Novell Vibe Desktop så enkelt som möjligt att använda, men du kan spara tid och slippa en del potentiell frustration om du är medveten om vissa funktionssätt:

Varför kommer filer som jag tar bort i Vibe Desktop tillbaka och visas igen?

När du tar bort filer i Vibe Desktop raderas inte filerna från Vibe-webbplatsen. Nästa gång filerna synkroniseras, synkroniseras också den fil som du tog bort från Vibe-webbplatsen tillbaka till Vibe Desktop. Om du vill ta bort filer måste du öppna Vibe i webbläsaren.

Varför visas inte den mapp jag skapade i Vibe Desktop på Vibe-webbplatsen?

Mappsynkroniseringen är enkelriktad och går från Vibe-webbplatsen till Vibe Desktop. Om du skapar en mapp i Vibe Desktop synkroniseras den inte till Vibe-webbplatsen. Om du vill skapa mappar måste du öppna Vibe i webbläsaren.

Jag har sparat mitt dokument men när jag öppnar det igen finns inte mina ändringar med. Varför?

Dina ändringar har troligen sparats som en lokal kopia av dokumentet (filnamn - local copy.doc). Se följande fråga om hur detta kommer sig och vad du bör göra.

Hur fick jag en fil som heter filnamn - local copy.doc?

Detta händer när en annan användare laddar upp en ny version av filen innan Vibe Desktop kan ladda upp din ändrade version. Ta i det här fallet en titt på båda versionerna av filen, och bestäm dig för om du vill infoga dina ändringar i den version som finns på Vibe-servern (redigera filen på Vibe-webbplatsen igen), om du vill kasta bort dina ändringar (ta bort din lokala kopia) eller om du vill ersätta versionen på Vibe-servern med din lokala kopia (flytta din lokala kopia till en annan plats på din arbetsstation, byt namn på den så att namnet stämmer överens med filens namn på Vibe-webbplatsen, och kopiera sedan din lokala kopia tillbaka till originalmappen).

Varför synkroniseras inte mina ändringar tillbaka till Vibe-webbplatsen?

Det här kan bero på flera olika saker. Dokumentet kanske fortfarande är öppet på din dator, en annan användare kan ha ändrat filen, som därför är låst, Vibe-webbplatsen kanske inte är tillgänglig för tillfället, filen har inte synkroniserats än (hur ofta filerna synkroniseras från Vibe Desktop till Vibe-webbplatsen anges av Vibe-administratören), och det finns fler möjliga anledningar. Om du inte kan komma på varför ditt dokument inte synkroniseras, kan du kontrollera Senaste aktivitet i Vibe Desktop-konsolen (läs hur du gör i QuickStart för Novell Vibe Desktop för Windows eller QuickStart för Novell Vibe Desktop för Mac).

Varför går det inte att synkronisera min bloggmapp (eller någon annan typ av Vibe-mapp förutom mapparna för mina filer och mina fotoalbum)?

Du kan bara synkronisera de Vibe-mappar som kräver unika filnamn. Fil- och fotoalbumsmappar kräver unika filnamn som standard. Andra mappar, som bloggmappar och wikimappar, kräver inte unika filnamn som standard. Om du vill synkronisera den här typen av filer kan du läsa hur du gör i QuickStart för Novell Vibe Desktop eller QuickStart för Novell Vibe Desktop för Mac.

När jag försöker kopiera dokument från min dator till Vibe Desktop genom att dra och släppa dem, flyttas dokumenten från datorn. Varför?

Det är så Windows fungerar om mappen på din dator och synkroniseringsmappen finns på samma enhet (till exempel C:). Om du vill kopiera filen håller du ned Ctrl-tangenten medan du drar.

Hur ändrar jag hur ofta filerna ska synkroniseras?

Synkroniseringsintervallet kan bara ändras av Vibe-administratören. Standardinställningen är var 15:e minut.